Základní informace - Rekonstrukce potrubí DN 200 na trase č. D 105 Hněvice – Mstětice – AŠ2 Zelčín – AŠ4 Lobkovice – III. etapa

Datum realizace: 11 - 12/2017

Zadavatel: Čepro, a.s.

Práce spočívaly v rekonstrukci produktovodu DN 200 na trase č. D105 Hněvice – Mštětice od AŠ2 Zelčín (13 534,51 m) po AŠ4 Lobkovice (26 233,24 m) vč. 77 ks vad č. 55 až 133 o celkové délce úseku cca 12,7 km.