Základní informace - REKO VTL plynovodu DN 500 PN 40 Stonava – Žukov, 1. etapa, 1. a 3. část

Datum realizace: 2013 - 2015

Zadavatel: RWE GasNet, s.r.o.

Předmětem díla byla rekonstrukce VTL plynovodu v celkové délce 5 248 m spočívající ve výměně stávajícího plynovodu DN 500 za nový, který byl po odkopání a demontáži stávajícího položen v trase původního plynovodu.