Významné reference

Aktuální reference

Zakázka Zadavatel Období Popis činností
REKO RS Mohelnice I 36003 + přemístění RS Mohelnice III. 36118 GasNet, s.r.o. 05/2020 10/2020 RS Mohelnice I 36003: Rekonstrukce strojního zařízení RS o výkonu 1200 (n)m3/h, včetně vstupního STL potrubí, výstupního NTL potrubí a NTL plynovodu. Nová zemnicí soustava a záznamník dat. Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch. RS Mohelnice III. 36118: Nové strojní zařízení RS o výkonu 4000 (n)m3/h, včetně vstupního VTL potrubí, výstupního STL potrubí a nové části STL a VTL plynovodů. Nová NN přípojka, nová zemnící soustava a telemetrie. Nové oplocení a zpevněné plochy.
Reko RS Vítkov město, RS35113 GasNet, s.r.o. 07/2020 09/2020 Rekonstrukce RS výkonu Q do 4000 (n)m3/h určená pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL. Rekonstrukce strojního zařízení RS, včetně vstupního VTL potrubí, výstupního STL potrubí a části STL plynovodu. Nová NN přípojka a telemetrie. Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch.
REKO RS Palhanec obec, RS35120 GasNet, s.r.o. 04/2020 06/2020 Nová budova regulační stanice, včetně vnitřní technologie, VTL a STL plynovodů, nové zemnění, nová zpevněná plocha, nové oplocení, nový domovní rozvod NN. Jedná se o vysokotlakou RS zemního plynu, ve které je zemní plyn z vysokotlakého okruhu (VTL) o tlaku 2300 kPa redukován na 300 kPa (STL). Strojní zařízení, objekt RS – 6000 (n)m3/h se středotlakým výstupem. RS je osazena telemetrií.
Regulační stanice zemního plynu ŠVOL AmpluServis, a.s. 04/2020 11/2020 Rekonstrukce spočívající v demontáži stávající RS a výstavbě nového regulačního zařízení navrženého jako dvouřadé (provozní a záložní řada) jednostupňové z VTL na STL - o výkonu 17045 (n)m3/h. Vstupní tlak VTL je 2,1 MPa a výstupní tlak STL je 100 kPa. Nově je v RS zajištěn ohřev zemního plynu třemi plynovými kotli o výkonu 28 kW - celkem 84 kW. Předehřev plynu je realizován přes teplovodní výměník DN 150 o výkonu 75 kW, který je osazen na provozní řadě. Vstupní ocelové potrubí VTL do RS je DN 150, výstupní STL potrubí z RS je DN 500.
Rychlostná cesta R7 Bratislava Ketelec ̶ Bratislava Prievoz, SO 701-00 Preložka VTL plynovodu DN500 v km 0,200 ̶ 4,480 R7, úsek km 2,000 ̶ 4,480 SPP-distribúcia Servis s.r.o. 07/2019 08/2020 SO 701-00, vybudování nového VTL plynovodu DN 500, montážní práce, zkoušky, napojení na distribuční soustavu, výkopové a zemní práce. Stavba byla realizována za použití bezodstávkové technologie. Byly provedeny bypassy pro zásobování zemním plynem v průběhu prací. Celková délka nové přeložky VTL plynovodu DN 500 PN 40 je 2 239 m, délka chrániček DN 800 pak 302 m.
Plynovod DN1000 Zdzieszowice-Wroclaw, Polsko Gascontrol Polska Sp. z o.o. 05/2018 03/2020 Stavba tranzitního vysokotlakého plynovodu o průměru 1,0 m (DN 1000 PN 63) v Polsku u města Opole. Pro distributora plynu postaveno celkem 33 kilometrů potrubí. Práce probíhaly velmi efektivně díky svařovacím automatům.
REKO VTL 36068 Mohelnice RS Siemens GasNet, s.r.o. 06/2020 09/2020 Výstavba nové trasy VTL plynovodu DN 150 v délce 1 612,89 m, napojení na stávající plynovod Mohelnice RS – Siemens DN 300. V rámci nové trasy osazení AU TK-1 a AU TK-7 pro napojení na stávající plynovod Mohelnice RS ZD, zrušení plynovodu Mohelnice – Zvole DN 200 od napojení Palonín – Svojanov DN 300 po odbočku k plynovodu RS Dubicko DN 150 v délce cca 7244 m.
Preventivní výměna DN 1000, Etapa H Moravský Plynostav, a.s. 06/2020 10/2020 Rekonstrukce VTL plynovodu DN 1000 v celkové délce: SO 23 Odrovice - 155,79 m SO 24 Višňové - 18 m SO 25 - 34,5 m SO 26 - 34,5 m
REKO VTL Třinec-Jablunkov DN300 DV-32079 GasNet, s.r.o. 01/2020 06/2020 Přeložka stávajícího VTL ocelového plynovodu dimenze DN 300 v délce cca 240m. Jedná se o koncový plynovod zásobující cca 3 velkoodběratele a 1300 maloodběratele od Třince až po Jablunkov. K odstavení potrubí použita 2x stopplovací tvarovka DN 300 vč. 2x bypassu DN80. Plynovod: VTL DN 300 (323,9x 6,3 mm) mat. L360 NE/ME s tovární izolací LDPE tř. A1 + opláštění FZM-N.
REKO VTL Děhylov - MCHZ DN300 shybka GasNet, s.r.o. 06/2020 09/2020 Dopojení stávající neprovozované VTL shybky na stávající provozovaný VTL plynovod DN300; Stopplovací práce na potrubí DN300
