Základní informace - „Oprava klapek – Jez Lhotka“ pro investora Povodí Odry, státní podnik

Datum realizace: 10/2016 - 11/2017

Zadavatel: QUANTUM, a.s.

Předmětem hlavní částí zakázky byla výměna dvou původních jezových klapek ze šedesátých let minulého století, které slouží pro regulaci výšky hladiny a průtoku. Jez Lhotka na řece Odře, jako součást vodohospodářské soustavy Povodí Odry, zabezpečuje protipovodňovou ochranu Ostravy, dodávku technologické vody pro společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. a odběr pro malou vodní elektrárnu. Jako účastník sdružení „PORR-GASCONTROL“ jsme zajišťovali dodávku projektové dokumentace pro realizaci, výrobu ocelových konstrukcí klapkového jezu, pomocných a těsnících konstrukcí, protikorozní ochranu a samotné montáže technologie.