Základní informace - ZDS HA Výměna potrubí HKV Š70 – Š69 DN 500

Datum realizace: 2016

Zadavatel: Veolia Energie ČR, a.s.

Předmětem díla byla realizace výměny horkovodního potrubí 2 x DN 500 v délce 160 m, včetně stavebních prací – hydroizolace železobetonového neprůlezného kanálu, obnova šachtic, včetně armatur, výměna zákrytových desek za nové. Součástí bylo rovněž vypracování PD.