Regulační stanice plynu (RS)

Regulační stanice plynu je soubor strojního zařízení, který dle předem nastavených hodnot automaticky reguluje vstupní přetlak topných plynů na nižší požadovaný výstupní přetlak.

RS GC

 • konstrukce dle požadavků zákazníka
 • komplexní dodávky staveb tzv. „na klíč“ (návrh řešení, projekt, výroba a montáž, tlakové a funkční zkoušky, revize, stavební úpravy, dokumentace potřebná k předání díla),
 • variabilní řešení v různých tlakových stupních (VTL – vysoký tlak, STL – střední tlak, NTL – nízký tlak),
 • široký rozsah výkonu od 25 až po 500 000 Nm³/h,
 • záruční i pozáruční servis a opravy,
 • splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami ČSN EN 12279, ČSN EN 12186, TPG 606 01, TDG 605 01, TDG 609 01

Typizovaná řešení

Vysokotlaká regulační stanice VTL – STL 200 – 1 500 reguluje tlak plynu z vysokého (podskupina A3/B1) na střední (podskupina A2).

Standardně dodáváme regulační stanice dvouřadé s automatickým spuštěním záložní řady při výpadku řady hlavní. Takto navržená RS plně zaručuje požadavky kapacitní i bezpečnostní.

Základní prvky technologie RS

 • plynový filtr
 • předehřívač plynu
 • bezpečnostní armatury
 • regulátor tlaku plynu
 • plynoměr
 • uzavírací armatury
 • zařízení pro měření tlaku a teploty

Technické parametry

Průtok Q 200 až 1 500 Nm³/h
Provozní médium neagresivní plyny (zemní plyn, degazační plyn apod.)
Tlaková úroveň VTL/STL, příp. NTL (podskupina B1/A2)
Vstupní přetlak 1,8 – 4 MPa
Výstupní přetlak 1,5 – 400 kPa
Vstupní potrubí DN 25 – 80
Výstupní potrubí DN 65 – 100

Atypická řešení

Regulační stanice velkých průtoků a předávací stanice

 • u regulačních stanic vyšších průtoků (tj. 5 000 – 500 000 Nm³/h) nabízíme flexibilní řešení na míru dle požadavků zákazníka, v souladu s technickými normami a předpisy
 • předávací stanice plynu (PS) jsou v zásadě velkokapacitní regulační stanice, které regulují vysoký tlak (podskupina B2 – PN 63) na vysoký tlak (podskupina B1 – PN 40) podle hodnoty obvyklé v dané distribuční síti. Součástí předávacích stanic je rovněž obchodní měření plynu, kde dochází k předávání plynu z přepravní do distribuční soustavy. PS jsou rovněž konstruovány dle konkrétních potřeb zákazníka

Podzemní regulační stanice

 • STL – NTL 500 – 1 500 je možno  využít jako posilovací regulační stanici pro městské plynovodní sítě, jako samostatnou RS pro malé lokality nebo jako regulační zařízení pro větší odběratele (podskupina A1/A2)
 • souprava STL – NTL 200 je určena především jako posilovací stanice v plynárenských sítích pro regulaci tlaku ze středního na nízký (podskupina A2)

Součást dodávky

 • základní prvky jako u stanice RS 1 500
 • řídicí a monitorovací systémy
 • kotelny pro předehřev plynu, standardně s plynovými kotli, variantně lze použít kogenerační jednotku nebo plynovou mikroturbínu

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.