Základní informace - IVC Ostrava-Jih, čerpací stanice PHM, CNG a E-MOBILITY – výstavba

Datum realizace: 09/2020-05/2021

Zadavatel: innogy Energo, s.r.o., Investor HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Realizace výstavby čerpací stanice pohonných hmot zahrnující stavební a inženýrské objekty v členění:
SO 01- Čerpací stanice PHM, SO 02 – Objekty technologie CNG a E-Mobility, SO 03 – Zpevněné plochy, oplocení a dopravní značení, SO 04 – Odvodnění zpevněné plochy, SO 05 – Uzemňovací a jímací soustava, IO 01 – STL Plynovodní přípojka a průmyslový plynovod CNG, IO 02 – Elektroinstalace technologie ČS – Slaboproud, Silnoproud, IO 03 – Identifikační a přihlašovací systém