Základní informace - Projekt H2 Pilot

Datum realizace: 02-07/2022

Zadavatel: SPP – distribúcia, a.s.

Navržení zařízení na přimíchávání vodíku do plynovodu a práce spojené s výrobu montáží, certifikací, uvedením do provozu a následná zkouška funkčnosti zařízení, včetně analyzátoru H2.

Základní technické parametry stanice:

Provozní médium: Zemní plyn/vodík

Provozní tlak zdrojové stanice: 200 Bar

Kapacita zdrojové stanice: 50 m3/h

Provozní tlak regulace: 3 Bary

Provozní průtok regulační řady: 48 m3/h

Maximální průtok směsi: 240 m3/h