Základní informace - St.č.2265 Výměna 3ks vzduchových chladičů plynu na PZP Tvrdonice

Datum realizace: 09/23 - 12/23

Zadavatel: Gas Storage CZ, s.r.o.

Demontáž stávajících chladičů a kce (cca 120t), stavební a zemní práce, demolice základů, zhotovení nových základů, usazení nových chladičů, potrubní dopojení, vč. osazení antivibračních uložení REDYST, nové ocelové kontrukce, včetně PKO, zemnicí soustava, silnoproud a MaR, osazení rozvaděčů.  Rádi jsme pomohli modernizovat zařízení, které zajišťuje energetickou bezpečnost ČR