Významné reference

Aktuální reference

Zakázka Zadavatel Období Popis činností
REKO RS Kravaře II. město 35123 GasNet, s.r.o. 04/2023 – 09/2023 Předmětem realizace byla dodávka nového strojního zařízení VTL/STL regulační stanice o výkonu 4000 Nm3/h, včetně vstupního VTL potrubí DN80 a výstupního potrubí STL DN150. Nová budova s valbovou střechou, vč. základů, nové oplocení a zpevněné plochy. Nový elektroměrový rozváděč, nový rozvod elektřiny, vč. osvětlení. Nová zemnící soustava a telemetrie
REKO RS Krnov II. Opavská GasNet, s.r.o. 03/2023 – 07/2023 Předmětem realizace bylo nové strojní zařízení VTL/STL/NTL regulační stanice o výkonu 6000 Nm3/h, včetně vstupního VTL potrubí DN80, výstupního potrubí STL, STL DN200/PE d225 a výstupního potrubí NTL DN250/DN300/PE d315. Nová část VTL plynovodu DN80 , nová část STL plynovodu PE d225 a nová část NTL plynovodu PE d315/DN300. Rekonstrukce stávající zděné budovy, nové oplocení a zpevněné plochy. Nový elektroměrový rozváděč, nový rozvod elektřiny, vč. osvětlení. Nová zemnící soustava a telemetrie
REKO RS Karviná - Za Panelárnou RS32061 GasNet, s.r.o. 04/2023 – 09/2023 Předmětem realizace bylo nové strojní zařízení jednostupňové dvouřadé VTL/STL regulační stanice o výkonu 4000 Nm3/hod s regulací tlaku plynu z provozního tlaku 1,9 – 2,5 MPa na 240 kPa, včetně vstupního VTL potrubí DN80 a výstupního potrubí STL DN200/DN300/PEd315. Nová část VTL plynovodu DN80 a nová část STL plynovodu DN300/PE d315. Nová budova s valbovou střechou, vč. základů, nové oplocení a zpevněné plochy. Nová NN přípojka pro RS, nový elektroměrový rozváděč, nový rozvod elektřiny, vč. osvětlení. Nová zemnící soustava a telemetrie. Součástí PD bylo i odstranění stávající RS „Karviná - Za Panelárnou RS32061“ o výkonu 10 000 Nm3/h., vč. oplocení
Reko VTL RS Židlochovice-Masarykova GasNet, s.r.o. 02/2023 – 08/2023 Předmětem realizace bylo odstranění stávající VTL RS a její nahrazení novou dvouřadou jednostupňovou RS o výkonu 1 200 Nm3/h. Nová VTL RS byla napojena na stávající VTL a STL plynovody, novou přípojku NN realizovanou společností EG.D; osazena zemnící soustavou s nově zbudovaným oplocením a zpevněnou plochou; Po dobu rekonstrukce a propojů VTL plynovodu byl STL plynovod zásobován pomocí mobilního zásobníku napojeného na plynovod DN 100.
