Významné reference

Aktuální reference

Zakázka Zadavatel Období Popis činností
REKO RS Želatovice, RS34171 GasNet, s.r.o. 03/2021 06/2021 V rámci realizace Díla byla dodána nová budova RS regulační stanice včetně vnitřní technologie, nové části VTL a STL plynovodů, nové zemnění, nová zpevněná plocha, nové oplocení a nový domovní rozvod NN - vysokotlaká regulační stanice zemního plynu, ve které je zemní plyn z vysokotlakého okruhu (VTL) o tlaku 2300 kPa redukován na 70 kPa (STL). Strojní zařízení, objekt RS – 1200 (n)m3/h (typová RS 1200/2/1-440).Stávající VTL plynovodní potrubí uzavřeno speciální uzavírací technologií za plného tlaku SHORTSTOPP 500, dle požadavku provozu za využití stávajících tvarovek. V průběhu stavby osazena provizorní dvouřadá regulační stanice / RESO s výkonem 600 (n)m3/hod. RS osazena telemetrií. Součástí zakázky bylo odstranění a odborná likvidace původní RS. Zásobovací vůz 700 m3, napojený na samostatném místě. RS je osazena záznamovým zařízením.
REKO RS Zlaté Hory I. služebna, RS36033 GasNet, s.r.o. 02/2021 08/2021 V rámci Díla byla dodána nová budova RS 1 200 Nm3/h (regulační stanice) včetně vnitřní technologie, nové části VTL, STL a NTL plynovodů, obchodní měření, nové zemnění, nová zpevněná plocha, nové oplocení a nový rozvod NN. Nová technologie pro regulaci tlaku plynu. Technologie je dvoustupňová dvouřadá s regulací tlaku plynu z provozního tlaku 2,2 MPa na 300 kPa a 2,1 kPa. Technologie obsahuje filtraci plynu, předehřev, měření protékajícího množství plynu a bezpečnostní prvky pro přerušení toku plynu při vzestupu tlaku nad povolené hodnoty. Z důvodu možnosti budoucího napojení plynovodu na Polsko jsou zřízeny kolem objektu obchodního měření (objekt PS 04 této PD) dva obtoky DN 80 PN 40 délky 6,1 m a 7,0 m umožňující tok plynu z Polské strany do ČR přes objekt. Součástí zakázky je odstranění a odborná likvidace původní RS.
REKO RS Bohumín Jeremenkova II, RS32103 GasNet, s.r.o. 11/2020 08/2021 V rámci realizace Díla byla provedena stavba nového kiosku regulační stanice plynu VTL/STL/NL o výkonu 4 000 (n)m3/hod. Vlastní strojní zařízení RS je dvouřadé dvoustupňové s VTL vstupem 17-25bar, s STL výstupem 3bar a NTL výstupem 21mbar. Zpevněné a nezpevněné plochy, nové oplocení. V rámci REKO náhradní zásobování – provizorní dvouřadá jednostupňová VTL/STL RS o výkonu 650 Nm3/hod. RS osazena telemetrií. Součástí díla rovněž odstranění a odborná likvidace původní RS.
Reko STL RS AŠ 2 - Mokřiny GasNet, s.r.o. 02/2021 07/2021 Jedná se o novou budovu regulační stanice včetně vnitřní technologie, nové části STL a NTL plynovodů, nové zemnění a nová zpevněná plocha.
Reko VTL RS KOSTELEC NAD LABEM 333 GasNet, s.r.o. 08/2021 09/2021 Předmětem Díla byla rekonstrukce VTL RS formou výměny stávající RS (plechový kiosek) za betonovou typovou prefa RS o rozměru 3,95 x 2,2 m. Technologie RS je dvouřadá o výkonu 2000 (n)m3/h. VTL RS byla napojena z VTL plynovodu se vstupním tlakem 2,2 MPa. Z VTL RS zhotoven středotlaký (dále jen STL) výstup s výstupním tlakem 200 kPa pro zásobování místní STL sítě. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nových zpevněných ploch kolem nové RS, zkrácení trasy elektro přípojky, vybudování nového elektroměrového pilíře, nové domovní přípojky NN a oplocení. Při rekonstrukci byla pro zajištění nepřetržité dodávky plynu zákazníkům vybudována provizorní regulační stanice.
REKO RS Šternberk Olomoucká RS 34010 GasNet, s.r.o. 02/2021 10/2021 V rámci realizace Díla byla stávající regulační stanice plynu č. 34010 nahrazena novou stanicí sloužící k regulaci ze středního tlaku plynu na nízký tlak. Výkon nové stanice je 2 500 m3(n).hod-1. Strojní zařízení nové RS je dvouřadé jednostupňové, umístěné v typizovaném kiosku. Nová RS je napojena na stávající STL plynovod PE dn 225 potrubím PE dn 160 délky 14 m vč. vstupního uzávěru. NTL výstup z RS proveden v PE dn 315 o délce 67 m a je napojen na stávající NTL plynovod DN 400.
