Základní informace - Dodávka technologie pro zvýšení účinnosti při výrobě a přenosu energie v závodě Model Obaly, a.s.

Datum realizace: 2013

Zadavatel: Model Obaly a.s.

Předmětem díla bylo: zvýšení účinnosti stávajícího energetického zdroje, a to především dodávka, montáž a zprovoznění výstavby dvou kogeneračních jednotek – plynových mikroturbín Capstone C200, včetně příslušenství.

Závod Opava – součástí realizace byla i dodávka plynového  kotle o výkonu 8t.h-1, včetně plynového hořáku.

Závod Nymburk – součástí realizace byla úprava stávajícího kotle, včetně spalinovodu, a dodávka nového plynového hořáku.