Základní informace - PŘELOŽKA HOŘANSKÉHO KORIDORU – PRODUKTOVODY A TRUBNÍ SÍTĚ

Datum realizace: 2019-2020

Zadavatel: Vršanská uhelná

Přeložka sítí v takzvaném Hořanském koridoru na Mostecku – tepně regionu, kde se soustřeďuje síť produktovodů, horkovodu, užitkové vody, vedení vysokého napětí, datových a optických kabelů, silnice a důlní dráhy. Celý koridor byl přeložen zhruba o kilometr vedle od původní trasy, aby mohla pokračovat těžba uhlí v lomu Vršany v následujících desetiletích. Šlo o technicky a organizačně náročný projekt. Stavba vyžadovala nejen návrhy různých technických řešení spojených s náročností terénu, ale také harmonogram přepojování jednotlivých inženýrských sítí. Zrealizovali jsme přeložku produktovodu DN 300 společnosti ČEPRO, vodovodní potrubí DN 1200 společnosti Povodí Ohře. Délky jednotlivých tras potrubí dosahují téměř 5 km. Díky nasazení našich osmi moderních svařovacích automatů jsme však mohli postupovat rychle.