Aktuální reference

Zakázka Zadavatel Období Popis činností
REKO MS Hranice – Slavíč GasNet, s.r.o. 04/2018 - 09/2018 Původní VTL plynovody byly zrušeny a vyřazeny z provozu včetně zrušení technologického zařízení VTL RS Slavíč, uzávěrů RS a stávajících odvodňovačů na uvedených plynovodech.
REKO MS Olomouc - Vejdovského +2 GasNet, s.r.o. 03/2018 - 07/2018 Stavba řešila výměnu stávajících NTL plynovodů. Plynovody byly nahrazeny NTL plynovody z materiálu PE 100 SDR 17,6 s ochranným pláštěm v dimenzi dn 110. Demontáž původních plyvovodů a přípojek byla v délce 180,5 m. Dále stavba řešila rekonstrukci 13 ks přípojek výměnou za materiál PE 100 SDR 11 s ochranným pláštěm v dimenzi dn 50, 63 a 90.
Reko MS Olomouc - Mišákova GasNet, s.r.o. 03/2018 - 05/2018 Stavba řešila výměnu NTL plynovodů. Plynovody byly nahrazeny NTL plynovody z materiálu PE 100 SDR 17,6 s ochranným pláštěm v dimenzi dn 63 a dn 110 v celkové délce 113,5 m, dále stavba řešila rekonstrukci 8 ks přípojek výměnou za materiál PE 100 SDR 11 a ochranným pláštěm v dimenzi dn 40 a 50.
Reko MS Lipník nad Bečvou - Na Horecku GasNet, s.r.o. 02/2018 - 08/2018 Nový STL plynovod PE dn 63 byl napojen na předem připravenou odbočku. Nový STL plynovod byl vtažen do potrubí stávajícího rušeného plynovodu.
REKO MS Hranice – Tř. Čs. armády +2 GasNet, s.r.o. 02/2018 - 08/2018 Rekonstrukce plynovodů, plynovodní přípojky, odběrného plynového zařízení
REKO MS Lipník nad Bečvou - Souhradní GasNet, s.r.o. 12/2017 - 06/2018 NTL plynovod byl rekonstruován za nový STL plynovod. Nový STL plynovod PE dn 63 byl napojen na stávající plynovod.
Reko MS Lipník nad Bečvou - Mlýnecká +2 GasNet, s.r.o. 12/2017 - 09/2018 Rekonstrukce NTL plynovodu a plynovodních přípojek za nový STL plynovod, plynovod PE100, opláštěný byl přetlakován.
Reko MS Karviná - Olbrachtova +3 GasNet, s.r.o. 11/2017 - 07/2018 Rekonstrukce NTL ocelových plynovodů v Karviné, NTL plynovod dimenze: dn 225, dn 160 a dn 110, délka: 1216,7 m, NTL přípojky počet: 30 ks, dimenze: dn 63, dn 90, délka: 137,7 m
R48 Rybí – Rychaltice - přeložky VTL Swietelsky stavební s.r.o. 07/2017 - 2018 Ochrana VVTL a VTL plynovodů DN 500, Přeložka VTL plynovodu DN 300, Přeložka VTL přípojky k RS DN 100, prodloužení chráničky DN 400 VTL plynovodu DN 200, přeložka STL plynovodu PE 63.
Reko VTL V32041 Suchá - Lutyně NP GasNet, s.r.o. 02/2018 - 07/2018 Rekonstrukce VTL plynovodu DN 300 - likvidace nadzemního přechodu a zhotovení nového řízeného protlaku DN300, cca 100 m, min. 1,5 m pod dnem toku.
Průmyslová zóna - Mošnov - regulační stanice VTL/STL č. 1 Statutární město Ostrava 12/2017 - 04/2018 Rekonstrukce technologie
REKO VTL NJ Žilina V33137 AU300378 GasNet, s.r.o. 03/2018 - 07/2018 Náhrada podzemního vysokotlakého (VTL) trasového uzávěru (TU) za nový nadzemní TU. Soušástí stavby byla výměna VTL plynovodu DN 150 v místě křížení s vodoteči vč. odstranění stávajícího odvodňovače. Shybka byla napojena na kraji polí a pode dnem vodoteče bylo potrubí vedeno v krytí min. 1,2 m.
REKO VTL KA Suchá-Albrechtice, III. etapa, I. část GasNet, s.r.o. 04/2018 - 08/2018 Realizace zemního pásku, řízené drenáže, trasového uzávěru, geodetických bodů, POCH, objekt POB, oprava meliorace, původní potrubí bylo vytaženo ze zemé v délce 1054 m.
Reko RS Metylovice, 32127-RES GasNet, s.r.o. 11/2017 - 08/2018 Regulační souprava má výkon 650 Nm3/h. Nová technologie je dvouřadá, jednostupňová VTL/STL a je umístěna v novém betonovém kiosku s valbovou střechou.

Další reference k dispozici ke stažení (formát PDF): rok 2017, rok 2016, rok 2015, rok 2014, rok 2013, rok 2012, starší vybrané.

 

Významné reference