Základní informace - Plnicí stanice CNG v Areálu dílny Martinov II

Datum realizace: 03 - 09/2015

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Postavili jsme jednu z nejvýkonnějších plnicích stanic CNG ve střední Evropě. Realizace zahrnovala dodávku a zprovoznění CNG plnicí stanice o výkonu 3 000 Nm³/h pro plnění více než sto autobusů Dopravního podniku Ostrava. Hlavní část plnicí stanice tvoří 3 speciální „oilfree“ kompresory IMW Industries, tlakový zásobník o objemu 4 800 l a dva výdejní stojany pro plnění čtyř autobusů současně. Součástí dodávky byla i stavba nového vysokotlakého plynovodu DN 100 v délce 1075 m, instalace zařízení pro odorizaci a měření spotřeby zemního plynu, zpevněné plochy, příjezdové komunikace a zastřešení.

Tisková zpráva