REKO VTL RS Teplice - Gagarinova GasNet, s.r.o. 07/2021 09/2021 Stávající zastaralá dvouřadá dvoustupňová VTL RS 3004/2/2-440 ve zděné budově byla nahrazena dvouřadou dvoustupňovou VTL RS v betonové skořepině o výkonu Q = do 3000 (n)m3/h. Označení nové RS 3005/2/2-440. Regulační stanice je určena pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL a NTL hladinu pro zásobování distribučních sítí zemním plynem.
REKO VTL RS Tuhaň - přemístění GasNet, s.r.o. 03/2021 09/2021 Předmětem realizace Díla bylo přemístění VTL regulační stanice o výkonu 2 000 m3(n)/h, která byla umístěna v záplavové oblasti Labe. Byla vybudová nová VTL plynovodní přípojka DN 80 v délce 70 m, návazný STL plynovod dn 225 v délce 690 m a nové NN elektropřípojky v délce 12 m.
REKO RS Nový Malín, RS36113 GasNet, s.r.o. 06/2021 09/2021 Předmětem stavby bylo nahrazení stávající regulační stanice o výkonu 2000 m3(n).hod-1 (v laminátovém kiosku), která byla ve špatném technickém stavu novou regulační stanicí umístěnou v prefabrikovaném betonovém kiosku s valbovou střechou, půdorysného rozměru 3,95 x 2,2 m. Strojní zařízení RS má po rekonstrukci výkon 1200 m3(n).hod-1. Dále byly provedeny nové uzávěry na vstupním a výstupním plynovodu, nové oplocení s bránou, zpevněné plochy v areálu stanice. Pro stavbu bylo rovněž nutno provést výkopy pro uzavření VTL a STL plynovodu stopplováním. Po dobu výstavby byla osazena náhradní regulační stanice jednořadá, dvoustupňová 650 m3/hod. RS je osazena záznamovým zařízením.
REKO RS Sedlnice obec, RS33199 GasNet, s.r.o. 08/2021 10/2021 Předmětem zakázky byla nová budova RS (regulační stanice) včetně vnitřní technologie, nové části VTL a STL plynovodů, nové zemnění, nová zpevněná plocha, nové oplocení a nový domovní rozvod NN a osazení záznamového zařízení. Strojní zařízení, objekt RS – 1200 (n)m3/h (typová RS 1200/2/1-440). Po dobu výstavby byla požadována provizorní RS dvouřadá, bez elektroohřevu, osazená záznamovým zařízením s kapacitou 650 Nm3/hod. Zásobovací vůz 700 m3, napojený na samostatném místě. RS je osazena záznamovým zařízením.
REKO RS Studénka - Pánská RS33192 GasNet, s.r.o. 09/2021 11/2021 Předmětem díla bylo odstranění stávajícího laminátového kiosku VTL RS, oplocení, zpevněných ploch, části potrubních rozvodů a napojení na el. energii. Po odstranění byla vystavěna nová budova VTL RS vč. nové technologie, potrubních rozvodů, zpevněných ploch, NN domovního rozvodu a oplocení. Technologie nové RS: - dvouřadá, dvoustupňová o celkovém výkonu 2500 (n)m3/h. VTL RS je napojena z VTL plynovodu se vstupním tlakem 2,3 MPa. Z VTL RS zhotoven jeden STL výstup s výstupním tlakem 300 kPa pro zásobování místní STL sítě a jeden NTL výstup s výstupním tlakem 2,3 kPa pro zásobování místní NTL sítě. V budově je vestavěna místnost pro umístění plynového kotle, elektrorozvaděčů a rozvaděčů pro telemetrii. RS je osazena telemetrií.
