Základní informace - ODSTRAŇENÍ DŮLNÍCH ŠKOD NA VTL PLYNOVODU STONAVA-DĚTMAROVICE

Datum realizace: 2018 - červenec 2019

Zadavatel: HOMOLA a.s, investor OKD a.s.

Součástí projektu „Odstranění důlních škod na VTL plynovodu Stonava-Dětmarovice“, byl samotný VTL plynovod DN 300 PN 40 Stonava – Dětmarovice. Jednalo se o havarijní opravu, jelikož vlivem hornické činnosti byl popisovaný plynovod poškozen. Trasa plynovodu byla dána umístěním poškozeného plynovodu, který byl demontováno a zlikvidován. Nové potrubí bylo uloženo na nové ocelové podpěry včetně nového uložení. Plynovod byl v celé své délce (cca 5 832 m)  opatřen třívrstvým nátěrovým systémem. Součástí realizovaného projektubyla odbočka VTL plynovodu DN150 PN40, který byl následně redukován na dimenzi DN100. Plynovod byl osazen uzavíracími kulovými kohouty a končí v regulační stanici RS č. 32102. Sušička kalu v celkové délce cca 280m.

Základní technické údaje VTL plynovodu DN 300:

– dimenze potrubí, materiál DN 300, Ø323,9 x 12,5 ocel L 360 NE

– dimenze potrubí, materiál DN 150, Ø168,3 x 8 ocel L 360 NE

– dimenze potrubí, materiál DN 100, Ø100,3 x 8 ocel L 360 NE

– dopravované médium zemní plyn

– max. dov. přetlak plynu 4,0 MPa