Významné reference

Aktuální reference

Zakázka Zadavatel Období Popis činností
Energetické centrum Horní Suchá II. Organic technology s.r.o. 05/2021-11/2022 Kompletní realizace Energetického centra – pro zpracovávání odpadů, včetně dodání realizační projektové dokumentace. Energetické centrum Horní Suchá“ má za účel využití materiálů, resp. druhotných surovin biologického charakteru k výrobě koncentrovaného organického hnojiva a bioplynu anaerobním procesem – fermentací.
REA Reko PS60003 MAKOTŘASY – kotelna GasNet, s.r.o. 04-08/2022 Rekonstrukce kotelny pro technologický předehřev zemního plynu ve stávající VTL RS Makotřasy. Rekonstrukce byla zadána z důvodu technické a technologické zastaralosti kotlů a požadavkem na snížení emisí. Současně došlo k částečné rekonstrukci technologického zařízení pro regulaci tlaku plynu. Dále v rámci rekonstrukce došlo k úpravě souvisejícího zařízení – řídícího systému (telemetrie) a silových elektrorozvodů včetně výměny náhradního zdroje.
REKO PS 60007 Štolmíř - kotelna + TLM GasNet, s.r.o. 04-09/2022 Stavební úpravy boduvy RS Úprava kotelny, odborné stanovisko TIČR Úprava elektročásti, odborné stanovisko TIČR Úprava MaR, telemetrie ŘS.
Výměna kotlů Morava GasNet, s.r.o. 05-09/2022 Jednalo se o výměnu starších atmosférických kotlů za kotle kondenzační. Výměna kotlů, kouřovodů, úpravu stávající instalace včetně instalace regulace a dálkového dohledu. Lokality Olomouc, Nový Jičín, Havířov a Opava.
Reko STL RS KLADNO Otevřená GasNet, s.r.o. 02-10/2022 Montáž nové VTL/SL RS zemního plynu o výkonu 1200 Nm3/h, vč. vstupního VTL potrubí DN80 a STL průmyslového plynovodu PE d160/DN150 a uvedení do provozu. Provedení všech potřebných zkoušek a revizí.
REKO RS Frenšát I Příčnice GasNet, s.r.o. 08-11/2022 Výstavba nové budovy RS (regulační stanice) VTL/STL o výkonu 4000 m3/h. RS dodána jako kompletizovaný prefabrikovaný objekt. Součástí rekonstrukce je provedení včetně vnitřní technologie, nové části VTL a STL plynovodů, nové zemnění, nová zpevněná plocha, nové oplocení a nové přípojky NN. Nová RS umístěna na místo stávající, stávající zděná RS demontována a zdemolována. Po dobu provádění rekonstrukce zajištěno nepřerušení dodávky zemního plynu pomocí provizorní RS VTL/STL o výkonu 1200 m3/h. Výstavba nové části VTL plynovodu DN 80 délky 18 m včetně TU před RS a nové části STL plynovodu PE dn 315 délky 16 m včetně TU na výstupu z RS. Součástí stavby je rovněž přepojení stávajícího plynovodu PE dn 63 a plynovodní přípojky PE dn 32 v těsné blízkosti RS. RS opatřena předehřevem a telemetrii.
Reko VTL RS Plzeň Klatovská GasNet, s.r.o. 02-09/2022 Kompletní REKO stávající zděné VTL RS s dopojením na VTL, STL a NTL včetně oplocení a elektropřípojky s novým elektropilířkem na Klatovské třídě v Plzni. Původní VTL RS fyzicky zlikvidována. Netypová VTL RS 6 000 m3/h – vybavena osvětlením, telemetrií a plochou střechou. NTL: DN 200 délka: 1,5 m; PE 225 délka: 3,5 m STL: DN 200 délka: 1,7 m; PE 225 délka: 10,0 m VTL: DN 100 délka: 6,7 m; DN 150 délka: 18,5 m.
REKO VTL RS Jilemnice II - Jinova GasNet, s.r.o. 10/2021-08/2022 Odstranění objektu stávající VTL a STL RS Jilemnice Jinova vč. oplocení a základů. Vybudován nový objekt měření a regulace pro společnost Jinova - 300 Nm3/h se středotlakým (STL) výstupem. Vybudován nový VTL, STL plynovod a kiosek pro měření a regulaci plynu včetně vnitřní technologie, nové vstupní a výstupní uzávěry, nové zemnění, nová zpevněná plocha před kioskem. Nová část VTL plynovodu DN100, nová část STL plynovodu PE dn160, dn100 a dn90, nové PRZ o výkonu 300 Nm3/h.
