Aktuální reference

Zakázka Zadavatel Období Popis činností
Plnicí stanice CNG AN Orlová ČSAD Karviná, a.s. 2018 Dodání a zprovoznění plnicí stanice CNG, komplexní zemní a stavební práce, VTL přípojka a průmyslový plynovod, měření, elektropřípojka.
Rozšíření čerpací stanice pohonných hmot EUROOIL Jihlava o plnicí stanici CNG innogy Energo, s.r.o. 2018 Komplexní zemní a stavební práce, plynovodní přípojka, průmyslový plynovod, měření, elektropřípojka
Výměna potrubí pitné a užitkové vody TATRA TRUCKS a.s. 04/2018 - 05/2018 Výměna potrubí pitné vody a užitkové vody před halou TAWESCO obj. 413-414 po obj. 416.
ZDS KA potrubí HKV LEBIT ŠUMBARK Okružní Š117 - PS122 Veolia Energie ČR, a.s. 03/2018 - 08/2018 Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2xDN různých dimenzí v rozmezí DN 80 - 40 za nové předizolované potrubí PIP, vč. stavebních prací, nosných OK pod nový HKV a terénních úprav.
ZDS KA potrubí HKV 2xDN150 Š49 - Š50 Veolia Energie ČR, a.s. 03/2018 - 09/2018 Výměna stávajícího horkovodního potrubí 2xDN150 za nové v klasickém provedení rozvinuté délky cca 638 m. Napojení nové potrubní šachtice Š49 a v PS 649 vč. nových armatur.
Modernizace energetického hospodářství innogy Energie, s.r.o. 10/2017 - 03/2018 Úprava chlazení administrativní budovy Innogy ČR v Ostravě.
Plynovod DN1000 Zdzieszowice-Wroclaw Gascontrol Polska Sp. z o.o. 2018 Stavba tranzitního vysokotlakého plynovodu o průměru 1,0 m (DN 1000 PN 63) v Polsku u města Opole. Pro distributora plynu jsme tam ve spolupráci s GASCONTROL Polska a Moravským plynostavem postavili celkem 33 kilometrů potrubí. Práce probíhaly velmi efektivně díky svařovacím automatům. Ty zvládnou během týdne úsek dlouhý až 1,5 kilometru, přičemž na každé straně trasy pracovalo osm souprav.
I/57 Krnov - SV obchvat MS - Stavby s.r.o. 12/2017 - 2018 VTL přeložky plynu
REKO RS Otrava - B. Němcové GasNet, s.r.o. 09/2018 - 12/2018 Regulační stanice byla napojena na stávající rozvody VTL, STL a NTL plynovodů. Současně byl vyměněn vstupní VTL uzávěr v nadzemním provedení a výstupní uzávěry (HUP) v podzemním provedení na pozemku RS.
REKO MS Hranice – Slavíč GasNet, s.r.o. 04/2018 - 09/2018 Původní VTL plynovody byly zrušeny a vyřazeny z provozu včetně zrušení technologického zařízení VTL RS Slavíč, uzávěrů RS a stávajících odvodňovačů na uvedených plynovodech.
REKO MS Olomouc - Vejdovského +2 GasNet, s.r.o. 03/2018 - 07/2018 Stavba řešila výměnu stávajících NTL plynovodů. Plynovody byly nahrazeny NTL plynovody z materiálu PE 100 SDR 17,6 s ochranným pláštěm v dimenzi dn 110. Demontáž původních plynovodů a přípojek byla v délce 180,5 m. Dále stavba řešila rekonstrukci 13 ks přípojek výměnou za materiál PE 100 SDR 11 s ochranným pláštěm v dimenzi dn 50, 63 a 90.
Reko MS Olomouc - Mišákova GasNet, s.r.o. 03/2018 - 05/2018 Stavba řešila výměnu NTL plynovodů. Plynovody byly nahrazeny NTL plynovody z materiálu PE 100 SDR 17,6 s ochranným pláštěm v dimenzi dn 63 a dn 110 v celkové délce 113,5 m, dále stavba řešila rekonstrukci 8 ks přípojek výměnou za materiál PE 100 SDR 11 a ochranným pláštěm v dimenzi dn 40 a 50.
Reko MS Lipník nad Bečvou - Na Horecku GasNet, s.r.o. 02/2018 - 08/2018 Nový STL plynovod PE dn 63 byl napojen na předem připravenou odbočku. Nový STL plynovod byl vtažen do potrubí stávajícího rušeného plynovodu.
REKO MS Hranice – Tř. Čs. armády +2 GasNet, s.r.o. 02/2018 - 08/2018 Rekonstrukce plynovodů, plynovodní přípojky, odběrného plynového zařízení
REKO MS Lipník nad Bečvou - Souhradní GasNet, s.r.o. 12/2017 - 06/2018 NTL plynovod byl rekonstruován za nový STL plynovod. Nový STL plynovod PE dn 63 byl napojen na stávající plynovod.
Reko MS Lipník nad Bečvou - Mlýnecká +2 GasNet, s.r.o. 12/2017 - 09/2018 Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek za nový STL plynovod, plynovod PE100, opláštěný byl přetlakován.
