Základní informace - Těžba zemního plynu ze sond (vrtů) – mobilní jednotka CNG

Datum realizace: 06 - 11/2013

Zadavatel: MND a.s.

Kompletní projektové práce, přípravné práce na sondě, dodávka a komplexní instalace technologie (instalace separátoru vlhkosti pro těžený plyn, potrubní rozvody s ohřevem a tepelnou izolací, regulace, ohřev a sušení plynu pro elektrický generátor (128 kWe) s plynovým motorem, dodávka a instalace kompresoru o výkonu 210 Nm³/h (celkový výkon včetně plnění pomocí bypassu = 550 Nm³/h), dodávka mobilních vysokotlakých zásobníků s kompozitovými lahvemi pro přepravu CNG, dodávka a instalace regulační stanice s ohřevem pro vypouštění CNG do plynovodu, dodávka a instalace měření vytěženého plynu).