REKO RS Poruba 3 Čkalovova GasNet, s.r.o. 11/2021-09/2022 REKO stávající středotlaké RS. Opravena samotná budova i s vnitřním technologickým vybavením vč. okolních zpevněných ploch. Dále vyměněno oplocení. Vyměněna technologie uvnitř objektu spolu s napojením na stávající STL a NTL plynovodní síť. Regulační stanice STL/NTL o výkonu 1200 (n)m3/hod. Vlastní strojní zařízení RS navrženo jako dvouřadé jednostupňové s STL vstupem 70-85kPa a NTL výstupem 1,9-2,1 kPa. Nový vstupní ocelový STL plynovod DN100 délky 10 m, vč. 1x zemní uzávěr DN100 napojený na stáv. STL OC plynovod DN300. Nový výstupní ocelový NTL plynovod DN200 délky 10 m napojený na stáv. NTL PE plynovod Dn315. Přípojka NN stávající, dvířka rozvaděče NN v oplocení budou vyměněna, rozvaděč na fasádě vyměněn za nový. RS osazena záznamovým zařízením.
REKO RS Hranice - Nová ulice, RS34018 GasNet, s.r.o. 06-11/2022 Předmětem realizace byla výstavba nové budovy RS (regulační stanice) včetně vnitřní technologie, nové části VTL plynovodu DN100 a STL plynovodu PE d225/PE d160, nové zemnění, záznamník dat, nová zpevněná plocha, nové oplocení a nový domovní rozvod NN, nová trasa VTL plynovodu. Strojní zařízení, objekt RS 6000 (n)m3/h (netypová RS) Strojní část RS byla na místo dodána předmontovaná. Konečná montáž provedena na místě.
REKO RS Paskov, RS32150 GasNet, s.r.o. 05-09/2022 Celková rekonstrukce stávající 1200 Nm3/h VTL RS. Nová RS je typová VTL/STL o výkonu 2000 Nm3/h. Vlastnís trojové zařízení je dvouřadé jednostupňové s VTL vstupem 23bar, STL výstup 2,8 bar. Nová NN přípojka, nová zemnící stoustava a telemetrie. Nové oplocení a zpevněné plochy. V rámci REKO bylo navrženo náhradní zásobování - provizorní jednostupňová VTL/STL RS o výkonu 1200 Nm3/h.
REKO RS Jarcová GasNet, s.r.o. 03-06/2022 Nové strojní zařízení RESO 650 Nm3/h, včetně vstupního VTL potrubí, výstupního STL potrubí a nové části VTL a STL plynovodů. Technologie dvouřadá, jednostupňová VTL/STL v novém betonovém kiosku. Nová NN přípojka, nová zemnící soustava a záznamník dat. Nové zpevněné plochy.
REKO VTL RS Provodín GasNet, s.r.o. 03-11/2022 Předmětem realizace byla výstavba nové dvouřadé jednostupňové VTL regulační stanice o výkonu 2000 (n)m3/h se středotlakým (STL) výstupem. Nová budova VTL RS o rozměrech 3,95 m x 2,2 m výšky 3,3 m včetně vnitřní technologie, VTL a STL potrubních rozvodů, nové zemnění, nová zpevněná plocha, nové oplocení, nový rozvod NN a úprava povrchu příjezdové komunikace. Při rekonstrukci zajištěny nepřetržité dodávky plynu zákazníkům vybudováním provizorní regulační stanice. Stávající plastový kiosek VTL RS odstraněn. Strojní část RS se na místo dodána předmontovaná, konečná montáž provedena na místě. Vstupní příruba RS - VTL - DN 80, PN 40, výstupní příruba RS - STL - DN 100, PN 16. Měření průtoku plynu turbínovým plynoměrem G 400, DN 100, PN 10 na STL stupni, Elektrický předehřev plynu DN 50, PN 40 o výkonu 18 kW.
