Základní informace - Připojení bioplynové stanice Jelšava 2 do distribuční soustavy SPP-D

Datum realizace: 02-11/2021

Zadavatel: P M, s.r.o.

Realizace v následujícím rozsahu:

Předávací stanice (bez zemních prací), Přípojka VTL (bez zemních prací), Odorizační stanice, SŘRP + MaR, Dodávka a instalace  2 ks kontejnerů, Směšovač, Vzduchotechnika (větrání a klimatizace objektu měřicí stanice), Elektroinstalace (provedení instalace osvětlení rozvodů v kontejneru strojním i měření), Silnoproud, Plynová detekční signalizace, Systémová propanizace (výměna 3 ks LPG nádrží á 4850 l)

Byla použita metoda čištění biometanu membránovou separací. Tato specifická technika úpravy bioplynu založena na principu propustných membrán k separaci metanu a CO2 je prokazatelně jednoduchou, energeticky úspornou a ekologickou metodou pro úpravu bioplynu.

Jedná se o holandskou technologii Bright Biomethane, která má třístupňové čištění pomocí membrán. Do procesu čištění vstupuje bioplyn s obsahem metanu 50 – 55 % a výstupním produktem po vyčištění je bioplyn s obsahem metanu až 98 %, tedy biometan.

Před samotným vtlačováním biometanu do sítě musí být kromě požadované hodnoty obsahu CH4 splněna ještě podmínka dodržení hodnoty spalného tepla zemního plynu, podle aktuálních parametrů v síti. K tomu slouží tzv. propanizace. Do biometanu se přimíchává propan, aby se zvýšilo spalné teplo, tedy energetická hodnota. Dávkování přitom musí být velmi přesné.