Základní informace - Balance of Plant for the project installation of Boiler 14

Datum realizace: 2015

Zadavatel: TAMEH Czech s.r.o.

Podíleli jsme se na ekologizaci energetiky v ocelářském podniku ArcelorMittal Ostrava, která přispěje k dalšímu zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku. Ekologizace teplárny je řešena vybudováním moderního fluidního kotle K14, který nahradil čtyři stávající staré kotle K3, K5, K6 a K7.  Součástí realizace byla např. tlakovzdušná stanice se vzduchovými kompresory Atlas Copco, popílkové silo o objemu 500 m³ vč. příslušenství., regulační stanice plynu (Q 12 700 m³n/h) s vysokotlakým přívodem plynu do RS DN250 v délce 435 m a odvodem z RS DN300 v délce 195 m, potrubí čpavkové vody, rozvody požární vody, spalinovod, přívod fosfátu, přívod chladící vody, přívod demineralizované vody, atd.

Prosperita – článek