REKO RS Havířov – U Svitu PO RS32016 GasNet, s.r.o. 02-12/2022 Nahrazení stávajícího podzemního regulačního zařízení, ve kterém byla umístěna regulace STL/NTL o výkonu 500 Nm3/h. Bylo provedeno nové napojení na STL a NTL plynovody o délce 1,2, resp. 2,0 m. Dále odstraněn nepotřebný uzávěr na stávajícím NTL plynovodu a nahrazen mezikusem délky 1 m. Zrušená podzemní regulace byla odstraněna vč. napojovacích plynovodů. Dále odstraněn stávající elektrorozvaděč. Vlastní strojní zařízení RS navrženo jako dvouřadé jednostupňové o výkonu 500 Nm3/h se STL vstupem 290 kPa a NTL výstupem 2,1 kPa. Stávající technologie demontována. Nový vstupní STL plynovod PE Dn110 délky 1,2 m napojený na stávající STL plynovod PE Dn160, nový výstupní ocelový NTL plynovod DN150 délky 2 m napojený na stávající NTL plynovod DN200 ocel. Zrušen stávající vstupního a výstupní potrubí délky 5,8 a 8,3 m. Součástí zakázky je odstranění a odborná likvidace původní RS.
Stavební úpravy VTL RS č. 415 Uhříněves – Netluky, Praha 22 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. 05-11/2022 Stavební úpravy na VTL RS kompletní výměnou budovy VTL RS, včetně základů, zpevněných ploch, strojního zařízení, přesunu elektro měrového pilíře, pilířů měření a hlavního vypínače, nová jímací hromosvodová soustava a uzemňovací síť a nová uzemňovací síť. Dále v rámci udržovacích prací provedeno: a) výměna části VTL vstupního a STL výstupního plynovodu b) výměna stávajících elektrorozvodů od nového elektroměrového rozvaděče po novou RS c) PS 01.2 – Plynovody – výměna části vstupního VTL a výstupního STL potrubí RS, včetně hlavních uzávěrů plynu a IS
Stavební úpravy VTL RS č. 415 Uhříněves – Netluky, Praha 22 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. 03-11/2022 Stavební úpravy STL RS č. 054 Jaselská
REKO RS a demontáž odvodnění potrubí MS UTILITIES & SERVICES a.s. 04-10/2022 Návrh technického řešení Vypracování RPD demontáže odvodnění Vypracování RPD Rekonstrukce RS Realizace demontáže odvodnění VTL plynovodu Realizace rekonstrukce VTL RS plynu Dokumentace skutečného provedení
REKO MS Opava-Kateřinky 1.et., 1.část GasNet, s.r.o. 09/2021-08/2022 Zhotovení STL plynovodu v celkové délce 1091,26m z toho PE dn63 - 728,11m. Propojení na stávající PE plynovody bylo provedeno pomocí PE tvarovek patřičných dimenzí. Plynovodní přípojky byly zhotoveny z materiálu PE 100 SDR 11 dn32 v celkové délce 363,15m. Celkem bylo zrekonstruováno 52 ks plynovodních přípojek, které byly ukončeny v nových nebo stávajících skříních HUP.
REKO MS Opava-Kateřinky 1.et., 2.část GasNet, s.r.o. 10/2021-10/2022 Zhotovení STL plynovodu v celkové délce 1692,00 m - z toho PE dn90 - 145,98 a PE dn63 - 145,98m. Propojení na stávající PE plynovody bylo provedeno pomocí PE tvarovek patřičných dimenzí. Plynovodní přípojky byly zhotoveny z materiálů PE 100 SDR 11 dn32 v celkové délce 594,15m. Odpojení NTL plynovodu v dané lokalitě bylo provedeno pomocí zaslepovacích přesuvek SCHUCK SMU-K DN100 a DN150. Oprava izolace na OC potrubí byla provedena páskou ANTICOR plast, poté byla provedena elektrojiskrová zkouška.
REKO MS Havířov III.etapa 1.část GasNet, s.r.o. 03-11/2022 REKO stávajícího nízkotlakého (NTL – max. přetlak 5 kPa) plynovodu DN125 a DN150 z materiálu ocel v ulici Mozartova. Stávající plynovod nahrazen novým plynovodem z HDPE 100+ s ochranným pláštěm v dimenzi PE dn63. Tlaková hladina NTL po rekonstrukci změněná na tlakovou hladinu STL (STL – max. přetlak 0,4 MPa) v souladu s Generelem Města Havířova. Součástí stavby je i výměna plynovodních přípojek, včetně případného vymístění hlavních uzávěrů plynu (HUP) z jednotlivých objektů do nově vybudovaných skříní pro HUP s propojením na stávající odběrná plynová zařízení (OPZ). Stávající skříně HUP nově osazeny za hlavním uzávěrem plynu regulátorem tlaku plynu STL/NTL a uzávěrem (KK příslušné dimenze). Celková půdorysná délka rekonstruovaného plynovodu je cca 356 m. Celkový počet rekonstruovaných plynovodních přípojek je 12 ks.
