O plnicích stanicích CNG GC

Plnicí stanice CNG (compressed natural gas – stlačený zemní plyn) jsou kompaktní, výkonná a velmi spolehlivá zařízení, určená pro tankování osobních vozidel, užitkových vozidel a autobusů s pohonem na zemní plyn a biometan.

Popis CNG technologie – plnění

Přívodní zemní plyn prochází sušícím zařízením s molekulovým sítem, kde je zbaven vlhkosti, a filtračním zařízením pro konečné vyčištění plynu. V kompresorovém zařízení je plyn stlačován na tlak 25 až 30 MPa dle typu kompresoru. Pod tímto tlakem je dopravován do zásobních lahví nebo přímo do výdejního zařízení (stojanu). Do tlakové nádrže vozidla je dopravován pomocí plnící hadice, a po dosažení požadovaného tlaku 20 až 21 MPa v tlakové nádrži vozidla je celý proces plnění automaticky ukončen. Plnicí hadice se odpojí od nádrže automobilu a vše je připraveno k dalšímu plnění.

Všechny plnicí stanice CNG GC odpovídají předpisu TPG 304 02. Provozovatel plnicí stanice musí mít oprávnění vydané organizací státního odborného dozoru TIČR k plnění tlakových nádob na plyny (včetně tlakových stanic) dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. v platném znění.

Firemní plnicí stanice

CNG GC 20-55

Plnicí stanice konstrukční řady GC 20 – 55 jsou vhodné do areálů středních a větších firem s počtem užitkových a osobních vozidel cca od 10 do 30.

Typová stanice CNG – objekt

Technologický kontejner je samonosné konstrukce – ocelového rámu s výplní z armovaného pórobetonu. Kontejner je jednoprostorový a má pouze strojně-technologickou část. Kontejner je opatřen zastřešením v místě manipulace a ovládacího dotykového panelu při vlastním plnění vozidla.

Pro plnění vozidel je plnicí hadice s koncovkou NGV1 vyvedena přímo z kontejneru plnicí stanice. Pro maximální bezpečnost je prostor s technologií monitorován detektorem úniku plynu a celá technologie splňuje veškeré požadavky na bezpečný a ekologický provoz. Plnicí stanice může být napojena na servisní centrum pro možnost okamžité diagnostiky technologie.

Technická data CNG GC 20-55

Typ GC 20 / GC 35 / GC 55
Sací přetlak 0,02 – 0,3 bar
Dodávané množství 17 Nm3/hod / 35 Nm3/hod / 55 Nm3/hod
Elektromotor 6,8 kW / 15 kW / 24 kW
Pracovní tlak 25 až 29 MPa
Zásobník 840 / 1 680 l*
Rozměry 2,5 x 4,0 x 2,7 m
Výrobce kompresoru J. A. Becker & Söhne
* Možno vyrobit na přání zákazníka (násobky 140l).

 Veřejné plnicí stanice

CNG GC 85-150

Typová stanice CNG – objekt

Technologický kontejner je samonosné ocelové konstrukce s tepelnou a zvukovou izolací. Standardní barva je volitelná zákazníkem. Kontejner je rozdělen na strojně-technologickou část a část pro elektrorozvaděč, která je plynotěsně oddělena.
Do strojně-technologické části jsou pro maximální dosažitelnost osazeny dva vstupy, k elektrorozvaděči je další samostatný vstup. Kontejner se usazuje na předem připravené základové pásy a je možné jej konstrukčně provést i se zvýšenou požární odolností na 45 min a v provedení pro umístění do seismologicky nepříznivých oblastí.
V kontejneru je instalována veškerá technologie plnicí stanice CNG.

Pro maximální bezpečnost je prostor s technologií monitorován detektorem úniku plynu s akustickou signalizací. Celá technologie odpovídá nejpřísnějším požadavkům na bezpečný a ekologický provoz.

Řídící panel s dotykovým displejem je osazen na elektrorozvaděči, kde je možné sledovat veškeré důležité parametry včetně historie stavů a poruch.
Plnicí stanice je standardně napojena na servisní centrum pro možnost okamžité diagnostiky technologie.

Technická data CNG GC 85-150

Typ GC 85 / GC 150
Sací přetlak 0,3 – 0,9 bar
Dodávané množství 84 Nm3/hod - 144 Nm3/hod
Elektromotor 30 kW / 36 kW
Pracovní tlak 25 až 29 MPa
Zásobník 2 800 l*
Rozměry 2,5 x 6,2 x 2,9 m
Výrobce kompresoru J. A. Becker & Söhne
* Možno vyrobit na přání zákazníka (násobky 140l).

 CNG S100 – SOLO, DUO

Typová stanice CNG – objekt

Přístřešek pórobetonové konstrukce s ocelovým rámem a plechovými dveřmi je rozdělen na dvě místnosti, a to místnost pro technologii a místnost pro elektrorozvaděč.  Místnosti jsou vzájemně plynotěsně rozděleny. Střecha  s otvorem pro osazení ventilačních otvorů a objekt osazen na předem vyhotovenou základovou desku. Stanice jsou vybaveny bezmazným kompresorem GREENFIELD typu DM.

Technická data CNG S100

Typ SOLO / DUO
Sací přetlak až 4,0 MPa
Dodávané množství od 80 do 220 Nm3/hod / od 160 do 440 Nm3/hod
Elektromotor 30 až 37 kW
Pracovní tlak 27 až 30 MPa
Zásobník 1680l / 3360 l*
Rozměry 2,5 x 3,0 x 3,7 m / 2,5 x 5 x 3,7 m
Výrobce kompresoru GREENFIELD
* Možno vyrobit na přání zákazníka (násobky 80l nebo 140l).

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.