Reko MS Karviná - Olbrachtova +3 GasNet, s.r.o. 11/2017 - 07/2018 Rekonstrukce NTL ocelových plynovodů v Karviné, NTL plynovod dimenze: dn 225, dn 160 a dn 110, délka: 1216,7 m, NTL přípojky počet: 30 ks, dimenze: dn 63, dn 90, délka: 137,7 m
R48 Rybí – Rychaltice - přeložky VTL Swietelsky stavební s.r.o. 07/2017 - 2018 Ochrana VVTL a VTL plynovodů DN 500, Přeložka VTL plynovodu DN 300, Přeložka VTL přípojky k RS DN 100, prodloužení chráničky DN 400 VTL plynovodu DN 200, přeložka STL plynovodu PE 63.
Reko VTL V32041 Suchá - Lutyně NP GasNet, s.r.o. 02/2018 - 07/2018 Rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 - likvidace nadzemního přechodu a zhotovení nového řízeného protlaku DN300, cca 100 m, min. 1,5 m pod dnem toku.
Průmyslová zóna - Mošnov - regulační stanice VTL/STL č. 1 Statutární město Ostrava 12/2017 - 04/2018 Rekonstrukce technologie
REKO VTL NJ Žilina V33137 AU300378 GasNet, s.r.o. 03/2018 - 07/2018 Náhrada podzemního vysokotlakého (VTL) trasového uzávěru (TU) za nový nadzemní TU. Soušástí stavby byla výměna VTL plynovodu DN 150 v místě křížení s vodoteči vč. odstranění stávajícího odvodňovače. Shybka byla napojena na kraji polí a pode dnem vodoteče bylo potrubí vedeno v krytí min. 1,2 m.
REKO VTL KA Suchá-Albrechtice, III. etapa, I. část GasNet, s.r.o. 04/2018 - 08/2018 Realizace zemního pásku, řízené drenáže, trasového uzávěru, geodetických bodů, POCH, objekt POB, oprava meliorace, původní potrubí bylo vytaženo ze zemé v délce 1054 m.
Reko RS Metylovice, 32127-RES GasNet, s.r.o. 11/2017 - 08/2018 Regulační souprava má výkon 650 Nm3/h. Nová technologie je dvouřadá, jednostupňová VTL/STL a je umístěna v novém betonovém kiosku s valbovou střechou.
Stavební úpravy VLT RS č. 362 Štěrboholy Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s. 04/2018 - 06/2018 Kompletní výměna budovy vč. základů a strojního zařízení, výměna části vstupního VTL plynovodu a izolačního spoje, výměna části výstupního STL plynovodu vč. HUP a demontáž izolačního spoje
Kotelna VÚSAPL, akciová spoločnosť 01/2018 Výměna kotlů o výkonu 120 kW, kotle byly vzájemně propojeny v kaskádě a ohřev TUV byl realizován v deskovém výměnu doplněný o škičkový zásobník s okruhem nabíjení.
Zprovoznění depa Lovosice AWT ROSCO a.s. 05/2018 - 06/2018 UT, plynoinstalace, vzduchotechnika
Oprava a kompletace kombinovaného větrání HBKO 2/300-14 OKD, a.s. 05/2018 Provedení opravy a kompletace kombinovaného větrání HBKO 2-300-14 pro Důlní závod 1.
Chemické čištění deskových výměníků tepla ve strojovně CK OKD, a.s. 03/2018 Provedení chemického čištění deskových výměníků tepla ve strojovně klimatizace na Důlním závodě 2
Zvýšení účinnosti důlní klimatizace OKD, a.s. 06/2018 - 12/2018 Výměna řídicího systému trojkomorového Siemag ZMP za nový systémACS-AI-SYS, doplnění nadřazeného průmyslového počítače s úpravou software na verzi s možností variabilního nastavení časování ventilů dle požadovaného průtoku.
Modernizace dusíkového hospodářství - ostravské sloje OKD, a.s. 08/2018 - 10/2018 Dodání a instalace pozinkovaného potrubí JS 200 mm PN 10 vč. tvarovek a armatur se spojkami Victaulic v délce cca 1 680 m dle schématu.
Kabelový přívod k rozvodně 10001/1 pro 10. kru OKD, a.s. 10/2018 - 11/2018 Dodávka, montáž a zavěšení kabelového přívodu 6-YKGYFoyn 3x150/50 vč. montáže a zavěšení spojek a proměření izolačního stavu celé trasy s protokolem, a to z hlavní rozvodny
Kabelový přívod k rozvodně 01209 pro 11. kru OKD, a.s. 05/2018 - 09/2018 Dodávka, montáž a zavěšení kabelového přívodu 6-YKGYFoyn 3x150/50 vč. montáže a zavěšení spojek a proměření izolačního stavu celé trasy s protokolem, a to z hlavní rozvodny
Oprava odpařovacích kondenzátorů a chladicích věží CK OKD, a.s. 11/2018

Další reference k dispozici ke stažení (formát PDF): rok 2018, rok 2017, rok 2016, rok 2015, rok 2014, rok 2013, rok 2012, starší vybrané.

 

Významné reference