Základní informace - Rekonstrukce sušení PZP Tvrdonice

Datum realizace: 06/2020 - 10/2021

Zadavatel: RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Pro investora RWE Gas Storage CZ, s.r.o. jsem koncem roku dokončili významnou zakázku „Rekonstrukce sušení PZP Tvrdonice“. Tento poměrně náročný projekt zahrnoval rekonstrukci technologie sušení, regenerátorů TEG, náhradu předehřevu z toho:

 • vozovky a zpevněné plochy
 • technika prostředí
 • kotelna rozvody teplé vody
 • PDS, EPS
 • úprava haly separace
 • sušení plynu
 • regenerace TEG
 • úprava RSVS
 • potrubní rozvody
 • měření a regulace
 • kabelové rozvody
 • uzemňovací síť
 • stavební elektroinstalace