REKO VTL AU300934 Karviná GasNet, s.r.o. 06/2020 09/2020 Výřez odvodňovače na VLT plynovodu DN 200 a stávající AU 300934; osazení nového trasového uzávěru konstrukce TK-7; bypass DN 50 mezi plynovody DN 200 & DN 100; oboustrannné stopplování za sníženého tlaku na plynovodu DN200; jednostranné stopplování za sníženého tlaku na VTL plynovodu DN 100
REKO MS Ostrava - Matěje Kopeckého II. etapa +2 GasNet, s.r.o. 04/2020 07/2020 NTL plynovod s ochranným pláštěm s dimenzí dn 315 v délce cca 432 m, dn 225 v délce cca 359 m a dn 160 v délce cca 36 m, 9x řízený protlak při křížení ulic.
REKO MS Frýdek-Místek - Lískovecká + 1 GasNet, s.r.o. 07/2020 11/2020 V rámci rekonstrukce bylo vytaženo veškeré staré OC potrubí v celkové délce 720 m. Součástí stavby byla i výměna ocelových a PE přípojek jejich nahrazením novými NTL přípojkami o dimenzích Dn 63 a Dn 90 z opláštěného materiálu PE100. Plynovod: plynovodní potrubí v celkové délce 1259,49 m. Přípojky: 30 ks plynovodních přípojek v celkové délce 324,82 m.
REKO MS Ostrava - Radvanice 4. část GasNet, s.r.o. 03/2020 05/2020 Plynovodní potrubí v celkové délce 1028,64 m, z toho 52,40 m zhotoveno z PE 100 SDR 17,6 dn110, 575,40 m z dn90 a 7,29 m z PE dn40. Na nový plynovodní řad bylo napojeno 41 ks plynovodních přípojek z PE dn32 v celkové délce 336,15 m.
REKO MS Havířov I. etapa GasNet, s.r.o. 06/2020 09/2020 V rámci rekonstrukce vytaženo staré potrubí obnažené výkopem v celk. délce cca 780 m. Součástí stavby byla i výměna ocelových a PE přípojek jejich nahrazením novými STL přípojkami o dim. Dn32 z opláštěného materiálu PE100. Plynovod: potrubí PE 100 SDR 17,6 dn110 v délce 509,17 m, PE 100 SDR 11 dn 63 v délce 521,24 m, Přípojky: 3 ks plynovodních přípojek z PE 100 SDR 11 dn 32 v délce 10,96 m.
REKO MS Třinec - Dolní Líštná, 3. část GasNet, s.r.o. 03/2020 05/2020 STL plynovodní potrubí v celkové délce 504,46m, z toho PE dn225 - 112,30 m, PE dn110 - 0,23 m, PE dn 63 - 51,04 m, PE dn50 - 323,24 m, OC DN50 - 0,37 m, OC DN80 - 0,17 m. STL plynovodní přípojky byly zhotoveny z PE dn32 v celkové délce 27,11 m. Odpojení a demontáž stávající regulační stanice, odstranění oplocení a zpevněných ploch.
REKO MS Havířov I. etapa GasNet, s.r.o. 05/2020 08/2020 V rámci rekonstrukce vytaženo staré potrubí obnažené výkopem v délce cca 370 m. Součástí stavby byla i výměna ocelových a PE přípojek jejich nahrazením novými STL přípojkami o dimenzi Dn32 z opláštěného materiálu PE100. Plynovod: potrubí STL zhotoveno z PE 100 SDR 11 dn63 v délce 547,92 m. Přípojky: 24 ks přípojek z PE 100 SDR 11 dn32 v délce 249,54 m.
Reko SKAO MEZOUŇ GasNet, s.r.o. 09/2020 11/2020 Výměna stávajícího kiosku za nový, výměna vertíkálního anodového uzemnění, výměna stejnosměrných rozvodů ze stanice k anodovému uzemnění a k VTL plynovodu.
Reko SKAO MILETICE GasNet, s.r.o. 09/2020 11/2020 Výměna stávajícího kiosku za nový, výměna stejnosměrných rozvodů ze stanice SKAO Miletice k VTL plynovodu a k anodovému uzemnění, výměna spojovacích objektů SO-AU, SO-AU1 / SO-AU 2, výměna měřící elektrody.
Rozšíření plnicí stanice CNG Opava Jaktař Gazprom NGV Europe GmbH, česká organizační složka 04/2020 05/2020 Vypracování PD, vč. vydání územního souhlasu a stavebního povolení. Výměna technologie plnicí stanice CNG a výdeje CNG. Dodávka: Interní tlakový zásobník (21 ks lahví á 80 litrů). Plnící stojan - 2x hadice - 1x NGV1, 1x NGV2 + integrovaný platební terminál. Řídící terminál UNICARD, akceptace čipů ČP a bankovních karet. Vysokotlaké potrubí (300 bar) - propojení lahví a odvod ke stojanu do 10 m, bezpečnostní uzávěry.
Rozšíření areálu firmy JANČA V.M. v Ostravě - přeložky plynovodu, vodovodu a kanalizace STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 05/2020 10/2020 Přeložky plynu DN 160, vodovod a kanalizace
ZDS KA Dům péče o matky Veolia Energie ČR, a.s. 05/2020 06/2020 Změna charakteru zdroje tepla stávající předávací stanice PS 383. Stávající zdroj byl nahrazen teplovodním zdrojem s použitím zemního plynu.

Další reference k dispozici ke stažení (formát PDF): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, seznam starších významných referencí.