REKO RS Frenštát Dolní, RS33006 GasNet, s.r.o. 08/2021 10/2021 Předmětem díla bylo odstranění nevyhovující budovy regulační stanice (RS) a stavba nové betonové budovy se strojním zařízením RS, včetně vstupního VTL potrubí, výstupního STL a NTL potrubí, nové části VTL, STL a NTL plynovodů. Nová regulační stanice VTL/STL/NTL o výkonu 4000 (n)m3/hod je rozdělena na dvě části – místnost pro technologii 17,6m2 a místnost s kotlem – 5,28m2. Plynový kotel slouží pouze pro předehřev plynu, neslouží pro vytápění regulační stanice. Součástí realizace byla rovněž NN přípojka, nová zemnící soustava a telemetrie. V rámci REKO bylo instalováno náhradní zásobování – provizorní dvouřadá dvoustupňová VTL/STL/NTL RS o výkonu 650 Nm3/hod
REKO VTL Prostějov - Domamyslice GasNet, s.r.o. 01/2021 10/2021 I. etapa: VTL plynovod DN500 (délka 3 096 m) a VTL přípojka DN100 (délka 360 m) II. etapa: STL/NTL plynovod + STL/NTL regulační stanice
REKO VTL Hrachovec NP GasNet, s.r.o. 03/2021 09/2021 Jednalo se o výměnu nadzemního potrubí stávajícího plynovodu podskupiny B1 (vysokotlakého) DN 300 ve strmém svahu délky 26,10 m (se započtením sklonu je délka potrubí 32,60 m). Součástí stavby byl i výřez odvodňovače na plynovodu s odstraněním bez náhrady - v místě výřezu vsazen mezikus přímého potrubí. U nadzemního potrubí byly demontovány stávající úložné konstrukce a nahrazeny ve stejném místě novými. Provedena oprava stávajících čtyř betonových patek – podpěr vč. jejich očištění a nanesení vyrovnávací opravné směsi.
REKO VTL Český Újezd - Velké Březno, TU 2148 - TU 2151 GasNet, s.r.o. 02/2021 09/2021 Realizace nového VTL plynovodu DN 200 sloužícího k přívodu plynu k VTL RS Ryjice. Celková délka plynovodu řešeného v rámci této etapy je 2615 m. Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodního potrubí DN 500: uzavření TU AU102148 a přerušení průtoku plynu za plného provozního tlaku stopplovací tvarovkou, po odplynění za TU AU102148 na DN 500 sekundární uzavření pomocí balónovací soupravy, uzavření stávajícího plynovodního potrubí pomocí klenutého dna na straně trasového uzávěru a uvolnění balónů.
Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce SPP-distribúcia Servis s.r.o. 2021 Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce - SO 701 Chránička VTL plynovodu v km 10,606, SO 702. Preložka VTL plynovodu v km 13,255 -14,640, SO 703 Preložka VTL plynovodu v km 15,612 - 15,734, SO 704 Preložka VTL plynovodu v km 15,687 - 16,307, SO 705 Preložka VTL plynovodu v km 20,826 - 22,103 (úsek Mýtna - Tomášovce)
Oprava důlních škod na přivaděči OOV Životice - Karviná - zamezení havárie OKD, a.s. 12/2020 07/2021 Oprava pevných bodů, oprava kluzných uložení na atypické válečkové uložení, oprava osových vedení na atypické válečkové uložení, oprava vodorovných koınpenzátorů formou vložení atypického válečkového uložení a vložení 6 ks nových potrubních kompenzátorů. Oprava potrubního mostu přes železniční trati v podobě zesílení sloupů konstrukce a příčníků příhradové konstrukce mostu. Oprava železobetonového mostu přes silnici 1/67 Karviná - Český Těšín podepřením příhradovou ocelovou konstrukcí.
I/11 Opava, severní obchvat - přeložky plynu Metrostav a.s. 03/2021 05/2021 S01-Přeložka VTL plynovodu u okružní křižovatky I/11 x I/57 S02-Přeložka VTL plynovodu km 3,000-3,100 S03-Přeložka VTL plynovodu km 4,270-4,820 S 04-Přeložka VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní S01-03 Ohyby
Decentralizace vytápění v LG Ostrava Linde Gas a.s. 03/2021 12/2021 Vybudování nového vytápění budov v areálu objednatele včetně areálového STL rozvodu plynu a úpravy měření. Oprava zpevněných ploch.
Stavba č. 1159 KS Břeclav - TS 15 MW - montážní a svářečské práce SOLAR TURBINES EUROPE SA. 07/2021 08/2021 Výměna síta DN1000 Výměna kulového ventilu DN 900 Montáž konstrukce kompresoru Tlaková zkouška potrubí DN900 (pro KK DN900)
Umístění 3 ks odorizačních stanic na lokalitě Václav, Gabriela a KOS Malá strana, vč. PD Green Gas DPS, a.s. 05/2021 11/2021 Vypracování projektové dokumentace, zajištění povolení stavby a následná realizace stavby zahrnující provedení stavební připravenosti místa pro umístění a instalaci OS na lokalitách Václav, Gabriela a KOS Malá strana, včetně napojení na inženýrské sítě.
