Aktuální reference

Zakázka Zadavatel Období Popis činností
REKO RS Hrabyně, 35047-RES GasNet, s.r.o. 03/2019 07/2019 Rekonstrukce strojního zařízení RS, vč. VTL a STL plynovodu. Nová betonová budova, nová NN přípojka a telemetrie, nové oplocení, zpevněné plochy.
REKO STL RS Prostějov závod - RS20843 GasNet, s.r.o. 03/2019 08/2019 Rekonstrukce - nový kiosek RS o výkonu 2500 Nm3/h, zpevnění ploch, nové napojení na STL a NTL plynovody, STL potrubí - 12,5 m, NTL potrubí - 25,8 m. RS osazena záznamovým zařízením TDC
REKO RS Prostějov - V Loučkách GasNet, s.r.o. 03/2019 08/2019 Odstranění stávajícího kiosku VTL RS a kotelny, nová RS s novou technologií, dvouřadá, jednostupňová o výkonu 4000 (n) m3/h. Z VTL RS zhotoven STL výstup. V budově je umístěn závěsný kotel o výkonu 25 kWh a elektrorozvadeče. Délka VTL potrubí - 15,3 m, STL potrubí - 51,1 m.
REKO RS Proskovice GasNet, s.r.o. 04/2019 06/2019 Náhrada stávajícího kiosku RS novým, pro RS VTL/STL o výkonu 2000 m3/h. Rekonstrukce strojního zařízení RS, vč. VTL a STL plynovodu. Nová NN přípojka a telemetrie. Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch.
REKO RS Klopina GasNet, s.r.o. 06/2019 09/2019 Demolice stávajícího kiosku RS, výstavba typové RS VTL/STL o výkonu 1200 Nm3/h s výstupním tlakem 1 bar. Dopojení na VTL plynovod, výměna výstupního STL uzávěru vč. dopojení do RS. Nové oplocení, zpevněné plochy. Nová NN přípojka vč. telemetrie.
REKO RS Loštice obec II. RS36143 GasNet, s.r.o. 06/2019 09/2019 Rekonstrukce VTL/STL RS za novou o výkonu Q 2000 m3/h. Dopojení na VTL a STL plynovod. Nová NN přípojka a elektrické zařízení vč. záznamníku dat. Rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch.
REKO STL RS Olešnice - U školy GasNet, s.r.o. 05/2019 09/2019 Demolice stávající RS, výstavba nové STL RS o výkonu 1200 m3/h, dvouřadá, jednostupňová RS, zpevněné plochy, nové záznamové zařízení.
REKO RS Hlučín II. - RS-35036 GasNet, s.r.o. 05/2019 09/2019 Rekonstrukce RS včetně budovy a zpevněných ploch, nové napojení na VTL a STL plynovod, délka VTL potrubí - 22,8 m, STL potrubí - 20,1 m. Nová technologie dvouřadá, jednostupňová o výkonu 4000 (n) m3/h, místnost pro závěsný kotel o výkonu 28 kWh a elektrorozvaděče, RS osazena telemetrií.
REKO VTL TU Valašské Meziříčí GasNet, s.r.o. 02/2019 06/2019 Rekonstrukce - výměna trasového uzávěru DN 300/PN 40, zrušení - demontáž odbočkového uzávěru DN 150/PN 40
Přeložka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 dálnice D4 SPP-distribúcia Servis, s.r.o. 05/2019 12/2019 Vybudování nového VTL plynovodu DN 500, v 21,100. km, montážní práce, zkoušky, napojení na distribuční soustavu, výkopové a zemní práce.
REKO MS Havířov I. etapa 5. část GasNet, s.r.o. 09/2018 07/2019 Náhrada stávajících plynovodů a přípojek - STL plynovodní potrubí - 941,49 m, z toho dn 90 - 576,25 m, PE dn 63 - 180,81 m. STL plynovodní přípojky z PE dn 32 v délce 184,43 m a PE dn 90 v délce 1,67 m. Na nové plynovodní řady napojeno 25 ks plynovodních přípojek
REKO MS Havířov I. etapa 6. část GasNet, s.r.o. 09/2018 02/2019 Náhrada stávajících plynovodů a přípojek - STL plynovodní potrubí - 896,5 m, z toho dn 90 - 520,71 m, PE dn 63 - 244,19 m. STL plynovodní přípojky z PE dn 32 v délce 131,6 m. Napojeno 20 ks plynovodních přípojek.
