Regulační stanice plynu (RS)

Regulační stanice plynu je soubor strojního zařízení, který dle předem nastavených hodnot automaticky reguluje vstupní přetlak topných plynů na nižší požadovaný výstupní přetlak.

Regulační stanice GC

  • konstrukce dle požadavků zákazníka
  • komplexní dodávky staveb tzv. „na klíč“ (návrh řešení, projekt, výroba a montáž, tlakové a funkční zkoušky, revize, stavební úpravy, dokumentace potřebná k předání díla)
  • variabilní řešení v různých tlakových stupních (VTL – vysoký tlak, STL – střední tlak, NTL – nízký tlak)
  • široký rozsah výkonu od 25 až po 500 000 Nm³/h
  • záruční i pozáruční servis a opravy
  • splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami ČSN EN 12279, ČSN EN 12186, TPG 606 01, TDG 605 01, TDG 609 01

Typizovaná řešení

Vysokotlaká regulační stanice VTL – STL 200 – 1 500 reguluje tlak plynu z vysokého (podskupina A3/B1) na střední (podskupina A2).

Standardně dodáváme regulační stanice dvouřadé s automatickým spuštěním záložní řady při výpadku řady hlavní. Takto navržená RS plně zaručuje požadavky kapacitní i bezpečnostní.

Základní prvky technologie RS

Technické parametry

Průtok Q 200 až 1 500 Nm³/h
Provozní médium neagresivní plyny (zemní plyn, degazační plyn apod.)
Tlaková úroveň VTL/STL, příp. NTL (podskupina B1/A2)
Vstupní přetlak 1,8 – 4 MPa
Výstupní přetlak 1,5 – 400 kPa
Vstupní potrubí DN 25 – 80
Výstupní potrubí DN 65 – 100

Atypická řešení

Regulační stanice velkých průtoků a předávací stanice

  • u regulačních stanic vyšších průtoků (tj. 5 000 – 500 000 Nm³/h) nabízíme flexibilní řešení na míru dle požadavků zákazníka, v souladu s technickými normami a předpisy
  • předávací stanice plynu (PS) jsou v zásadě velkokapacitní regulační stanice, které regulují vysoký tlak (podskupina B2 – PN 63) na vysoký tlak (podskupina B1 – PN 40) podle hodnoty obvyklé v dané distribuční síti. Součástí předávacích stanic je rovněž obchodní měření plynu, kde dochází k předávání plynu z přepravní do distribuční soustavy. PS jsou rovněž konstruovány dle konkrétních potřeb zákazníka

Podzemní regulační stanice

  • STL – NTL 500 – 1 500 je možno  využít jako posilovací regulační stanici pro městské plynovodní sítě, jako samostatnou RS pro malé lokality nebo jako regulační zařízení pro větší odběratele (podskupina A1/A2)
  • souprava STL – NTL 200 je určena především jako posilovací stanice v plynárenských sítích pro regulaci tlaku ze středního na nízký (podskupina A2)

Součást dodávky

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.