REKO MS Havířov III.etapa 2.část GasNet, s.r.o. 02-11/2022 Předmětem realizace byla rekonstrukce potrubí včetně přípojek a odpojů. STL plynovod Pe 100RC, dn110 a 63 o celkové délce 712,20 m. STL plynovodní přípojky Pe 100RC, dn 32 o celkové délce 142,30 m.
REKO MS Ostrava - Přívozská + 4 GasNet, s.r.o. 10/2021-07/2022 Celková délka zhotoveného NTL plynovodního potrubí je 932,73m- z toho PE dn315 - 258,72m, PE dn225-43,30m, PE dn160 - 213,75m, PE dn110 - 202,08m, OC DN150 - 0,54m, OC DN100 - 1,17m. Propojení na stávající PE a OC plynovody byly provedeny pomocí PMP přechodek OC/plast a PE tvarovek patřičných dimenzí. Celkem bylo zrekonstruováno 23ks plynovodních přípojek, které byly ukončeny v nových nebo stávajících nikách.
REKO MS Havířov SEMAG HS GasNet, s.r.o. 11/2021-08/2022 Předmětem realizace bylo zhotovení plynovodního potrubí v celkové délce 106,45 m. Potrubí bylo zhotoveno z PE 100 SDR 11 dn63 – 98,99 m. Na nový plynovodní řad byla napojena jedna plynovodní přípojka ukončená v nové skříni HUP v oplocení. Přípojka byla zhotovena z PE100 SDR 11 dn40 v délce 7,46 m. Potrubí bylo uloženo v podsypaném výkop a zasypáno kypřenou zeminou bez ostrohranných částic. Na potrubí byl natažen signalizační vodič, který bude vodivě propojen se stávajícím PE plynovodem.
Z-HAV VTL Přemyšov-Rychaltice, most Odra GasNet, s.r.o. 06-07/2022 Předmětem opravy bylo ochranné opatření a sanace pravého břehu řeky Odry. Volně meandrující vodní tok odplavil značný rozsahu břehu, čímž došlo k obnažení stávající larzenové stěny, která sloužila jako ochrana nosného pilíře ocelové konstrukce nadzemního přechodu páteřního VTL plynovodu. Stavba probíhala v nezastavěném území, v chráněném území CHKO Poodří, v biocentru Oderská niva. Sanace pravého břehu byla řešena umístěním vaků ze speciálních sítí „Filter Unit Ecogreen“ naplněných drceným lomovým kamenivem fr. 50-150 mm. Každý samostatný vak měl hmotnost 4 tuny, a 73 ks těchto vaků bylo umístěno do koryta řeky v místě nadzemního přechodu VTL plynovodu.
1115 - BoP CS Veselí - PS24 - Tlakovzdušná stanice NET4GAS, s.r.o. 03-11/2022 V rámci Stavby č. 1115 byla provedena realizace díla části PS24.1 - Tlakovzdušná stanice v Hale TPK KS Veselí nad Lužnicí spočívající v rekonstrukci technologie tlakovzdušné stanice pro potřeby rozvodu pracovního tlakového vzduchu. Nová technologie byla napojena na stávající nerezové potrubí z r. 2021. V rámci zakázky vypracována rovněž projektová dokumentace pro provedení stavby (PPD), průvodní technická dokumentace (PTD) a dokumentace skutečného provedení (DSS).
Reko KK poz. 5.2 v TU29J Strážovice NET4GAS, s.r.o. 08/2021-04/2022 Výměna stávajícího podzemního KK DN800 za nový s doplněním nového trubního doměrku DN800. Strojně-montážní práce na vysokotlakém plynovodu a stavební a elektromontážní práce.
Oprava plynovodu DN500 Vanovice Hroší stavby Morava a.s. 04/2022 Nová izolace a cementace v délce 24 m stávajícího ocelového plynovodu DN 500
TU, Brno, Chrlice - veřejná účelová komunikace za areálem Navos, SO 501 Úprava VTL DN 100, 8800106981 statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice 04-05/2022 V místě přívodního VTL potrubí DN 100 před regulační stanicí bylo potrubí zastoplováno, byl proveden výřez odvodňovače v délce 2 m a následně bylo navařeno nové potrubí DN 100 stejné délky. Potrubí bylo zaizolováno a byly provedeny zmení práce, včetně pokládky panelů a konečné úpravy.
