Základní informace - Přívod VTL plynovodu DN 400 PN 40 pro Špičkový zdroj Prostějov

Datum realizace: 04 - 09/2012

Zadavatel: ADATO s.r.o., organizační složka

Součástí díla byla realizace na klíč VTL plynovodní přípojky DN 400 PN 40 o celkové délce 3 132,5 m (včetně protlaků pod železniční tratí a státní silnicí) a měřící stanice plynu, včetně projektové dokumentace a inženýrské činnosti s vyřízením stavebního povolení. Přípojka slouží pro zajištění dodávek zemního plynu pro energetický zdroj – Špičkovou elektrárnu v Prostějově.