Základní informace - AD Technologie DEPOS Horní Suchá

Datum realizace: 2014 - 2016

Zadavatel: DEPOS Horní Suchá a.s.

Zahájili jsme provoz bioplynové stanice anaerobní digesce, první svého druhu v Moravskoslezském kraji a jedné z mála v Evropě, jejíž součástí je nejmodernější technologie – kogenerace, tvořená sestavou 3 plynových mikroturbín „Capstone C65“ o celkovém výkonu 195 kWe a 340 kWt. Zařízení slouží k využívání bioodpadu z celého Karvinska k výrobě elektřiny a tepla.

Energie kolem nás – článek