CNG / bioCNG

CNG (compressed natural gas – stlačený zemní plyn) je ekonomická a ekologická alternativa pohonných hmot pro spalovací motory, proto je v současnosti ideálním palivem pro běžnou automobilovou dopravu. Kromě dopravy se můžeme setkat se stlačeným plynem rovněž v průmyslu, jako stacionární zdroj zemního plynu pro energetické účely nebo jako formu náhradního zásobování v případě odstávek nebo havárií  plynovodních sítí.

BioCNG= stlačený zemní plyn vyrobený z bioplynu.

Výhody využití CNG / bioCNG

  • je ekologické palivo, které je šetrné k životní prostředí
  • je dnes považováno za nejčistší dostupné palivo pro spalovací motory
  • je ekonomické palivo, které šetří rodinný nebo podnikový  rozpočet
  • flexibilní použití – velmi dostupná infrastruktura (plnicí stanice, tlakové vozy, atd.)

Plnicí stanice CNG GC

Plnicí stanice CNG jsou kompaktní, výkonná a velmi spolehlivá zařízení, určená pro tankování osobních vozidel, užitkových vozidel a autobusů s pohonem na zemní plyn a biometan.

Popis technologie plnění

Přívodní zemní plyn nebo biometan prochází sušicím zařízením s molekulovým sítem, kde je zbaven vlhkosti, a filtračním zařízením pro konečné vyčištění plynu. V kompresorovém zařízení je plyn stlačován na tlak 25 až 29 MPa dle typu kompresoru. Pod tímto tlakem je dopravován do zásobních lahví nebo přímo do výdejního zařízení (stojanu).

Výdejní stojany jsou vybaveny tlakovou plnicí hadicí se speciální koncovkou typu NGV1, případně NGV2Do tlakové nádrže vozidla je CNG dopravován pomocí této plnicí hadice, a po dosažení požadovaného tlaku 20 až 21 MPa v tlakové nádrži vozidla je celý proces plnění automaticky ukončen. Plnicí hadice se odpojí od nádrže automobilu a vše je připraveno k dalšímu plnění.

Kontejner se usazuje na předem připravené základové pásy a je možné jej konstrukčně provést i se zvýšenou požární odolností na 45 min a v provedení pro umístění do seismologicky nepříznivých oblastí.

Nabízíme tyto typy plnicích stanic CNG GC:

Technické parametry plnicích stanice CNG GC: TP

Všechny plnicí stanice CNG GC odpovídají předpisu TPG 304 02. Provozovatel plnicí stanice musí mít oprávnění vydané organizací státního odborného dozoru TIČR k plnění tlakových nádob na plyny (včetně tlakových stanic) dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. v platném znění.

Více informací nalezneta na naši microsite: www.jedunacng.cz

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.