Bioplynové stanice

Bioplynová stanice (BPS) je zařízení ke zpracování bioodpadu s využitím procesu anaerobní fermentace, jejímž hlavním produktem je bioplyn.

Typy BPS

 • zemědělské
 • odpadářské

Co postavením bioplynové stanice získáte?

 • stabilní zdroj příjmů z prodeje elektrické energie, popř. tepla – vyřešení vytápění vlastních budov aj.
 • řešení problematiky nakládání s odpady (hnůj, kejda, atd.), např. odpady výroby, vedlejší produkty
 • kvalitní hnojivo

Je třeba obávat se zápachu?

Pro výstavbu bioplynových stanic používáme výhradně kvalitní a osvědčený materiál. Systém zastřešení je od nejlepších výrobců v Evropě, např. firmy SATTLER A.G. Jedná se o uzavřený process a při dodržení stanovených technologických postupů je zápach z bioplynové stanice minimální.

Našim zákazníkům nabízíme kompletní dodávky BPS zemědělských pro cíleně pěstované plodiny a dále stanice pro likvidaci biologicky rozložitelných odpadů.

Pro zákazníka GASCONTROL nabízí

 • kompletní dodávku „na klíč“
 • dodání jednotlivých stavebních objektů
 • dodání jednotlivých technologických zařízení
 • opravy a servis všech částí bioplynové stanice

Technologie

Mokrá fermentace – materiál v nádržích se sušinou do 12 %
Suchá fermentace – materiál v nádržích se sušinou 25 – 40 %

Organický materiál – je bez přístupu vzduchu rozkládán, čímž dochází ke vzniku biometanu.

Kogenerační jednotka zajišťuje výrobu elektrické energie a výrobu tepla. Elektrickou energii je možné distribuovat do sítě, malá část el. energie a tepla je zapotřebí pro provoz celého procesu. Zbývající část lze využít pro další potřebu (vytápění, ohřev, vysoušení).

V případě odstavení kogenerační jednotky je veškerý bioplyn spalován v hořáku náhradního zdroje tepla (kotli), případně na fléře.

Bioplynová stanice je projektována a dodána na míru zákazníkovi – na základě finančních možností, dostupného množství a druhu surovin, dispozice možného umístění.

BPS s technologií „mokrá fermentace“

Typické složení BPS

 • fermentační nádrže
 • skladovací nádrže
 • plynojem
 • dávkovací vůz, příjmová jímka
 • úprava plynu a čištění
 • kogenerační jednotka

 Ostatní zařízení BPS

 • silážní žlab
 • hygienizace
 • separace
 • sušárna separátu
 • sklad hnojiva
 • manipulační technika

Typické suroviny: hnůj, kejda, kukuřičná siláž, cukrovarnické řízky, atd.

BPS s technologií „suchá fermentace“

Základ bioplynové stanice se suchou fermentací tvoří vyhnívací plynotěsné a vodotěsné komory, tzv. garážového typu, kdy provozní objem jedné komory je cca 800 m3 materiálu.

Vyprazdňování a plnění komory se provádí kolovým nakladačem. Naočkování vstupní suroviny je prováděno, jednak smícháním čerstvého bioodpadu (cca 60 % vsázky) s již zfermentovanou biomasou (cca 40 % vsázky) a dále rozstřikováním procesní vody na fermentovanou hmotu, již v uzavřené komoře. Bioplynová stanice je projektována a dodána na míru zákazníkovi – na základě finančních možností, dostupného množství a druhu surovin, dispozice možného umístění.

Typické složení BPS

 • fermentační komory
 • skladovací nádrž procesní vody
 • plynojem
 • úprava plynu a čištění
 • kogenerační jednotka
 • kolový nakladač

Ostatní zařízení BPS

 • hygienizace
 • sušárna fermentátu
 • sklad hnojiva

Celý proces je řízený počítačem v automatickém režimu. Je možné i dálkové ovládání bioplynové stanice. Celé zařízení je bezpečné, klíčové prvky jsou proti nesprávné a neoprávněné manipulaci blokovány.

Mikro BPS se suchou fermentací

Jedná se o suchou BPS o výkonu 15 – 25 kWel. v kontejnerovém provedení.

Pro zabezpečení rovnoměrné výroby bioplynu je celý fermentor rozdělen dělicí plynotěsnou přepážkou na dvě nezávislé fermentační komory s čelními plynotěsnými jednokřídlovými vraty.

Mezi fermentačními komorami je situována technologická místnost se samostatným vstupem, ve které jsou rozvody ohřevu, technologie jímání, úpravy a rozvodů procesní vody (perkolátu).

Vnitřní plášť fermentačních komor je celý z nerezového materiálu. Kontejner je kompletně tepelně izolovaný. Podlaha a boční stěny mají nainstalován teplovodní ohřev. Teplo pro ohřev je zabezpečeno z kogenerační jednotky.

Pro nastartování celého procesu ve fermentačních komorách bude použit kotel v dočasné úpravě na spalování propan-butanu. Dále pak jako náhradní zdroj a flérový kotel. Kotel je umístěn v technologickém kontejneru.

Uzavřený okruh procesní vody zabezpečuje odběr perkolátu z komory, jeho dopravu do sběrné nádrže, úpravu pH a následné kropení biomasy přes trysky. Vznikající bioplyn z fermentační komory přechází do vakového zásobníku plynu, který je umístěn v ochranné konstrukci nad fermentorem.

Ze zásobníku plynu přechází bioplyn do technologického kontejneru, současně dochází k základní úpravě jeho kvalitativních parametrů a pomocí dmychadla je přivedený do spalovacího motoru kogenerační jednotky.

Celé zařízení lze modulárně rozšiřovat s tím, že další kontejnery s fermentačními komorami již nejsou konstruovány s technologickou místností.

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.