REKO RS Ostrava – Hrabová, 31152 GasNet, s.r.o. 05/2023 – 08/2023 Předmětem realizace bylo nové strojní zařízení STL/NTL regulační stanice o výkonu 1200 Nm3/hod, včetně vstupního STL potrubí DN100/PE d110, výstupního potrubí NTL DN200. Nová budova s valbou střechou, vč. základů, nové oplocení a zpevněné plochy. Nový elektroměrový rozváděč, nový rozvod elektřiny, vč. osvětlení. Nová zemnící soustava a telemetrie
REKO RS 32107 Lutyně VTL GasNet, s.r.o. 05/2023 – 08/2023 Předmětem realizace byla montáž nového strojního zařízení VTL/STL regulační stanice o výkonu 1200 Nm3/hod, včetně vstupního VTL potrubí DN80 a výstupního potrubí STL DN150. Nová část VTL plynovodu DN300/DN100 a nová část STL plynovodu DN150/PE d160. Pro stavbu bylo rovněž nutno provést výkopy pro uzavření VTL plynovodu speciální technikou a STL plynovodu balonováním. Odstávka stávajícího VTL plynovodu pro přepojovací práce využita i pro výřez odvodňovače na p.č.3301/1 v blízkosti trasového uzávěru AU300863 a jeho nahrazení novým rovným úsekem potrubí. Zrušena stávající přípojka NN ke stávající RS včetně stávající zděné elektroměrné skříně umístěné v oplocení. Z této skříně provedeno nové napojení nové RS kabelem NN. Nová budova s valbovou střechou, vč. základů, nové oplocení a zpevněné plochy. Nový elektroměrový rozváděč, nový rozvod elektřiny, vč. osvětlení. Nová zemnící soustava a záznamník dat
REA Reko RS LUKAVICE obec, RS36119 GasNet, s.r.o. 08/2023 – 10/2023 Předmětem realizace byla dodávka a montáž nového strojního zařízení VTL/STL regulační stanice o výkonu 2000 Nm3/h, včetně vstupního VTL potrubí DN80 v délce 7,10m a výstupního potrubí STL DN150/PE d160 v celkové délce 4,43m. Nová část VTL plynovodu DN100 v délce 6,20m a nová část STL plynovodu PE d160/d110 v délce 6,35m. Nová budova s valbovou střechou, vč. základů, nové oplocení a zpevněné plochy. Nový elektroměrový rozváděč, nový rozvod elektřiny, vč. osvětlení. Nová zemnící soustava a telemetrie.
REKO RS Mohelnice II. Třebovská, 36004 GasNet, s.r.o. 08/2023 – 10/2023 Předmětem realizace byla dodávka a montáž nového strojního zařízení VTL/NTL regulační stanice o výkonu 1200 Nm3/h, včetně vstupního VTL potrubí DN80 v délce 6,60m a výstupního potrubí NTL DN200/PE d225 v celkové délce 4,15m. Nová část VTL plynovodu DN100/DN80, vč. POCH v celkové délce 3,25m , nová část NTL plynovodu PE d225/PE d315/DN300 v celkové délce 7,60m. Nová budova s valbovou střechou, vč. základů, nové oplocení a zpevněné plochy. Nový elektroměrový rozváděč, nový rozvod elektřiny, vč. osvětlení. Nová zemnící soustava a telemetrie.
REKO RS M-Sever - bilan. VTL - jímky GasNet, s.r.o. 02/2023 – 08/2023 Předmětem realizace byla úprava měřicích tratí na VTL RS - instalace teploměrných jímek a návarků tlaku pro měření tlaku a teploty pro přepočitávače, zkouška těsnosti, nátěr, dokumentace - 161 ks
M-REKO MĚŘ Hulváky Bedřiška PM31179 GasNet, s.r.o. 03/2023 – 10/2023 Součástí realizace byla instalace trojcestné armatury, instalace nových měřicích tratí DN150 a DN100, dodávka nového plynoměru G160 DN100 PN40 a G650 DN150 PN40 a nového přepočitávače ELCOR, montáž a zapojení rozvaděče řídicího systému - fa ZAT.
M-REKO MĚŘ Ostrava RS4 GasNet, s.r.o. 03/2023 – 10/2023 Předmětem realizace byla instalace trojcestné armatury, instalace nových měřicích tratí DN150 a DN100, dodávka nového plynoměru G160 DN100 PN40 a nového přepočitávače ELCOR, montáž a zapojení rozvaděče řídicího systému - fa ZAT
M-REKO MĚŘ Ostrava MCHZ PM31182 GasNet, s.r.o. 03/2023 – 10/2023 Součástí realizace byla instalace trojcestné armatury, instalace nových měřicích tratí DN100 a DN80, dodávka nového plynoměru G100 DN80 PN40 a nového přepočitávače ELCOR, montáž a zapojení rozvaděče řídicího systému - fa ZAT.
