Aktuální reference

Zakázka Zadavatel Období Popis činností
Rekonstrukce venkovních potrubních rozvodů ÚT a TV Teplo Přerov, a.s. 06/2017 - 09/2017 Rekonstrukce potrubních rozvodů v topném okruhu VST EC II.
Oprava přívodního potrubí demi-vody Energetika Třinec, a.s. 08/2017 - 10/2017 Oprava přívodního potrubí demi-vody pro spalinový kotel za krokovou pecí provozní VH.
Oprava - výměna vodovodu DN 200 pro areál plynojemů Energetika Třinec, a.s. 08/2017 - 10/2017 Oprava - výměna potrubí průmyslové vody DN 200 včetně nátěrů od hlavního uzávěru po kompenzátor (délka 220 m). Provozní přetlak průmyslové vody 6 bar, krátkodobě až 9 bar, provozní přetlak horké vody až 10 bar.
Průmyslová zóna Horní Tošanovice - přívod zemního plynu TOSAN park a.s. 03/2017 - 08/2017 Plynovodní propoj STL plynovodů.
SP 91 Oprava plynových potrubí na trase D a K, závod 3 ArcelorMittal Ostrava a.s. 04/2017 - 09/2017 Oprava plynového potrubí.
Výměna potrubí přívodu směsného plynu na VH - Dodávka a montáž potrubí DN 1000 Třinecké železárny, a.s. 04/2017 - 09/2017 Výroba, dodávka a montáž potrubí směsného plynu DN 1000 a výroba ocelových konstrukcí.
Výměna přívodního potrubí směsného plynu Krokové pece DN 800 MORAVIA STEEL a.s. 02/2017 - 09/2017 Výměna přívodního potrubí směsného plynu Krokové pece DN 800 tloušťky 10 mm a délky 210 m, vč. armatur (1 ks klapa uzavírací, 2 ks klapa regulační) a 2 ks kompenzátorů.
OPTIMUS - Modernizace KS Kouřim NET4GAS, s.r.o. 02/2017 - 04/2017 Součástí modernizace kompresní stanice plynu v Kouřimi byla modernizace a optimalizace počtu turbosoustrojí. Technologické úpravy potrubního dvoru a VVO. Především se jednalo o vybudování nových obtoků DN 300 pro stávající trasové uzávěry DN 900.
Oprava klapek - Jez Lhotka QUANTUM, a.s. 10/2016 - 11/2017 Dodávka projektové dokumentace pro realizaci, výroba ocelových konstrukcí klapkového jezu, pomocných a těsnících konstrukcí, protikorozní ochrana a samotná montáž technologie.
ZDS KA výměna potrubí HKV 2xDN150 Š20-PS608 Veolia Energie ČR, a.s. 07/2016 - 09/2017 Výměna potrubí HKV 2 x DN 150 Š 20 - PS 608
Ohřev vtažných větrů pro vtažnou jámu Do III OKD, a.s. 08/2017 - 12/2017 Zhotovení ohřevu vtažných větrů pro jámu Do III
Překop 01202 - automatický chod klimatizace 11. kry OKD, a.s. 01/2017 - 04/2017 Zavedení chodu klimatizace pracovišť pro otvírku, přípravu a dobývání 34., 29. a 31. sloje v 11. kře v automatickém režimu.
Plnicí stanice CNG - AN Orlová ČSAD Karviná a.s. 08/2017 Výstavba nové plnicí stanice CNG o výkonu 2 x 570 m3/h, vč. stavebních prací, výstavba VTL plynovodu DN 80, stavba protipožární zdi.
Výměna RV, pohonů a průtokoměrů innogy Gas Storage, s.r.o. 05/2016 - 08/2017 Výměna RV a pohonů na 32 sondách a výměna průtokoměrů na 32 sondách, PZP Štramberk
REKO MS Opava - Olomoucká GasNet, s.r.o. 04/2017 - 08/2017 Stávající ocelové potrubí plynovodů bylo rekonstruováno a nahrazeno opláštěným NTL potrubím z PE 100 SDR 17,6. Dále byla provedena rekonstrukce 19 ks přípojek výměnou za materiál PE 100 SDR 17,6 a 11 s ochranným pláštěm.
REKO MS Havířov - Studentská + 1 GasNet, s.r.o. 03/2017 - 08/2017 Rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek plynu. Nahrazení stávajícího potrubí NTL ocelového plynovodu DN 200 a DN 80 STL plynovodem dn 160, dn 90 a dn 63 z opláštěného materiálu PE 100, tlakové řady SDR 17,6 a SDR 11.