Energocentrum Kostelec na Hané, prodloužení STL plynovodu d160 Rayo Engineering, s.r.o. 11/2021-03/2022 Provedení montáže nového STL průmyslového plynovodu PE d160, včetně jeho propojení se stávajícím STL plynovodem PE d160. Dále montáž nového regulačního zařízení regulující tlak 300 kPa na tlak 16 kPa. Za regulačním zařízením montáž části vnitřních rozvodů STL plrůmyslového plynovodu, vč. akumulační nádoby DN300, vystrojení HUP, připojení KGJ.
"Haly Solnice - 0. etapa - přípojky" HSF System a.s. 12/2021-06/2022 O 08 - STL plynovodní přípojka, dodávka a montáž potrubí PE RC DUAL TEC DN 63 v délce cca 520 bm, včetně zemních prací, protlaky pod stávající komunikaci a cyklostezkou (i pro kabelovou elektro přípojku NN 0,4 kV a VN 35 kV), cč. startovacích jam, zásypů, hutnění, uvedení do původního stavu. SO 09 VTL plynová přípojka v délce cca 15 bm a regulační stanice VTL/STL, dodávka a montáž potrubí DN 80 včetně zemních prací. Vše vč. RDS a RSP.
Odorizační stanice OSGC EP-A03 TechnologyPipe Services s.r.o. 04-07/2022 Výroba a instalace odorizační stanice a předání včetně projektové dokumentace.
Odorizační stanice OSGC 03 t-gas, s.r.o. 06-08/2022 Výroba, instalace a uvedení do provozu odorizační stanice typu OSGC 03
H2 Pilot - zařízební na přimíchávání vodíku do ZP SPP-distribúcia Servis s.r.o. 02-07/2022 Navržení zařízení na přimíchávání vodíku do plynovodu a práce spojené s výrobu montáží, certifikací, uvedením do provozu a následná zkouška funkčnosti zařízení, včetně analyzátoru H2
Chemické čištění deskových výměníků OKD, a.s. 11/2022 Provedení chemického čištění deskových výměníků tepla ve strojovně klimatizace na lokalitě Jih v členění: Deskový kondenzátor LWC 150L B-25, výkon 1678 kW - 3 ks (C240, C250, C260); Deskový výparník LWC 250S B-16, výkon 2 926 kQ - 3 ks (H 510, H 520, H 550); Deskový výparník LWC 250S B-16, výkon 2312 kW - 3 ks (H530, H540, H560); Čištění deskových výměníků bylo preovedeno chemickou cestou (odstranění biologických nánosů, odstranění úsad oxidu železa speciální lázní a analytickou kotrolou.
GO klimatizační jednotky DV 150 OKD, a.s. 09-11/2022 Generální oprava chladicího zařízení DV 150 včetně výparníku
Rekonstrukce hygienického zařízení a šaten Linde Gas a.s. 04-09/2022 Rekonstrukce hygienického zařízení a šaten v objektu č.p. 691 na klíč tzn. všechny dodávky, práce, přípomoce, zkoušky, revize pro řádné a bezpečné provedení díla v souladu s platnou legislativou odpovídající standardům a jakosti dle norem ČSN.
KGJ Orlová - přídavné startování propan Green Gas DPB, a.s. 01-02/2022 Dodávka a montáž tlakové stanice, osazení plynovodních potrubí STL a VTL, napojení stanice na stávající potrubí důlního plynu DN 150 v dělícím místě. Konstrukční úpravy na rozvodech plynu v dělícím místě, včetně tlakových zkoušek a revize PZ, elektro revize a funkční zkoušky.
Instalace technologie CNG-ČS OMV Pávov SEFE Mobility GmbH, odštěpný závod 02-08/2022 Provedení stavby a dodávka technologie CNG stanice. Celkové provedení stavební připravenosti, uložení kontejneru CNG, dodávka a montáž 2x multitubů, 1x nárazová bariéra, zapojení, zprovoznění
Dodávka RS, odorizace, návěsu a kompletace zásobníku LNG s odorizací. AFP - CZ, spol. s r.o. 07-12/2022 Výroba a dodávka 2 ks regulačních zařízení do mobilní tlakové stanice LNG-500

Další reference k dispozici ke stažení (formát PDF): 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, seznam starších významných referencí.