M-REKO MĚŘ Val. Meziříčí DEZA, a.s. - cizí GasNet, s.r.o. 01/2023 – 10/2023 Předmětem realizace byla instalace trojcestné armatury, instalace nových měřicích tratí DN100 a DN50, dodávka nového plynoměru G65 DN50 PN40 a nového přepočitávače ELCOR, montáž a zapojení rozvaděče řídicího systému - fa ZAT
M-REKO MĚŘ Val. Mez. DEZA PM33247 GasNet, s.r.o. 03/2023 – 10/2023 Součástí realizace byla instalace trojcestné armatury, instalace nových měřicích tratí DN150 a DN100, dodávka nového plynoměru G160 DN100 PN40 a nového přepočitávače ELCOR, montáž a zapojení rozvaděče řídicího systému - fa ZAT
RS plynu VTL/STL Semperflex Optimit Semperflex Optimit s.r.o. 05/2022 – 04/2023 Výroba, dodávka a montáž nové dvouřadé regulační stanice zemního plynu Q 1000 Nm3/h, včetně napojení a přeložení VTL/STL plynovodu, projektová dokumentace, telemetrie.
RS 500 JOPO PARK - Chomutov JOPO PARK s.r.o. 08/2022 – 08/2023 Výroba, dodávka a montáž RS 650, vč. PD; Navrtávka na VTL plynovod; VTL přípojka v délce do 24 m – propojení s RS; Vedení STL z RS, 1 m ocelového potrubí a přechod na plast se zemním uzávěrem; Revize a zkoušky; Kompletace provozní technické dokumentace ke zprovoznění a kolaudaci; Funkční zkoušky RS
Rekonstrukce VTL regulační stanice zemního plynu MS UTILITIES & SERVICES a.s. 05/2022 – 11/2023 Vypracování realizační PD (strojní část a MaR); zajištění náhradního zásobování - bez přerušení dodávek plynu po celou dobu realizace; kompletní rekonstrukce druhé řady regulační stanice o výkonu 10 000Nm3/h (dvoustupňová); kompletní rekonstrukce slučovače na výstupu 1. a 2. regulační řady; tepelná izolace výměníku a teplovodního okruhu v RS; nové nátěry a sjednocení nátěrů, vč. značení RS; provedení snímání předepsaných parametrů a přípravy pro AISYS; provedení všech potřebných zkoušek a revizí; vypracovnání dokumentace skutečného provedení stavby celé RS č.4; vypracování aktualizovaného místního provozního řádu pro celou RS č. 4 (2 řady a 2 stupně); vypracování provozně - technické dokumentace, vč. návodů.
REKO MS Ostrava - Plzeňská + 1 GasNet, s.r.o. 04/2023 – 05/2023 Předmětem realizace bylo zhotovení plynovodního potrubí v délce 237,63 m. Potrubí bylo zhotoveno z PE 100 SDR 17 dn160 – 64,83 m, PE 100 SDR 17 dn110 – 145,92 m. Na nový plynovodní řád bylo napojeno 8 ks plynovodních přípojek ukončených v nových skříních HUP před oplocením. Přípojky byly zhotoveny z PE100 SDR 11 dn50 v délce 26,88 m. Na trase pokládaného potrubí došlo k souběhu či křížení s ostatními inženýrskými sítěmi. Napojení na stávající NTL plynovody bylo provedeno pomocí PE tvarovek patřičných dimenzí
REKO MS Havířov Podlesí 2. část GasNet, s.r.o. 03/2023 – 07/2023 Předmětem realizace bylo zhotovení plynovodního potrubí celkové délky 636,89 m. Potrubí bylo zhotoveno z PE 100 SDR 17 dn90 - 80,72 m, PE 100 SDR 11 dn63 - 397,95 m. Na nový plynovodní řád bylo napojeno 17 ks plynovodních přípojek ukončených v nových skříních HUP před oplocením nebo fasádách objektů. Přípojky byly zhotoveny z PE100 SDR 11 dn32 v délce 158,22 m. Na trase pokládaného potrubí došlo k souběhu či křížením s ostatními inž. sítěmi. Dle PD byly k potrubí uloženy markery. Součástí PD bylo odpojení a demontáž strojního zařízení RS na Podlesí. Potrubí bylo uloženo v podsypaném výkopu a zasypáno kypřenou zeminou bez ostrohranných částic. Na potrubí byl natažen signalizační vodič, který bude vodivě propojen se stávajícím PE plynovodem.