PLYNOVOD ZP TČA - TKV HOMOLA a.s. 04/2020 07/2021 Vybudování PKO a uzemnění nového VTL plynovodu DN 200 cca 4 200 m, včetně veškerého příslušenství; Dodávka, montáž a vystrojení kompletního strojního vybavení Rozšířené regulační stanice zemního plynu v areálu TKV Elektro; STL plynovod DN300 cca 135 m a cca 330 m; Degazační plynovod DN500 cca 240 m
REKO MS Havířov II.etapa, 3. část GasNet, s.r.o. 04/2021 09/2021 Předmětem realizace byla rekonstrukce STL plynovodu s ochranným pláštěm o celkové délce cca 1167 m. Dimenze: dn 63 (PE-100) délka: cca 598 m, dn 90 (PE-100) délka: cca 569 m. Stávající potrubí bylo částečně vytaženo ze země dle PD, jedná se o DN80, DN125 a DN250 v délce 575 m. V rámci rekonstrukce plynovodu byla zvýšená tlaková hladina z NTL na STL. Při křížení plynovodu a ostatních sítí byl plynovod uložen do chráničky. Na plynovodu byly umístěny 3 ks TU (2x PE dn63, 1x PE dn90). Při rekonstrukci plynovodu bylo provedeno celkem 4 ks protlaků.
REKO MS Havířov - Šumbark, 6. část GasNet, s.r.o. 03/2021 07/2021 Předmětem realizace byla náhrada stávajících ocelových a plastových NTL plynovodů a plynovodních přípojek v ulicích Lidická, Školní, Růžová, Jarošova, Polní a Zahradní potrubím z materiálu PE-100 vč. opláštění v dimenzích Dn110, Dn90 a Dn63 za současného zvýšení tlakové hladiny na STL. V rámci rekonstrukce bylo vytaženo staré OC potrubí v celkové délce cca 60m, které bylo obnaženo výkopem. Součástí stavby byla i výměna ocelových a PE přípojek a jejich nahrazení novými STL přípojkami v jednotné dimenzi Dn32 z opláštěného materiálu PE100. Plynovod: STL Dn 110x6,3 mm, 90x5,2 mm a 63x5,8 mm s ochranným opláštěním. Celková délka nových plynovodů 1070 m + přetlakování stávajících plynovodů Dn110 v délce 37 m.
REKO MS Frýdek-Místek - Křížkovského +3 GasNet, s.r.o. 03/2021 09/2021 Předmětem realizace díla byla náhrada stávajících ocelových NTL plynovodů a plynovodních přípojek novým NTL potrubím z mat. PE-100 vč. opláštění v dimenzích Dn110, Dn90 a Dn63 (celková délka nového NTL plynovodu – cca 795 m). Stávající tlaková hladina NTL zůstala po rekonstrukci zachována, nový přívodní STL plynovod Dn90 celkové délky cca 108 m byl zaústěn do nového nadzemního blokového regulační zařízení (BRZ) umístěného ve zděném kiosku. V rámci rekonstrukce bylo vytaženo staré OC potrubí v celkové délce cca 380 m.
REKO MS Havířov - Šumbark, 8.část GasNet, s.r.o. 07/2021 09/2021 Předmětem realizace byla náhrada stávajících ocelových NTL plynovodů a plynovodních přípojek v kat. území Šumbark potrubím z mat. PE-100 vč. opláštění v dimenzích Dn110 a Dn63 za současného zvýšení tlakové hladiny na STL. Součástí stavby byla i výměna ocelových a PE přípojek a jejich nahrazení novými STL přípojkami v jednotné dimenzi Dn32 (1 ks Dn63) z opláštěného materiálu PE100. V rámci rekonstrukce byla zrušena stávající regulační stanice RS32013 Havířov U bazénu. Celková délka nových STL plynovodů 1030 m, celková půdorysná délka přípojek (celkem 21 ks) 95 m.
REKO MS Frýdek-Místek - V.Talicha+2 GasNet, s.r.o. 07/2021 09/2021 Předmětem realizace byla náhrada stávajících ocelových NTL plynovodů a plynových přípojek v kat. území Místek potrubím z mat. PE-100 vč. opláštění v dimenzích Dn90 a Dn63 za současného zvýšení tlakové hladiny na STL. Součástí stavby byla i výměna ocelových a PE přípojek a jejich nahrazení novými STL přípojkami v jednotné dimenzi Dn32 z opláštěného materiálu PE100. Celková délka nových plynovodů 1227,5 m, celková půdorysná délka přípojek 216 m.
REKO MS Rožnov p.R. – Čs. armády + 4 GasNet, s.r.o. 07/2021 10/2021 Předmětem realizace díla rekonstrukce STL plynovodního potrubí v délce 1697,28 m z toho PE dn90 – 63,16m, PE dn63 – 1366,12m, STL plynovodní přípojky byly zhotoveny z PE dn63 v celkové délce 268m. Na nové plynovodní řády bylo napojeno 32 ks plynovodních přípojek, které byly ukončeny kulovými kohouty v nových nebo stávajících skříních HUP na fasádách objektů. Napojení na stávající plynovod bylo provedeno pomocí PE tvarovek patřičných dimenzí.

Další reference k dispozici ke stažení (formát PDF): 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, seznam starších významných referencí.