Základní informace - PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 500 – Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever

Datum realizace: 05/2019-12/2019

Zadavatel: SPP-distribúcia Servis, s.r.o.

Název stavby – Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever a Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz

Název objektu: 707 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4 a 701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0.200 – 4.480 R7

Úsek km 2,000 – 4,480

Stávající VTL plynovod DN500 PN40 byl v kolizi s navrhovanou výstavbou rychlostní komunikace D4/R7 – Bratislava. Vzhledem k velikosti rozlohy objektu D4/R7, bezpečnému provozu vysokotlakého plynovodu a dálnici D4/R7, byla navržena realizace nové přeložky VTL plynovodu DN500 PN40. Složitost výstavby nové trasy plynovodu byla v mnoha kříženích stávajících sítí, energomostů, místních komunikací, vodního toku, řízeného protlaku DN500 v délce 120 m i samotné rychlostní komunikaci D4/R7. Přeložka VTL plynovodu byla řešena ve třech samostatných objektech s vysazením nových odbočkových trasových uzávěrů. Při napojování na stávající VTL plynovod byl každý objekt řešen samostatně, za použití bezodstávkové technologie včetně bypassů pro zásobování zemním plynem v průběhu realizace prací. Celková délka nové přeložky VTL plynovodu DN500 PN40 činí 2440 m, délka chrániček DN800 pak 360 m.