REKO MS Havířov Podlesí 1. část GasNet, s.r.o. 05/2023 – 07/2023 Předmětem realizace bylo zhotovení plynovodního potrubí celkové délky 636,89 m. Potrubí bylo zhotoveno z PE 100 SDR 17 dn90 - 80,72 m, PE 100 SDR 11 dn63 - 397,95 m. Na nový plynovodní řád bylo napojeno 17 ks plynovodních přípojek ukončených v nových skříních HUP před oplocením nebo fasádách objektů. Přípojky byly zhotoveny z PE100 SDR 11 dn32 v délce 158,22 m. Na trase pokládaného potrubí došlo k souběhu či křížením s ostatními inž. sítěmi. Dle PD byly k potrubí uloženy markery. Součástí PD bylo odpojení a demontáž strojního zařízení RS na Podlesí. Potrubí bylo uloženo v podsypaném výkopu a zasypáno kypřenou zeminou bez ostrohranných částic. Na potrubí byl natažen signalizační vodič, který bude vodivě propojen se stávajícím PE plynovodem
REA REKO STL RS KLADNO Bresson GasNet, s.r.o. 04/2023 – 09/2023 Předmětem realizace byla demontáž stávající STL RS plynu, výstavba nové STL RS o výkonu 1200 m3/hod včetně dopojení STL a NTL plynovodů; úprava kotelny
REA Reko STL RS VELVARY Pražská GasNet, s.r.o 04/2023 – 11/2023 Předmětem realizace byla demontáž stávající STL RS plynu a výstavba nové STL regulační stanice plynu (dále jen RS) o výkonu Q = do 1200 (n)m3/h včetně, určenou pro regulaci tlaku plynu z STL 300 kPa na NTL 2,3 kPa; úprava kotelny
REKO PRZ Ostrava Pavlovova - PR30067 GasNet, s.r.o. 06/2023 – 08/2023 Předmětem realizace bylo stavba nového technologického objektu posilovacího a regulačního zařízení (PRZ) o výkonu 500 (n)m3/h a následné napojení na stávající STL a NTL plynovody v oblasti a dále. Celková délka zhotoveného plynovodního potrubí byla 98,14m. STL plynovod byl zhotoven z PR 100 SDR 17dn315 - 8,11m, dn225 - 0,39m, dn110 - 73,15m, NTL plynovod byl zhotoven z PE 100 SDR 17 dn225 - 14,60m. V rámci napojení na stávající NTL a STL plynovod bylo použito OC materiálu v délkách DN300 - 0,91m a DN200 - 0,90m. Napojení na stávající OC plynovody bylo provedeno pomocí PMP přechodek ocel/plast a přesuvek SCHUCK SMU-S. Odpojení stávajícího NTL plynovodu OC DN200 dle PD. Zrušení a demolice stávajícího objektu PRZ
Č. 2431 – Úprava sacích filtrů – de – icing turbíny Solar RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 04/2023 – 06/2023 Úprava sacích filtrů – montáž žaluziových a komínových klapek. Realizace potrubních rozvodů vzduchu, včetně armatůr pro ohřev nasávaného vzduchu, včetně PKO a izolací. Připojení pracovního vzduchu na sání kompresoru, dale ocelové konstrukce, včetně statického posouzení. NN a MaR + úprava řídícího systému
Přivaděč Bludovice – Karviná – havarijní oprava OK podpěr potrubí - nadzemní úsek Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 10/2022 – 07/2023 Realizace havarijní opravy nadzemního úseku přivaděče Bludovice - Karviná (úsek od přemostění č.68 po přemostění č.70 v k.