Základní informace - OPTIMUS Modernizace kompresní stanice Kouřim

Datum realizace: 02 - 04/2017

Zadavatel: NET4GAS, s.r.o.

Součástí modernizace kompresní stanice plynu v Kouřimi byla modernizace a optimalizace počtu turbosoustrojí. Technologické úpravy potrubního dvoru a VVO. Především se jednalo o vybudování nových obtoků DN 300 pro stávající trasové uzávěry DN 900. Stávající regulační stanice byla dovybavena vstupním bezpečnostním el. uzávěrem o dimenzi DN 100. Pro odtlakování RS byl nově nainstalován odfuk s dvěma ručními uzávěry DN 80. Pro provoz kompresorů je vybudováno olejové hospodářství, které zůstává zachováno. Nově je doplněno o prefabrikovanou podzemní havarijní jímku o objemu 30 m³. Stávající vzduchotechnika byla demontována a nahrazena větším počtem ventilátorů, které jsou doplněny o tlumiče hluku. Ventilátory byly osazeny uzavíracími klapkami se servopohony o dimenzi DN 1 000. Nejobtížnějším úkolem byla montáž skupiny 8 ks axiálních ventilátorů, umístěných v podstropní části haly sloužící pro podtlakové provozní větrání.