REKO MS Opava - Vančurova +4, I. etapa GasNet, s.r.o. 03/2017 - 08/2017 Stávající ocelové potrubí NTL plynovodů bylo rekonstruováno a nahrazeno opláštěným STL potrubím z PE 100 SDR 17,6 a SDR 11. Dále byla provedena rekonstrukce 104 ks přípojek výměnou za materiál PE 100 SDR 11. Přelatkování ocelového potrubí DN 200 v délce 90 m.
REKO MS Valašské Meziříčí - Vsetínská + 8 GasNet, s.r.o. 02/2017 - 08/2017 Rekonstrukce nízkotlakých ocelových plynovodů dimenze DN 80, 100 a 150, které byly v nevyhovujícím stavu.
REKO MS Havířov - Smetanova + 4 GasNet, s.r.o. 02/2017 - 08/2017 Rekonstrukce NTL plynovodu a NTL přípojek plynu, dn 110, PE 100, SDR 17,6 celková délka: 422 m, dn 225, PE 100, SDR 17,6, celková délka: 170 m, dn 90, PE 100, SDR 17,6, celková délka: 53 m, dn 90, PE 100, SDR 17,6, celková délka: 62 m, dn 90, PE 100, SDR 17,6, celková délka: 145 m.
REKO MS Přechod přes řeku Ostravici GasNet, s.r.o. 10/2016 - 07/2017 Rekonstrukce plynovodu pod korytem řeky se sazením 2 ks nových zemních uzávěrů. Stávající ocelové potrubí bylo nahrazeno potrubím dn 315, materiál PE 100, SDR 17,6 s opláštěním. Půdorysná délka rekonstruovaného plynovodu byla cca 220 m.
Rekonstrukce regulační řady plynu na RSP PRECHEZA a.s. 08/2017 - 11/2017 Výměna dvou původních regulačních řad (dodávka a montáž), výkon Q 8500
R48 Rybí - Rychaltice - přeložky VTL Swietelsky stavební s.r.o. 07/2017 - 12/2017 Ochrana VVTL a VTL plynovodů DN 500, přeložka VTL plynovodu DN 300, přeložka VTL přípojky k RS DN 100, prodloužení chráničky DN 400 VTL plynovodu DN 200, přeložka STL plynovodu PE 63.
REKO VTL Stonava - Žukov I. etapa, II. část GasNet, s.r.o. 02/2017 - 09/2017 VTL plynovod DN 500 PN 40 vedoucí od napojení na dříve zrekonstruované potrubí až k napojení na stávající potrubí před trasovým úzávěrem. Součástí trasy byl i úsek plynovodu délky cca 60 m, kde bylo vytaženo stávající potrubí DN 500 ze stávající ochranné trubky DN 700 a nahrazeno novým DN 500.
REKO RS OL, Slatinice 34152-RES GasNet, s.r.o. 04/2017 - 09/2017 Rekonstrukce VTL/STL RS o výkonu Q = 1 200 Nm3/h určené pro regulaci plynu z VTL na STL.
REKO VTL RS Ohrozim GasNet, s.r.o. 04/2017 - 09/2017 Rekonstrukce VTL/STL RS o výkonu Q = 1 200 Nm3/h určené pro regulaci plynu z VTL na STL.
REKO RS Žimrovice I. - Papírny GasNet, s.r.o. 04/2017 - 09/2017 Odstranění dvou vysokotlakých RS o výkonu 3 000 Nm3/h a 600 Nm3/h a vybudování jedné atypické dvouřadé, dvoustupňové VTL RS o výkonu Q = 4 000 Nm3/h určené pro regulaci tlaku plynu v VTL na STL hladinu s dvěma STL výstupy.
REKO RS Bystřička - SV - RS 9416002215 GasNet, s.r.o. 02/2017 - 09/2017 Rekonstrukce VTL/STL RESO o výkonu Q = 650 Nm3/h určené pro regulaci plynu z VTL na STL.
REKO RS Troubelice obec GasNet, s.r.o. 02/2017 - 09/2017 Rekonstrukce VTL/STL RS o výkonu Q = 1200 Nm3/h určené pro regulaci plynu z VTL na STL.
Rekonstrukce potrubí DN 200 na trase č. D 105 Hněvice - Mstětice - AŠ2 Zelčín - AŠ4 Lobkovice - III. etapa ČEPRO, a.s. 11/2017 - 12/2017 Rekonstrukce produktovodu DN 200 na trase č. D105 Hněvice - Mštětice od AŠ2 Zelčín (13 534,51 m) po AŠ4 Lobkovice (26 233,24 m) vč. 77 ks vad č. 55 až 133 o celkové délce úseku cca 12,7 km.

Další reference k dispozici ke stažení (formát PDF): rok 2016, rok 2015, rok 2014, rok 2013, rok 2012, starší vybrané.

Významné reference