Základní informace - St. č. 7202 Vystrojení sond V1-5, PZP Háje – nadzemní část

Datum realizace: 2013 - 2014

Zadavatel: RWE Gas Storage, s.r.o.

Demontáž stávajícího propojení a vytvoření nového propoje DN 200 mezi křížem sondy a kolektorem na sondách V1-5 na PZP Háje.