Bioplynové stanice

Bioplynová stanice (BPS) je zařízení ke zpracování bioodpadu s využitím procesu anaerobní fermentace, jejímž hlavním produktem je bioplyn.

Typy BPS

  • zemědělské
  • odpadářské

Co postavením bioplynové stanice získáte?

  • stabilní zdroj příjmů z prodeje elektrické energie, popř. tepla – vyřešení vytápění vlastních budov aj.
  • řešení problematiky nakládání s odpady (hnůj, kejda, atd.), např. odpady výroby, vedlejší produkty
  • kvalitní hnojivo

Je třeba obávat se zápachu?

Pro výstavbu bioplynových stanic používáme výhradně kvalitní a osvědčený materiál. Systém zastřešení je od nejlepších výrobců v Evropě, např. firmy SATTLER A.G. Jedná se o uzavřený proces a při dodržení stanovených technologických postupů je zápach z bioplynové stanice minimální.

Našim zákazníkům nabízíme kompletní dodávky BPS zemědělských pro cíleně pěstované plodiny a dále stanice pro likvidaci biologicky rozložitelných odpadů. Bioplynová stanice je projektována a dodána na míru zákazníkovi – na základě finančních možností, dostupného množství a druhu surovin, dispozice možného umístění.

Pro zákazníka GASCONTROL nabízí

  • kompletní dodávku „na klíč“, vč. studie proveditelnosti a projektové dokumentace
  • dodání jednotlivých stavebních objektů
  • dodání jednotlivých technologických zařízení
  • opravy a servis všech částí bioplynové stanice

Technologie

Mokrá fermentace – materiál v nádržích se sušinou do 12 %
Suchá fermentace – materiál v nádržích se sušinou 25–40 %

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.