REKO MS Rýmařov - Okružní +2 GasNet, s.r.o. 04/2019 07/2019 Náhrada stávajících plynovodů a přípojek. Plynovod dn 160 - 410 m, dn 90 - 150 m, přípojky 10 ks.
REKO MS Třinec - Dolní Lištná, 1. část GasNet, s.r.o. 04/2019 01/2020 Stávající ocelový STL a NTL plynovod nahrazen STL plynovodem PE 100, celková délka 3116,57 m. Z toho dn 225 - 226,63 m, dn 160 - 0,45 m, dn 110 - 324,97 m, dn 90 - 133,75 m, dn 63 - 1596,9 m, dn 50 - 188,27 m, OC DN 50 - 0,26 m, OC DN 80 - 0,19 m, OC DN 200 - 0,95 m. STL plynovodní přípojky v délce 644,14 m. Na nové plynovodní řady bylo napojeno 81 ks přípojek.
REKO MS Karviná - Hranice 2. část GasNet, s.r.o. 07/2019 01/2020 Celková délka zhotoveného STL plynovodního potrubí je PE dn 110 - 23,3 m, PE dn 90 - 626 m, PE dn 63 -289,3 m. STL plynovodní přípojky PE dn 32 v délce 309,6 m. Na nový řad bylo připojeno 22 ks plynovodních přípojek.
Rozšíření ČS PHM Přerov o plnicí stanici CNG innogy Energo, s.r.o. 04/2019 07/2019 Vypracování PD, STL plynovodní přípojka, plynovod, kontejner CNG a technologie, napájení kontejneru CNG. Dílo také zahrnovalo plynovodní přívodní potrubí z připojovací skříně plynu do kontejneru a jeho napojení na plynovodní armaturu DN 50 v kontejneru s technologií, připojení na distribuční soustavu a zapojení přívodního kabelu el. energie do rozvaděče technologie v kontejneru.
Rozšíření ČS PHM Šumperk o plnicí stanici CNG innogy Energo, s.r.o. 03/2019 07/2019 Vypracování PD, STL plynovodní přípojka, plynovod, kontejner CNG a technologie, napájení kontejneru CNG. Dílo také zahrnovalo plynovodní přívodní potrubí z připojovací skříně plynu do kontejneru a jeho napojení na plynovodní armaturu DN 50 v kontejneru s technologií, připojení na distribuční soustavu a zapojení přívodního kabelu el. energie do rozvaděče technologie v kontejneru.
Teplovodní přípojka a předávací stanice AKM STAVBY a.s. 09/2019 11/2019 Kompletní předávací tlakově nezávislá stanice ÚT a TUV, ÚT výkon 730 kW vč. tepelné izolace, dodání armatur, akumulační nerez zásobník teplé vody o objemu 500 l vč. izolace, rozvodné potrubí ocelové DN 15, DN 20, DN 25, antikorozní nátěry.
K JM VÝMĚNA HV ROZVODU Š56.5.2.8-2xDN 250 Veolia Energie ČR, a.s. 06/2019 10/2019 Zpracování realizační PD, výměna přívodu a zpátečky horkovodního potrubí DN 250 s monitorovacím systémem v délce 130 m. Tepelná izolace v izolační třídě II, potrubí předizol. provedení včetně výkopových a zemních prací, tlakových zkoušek a kontrola svarů RTG.
Rekonstrukce SRT z PS 58, II. etapa POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o. 05/2019 09/2019 Demontáž a montáž potrubí různých průměrů, od DN 400 do DN 100, demontáž a montáž armatur, napojení a nátěr potrubí.
Oprava technologického zařízení GASCONTROL PLAST, a.s. 06/2019 10/2019 Oprava technologického zařízení na výrobu plastů, oprava chladicího zařízení GO linky č. 2, oprava jednotky okruhu C1, odsání chladiva, demontáž a montáž kondenzátorů, napuštění chladiva, vakuování

Další reference k dispozici ke stažení (formát PDF): rok 2018, rok 2017, rok 2016, rok 2015, rok 2014, rok 2013, rok 2012, starší vybrané.

 

Významné reference