ú. Stonava) v rozsahu oprav 10 ks OK - podpěr: výměna ložisek na každé podpěře (kluzné uložení - typ 1, osové vedení - typ 2, kluzné uložení - typ 3). Kluzná a osová uložení osazena na nové ocelové nosné rámy (tvaru H) připevněny (svary, šroubovými spoji) k základní OK příslušné podpěry. Součástí opravy je i obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce podpěr (obnova nátěrů OK), výměna tepelné izolace potrubí včetně opláštění potrubí (v délce cca 3 m pro každou podpěru). Součástí stavby - opravy bylo i geodetické zaměření předmětného nadzemního úseku trasy přivaděče před opravou a po provedené celkové opravě. Veškerý materiál, související dodávky a montážní práce, zaměření nadzemního úseku přivaděče vč. OK podpěr, dopravu a techniku na realizaci stavby – opravu zajistí zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
PS CNG SEFE Mobility GmbH, odštěpný závod 12/2023 Vybudování PS CNG OMV Radlická 2.etapa
REKO VTL Švařec-Světlá-Lobodice GasNet, s.r.o. 05/2023 – 11/2023 Předmětem realizace byly přípravné práce na stávajícím VTL plynovodu DN500 v délce cca 16,4 km za účelem vnitřní inspekce plynovodu. Přípravné práce spočívaly v zajištění náhradního zásobování okolních obcí zemním plynem, následné odstavení a odplynění dílčích úseků plynovodu. Dále byly provedeny zásahy do jednotlivých částí plynovodu po trase, které jsou nutné pro provedení inspekce, jako jsou výřezy, náhrady a zaslepení stávajících částí PZ (trasové uzávěry, odbočky, odvodňovače atp.) Další část pak tvořila příprava potrubí vč. zařízení staveniště, na začátku a konci inspektovaných úseků plynovodu. Po vlastním provedení vnitřní inspekce bylo provedeno odvzdušnění úseků a napojení dočasně odpojených částí PZ na distribuční soustavu.
Přeložka rychlostné cesty R2 Šaca-Košické Olšany II. SPP - distribúcia Servis, s.r.o. 08/2022 – 08/2023 Realizace přeložky rychlostné cesty R2 spočívající ve výstavbě VTL plynovodu DN 500 (3158m)
Odfukový komín odsávací stanice Heřmanic Green Gas DPB, a.s. 11/2022 – 05/2023 Výměna stávající technologie odfukového komínu na výtlačné straně odsávací stanice Heřmanice včetně hromosvodu za novou technologii včetně hromosvodu
Vystrojení HUP a napojení KGJ RAYO ENGINEERING, s.r.o. 02/2023 Předmětem realizace byl přívod a napojení KGJ jmenovitě vystrojení vč. plynoměru, vyvedení pro napojení KGJ vč. regulace tlaku plynu, rozšíření dimenze části trati na DN300 pro prevenci proti pulzaci tlaku při nájezdu KGJ, ukončení odpovídající přírubou pro napojení doregulace KGJ, tlaková zkouška, revize, provozně-technická průvodní dokumentace
PD + Realizace - Krematorium Ostrava TABO-CS spol. s r.o. 06/2023 – 10/2023 Vypracování projektové dokumentace a dodávka a montáž nového systému rekuperace – výměna části topného zařízení v místnosti strojovny v objektu Krematoria v Ostravě, tj. výměnu stávajícího rozdělovače a sběrače, včetně armatur a čerpadel s napojením na stávající potrubní rozvody
Záložní zdroj ZP v závodě SIEMENS PROGAS VM s.r.o. 10/2023 Montážní a svářečské práce na plynových rozvodech v Siemens s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm

Další reference k dispozici ke stažení (formát PDF): 2022, 2021, 2020, 2019, 2018.