Uzavírání potrubí pod tlakem

Speciální práce na VTL a STL plynovodech

Provádíme komplexní dodavatelskou činnost v oblasti přerušení průtoku plynu a vysazování nových odboček bez přerušení provozu na VTL a STL ocelových plynovodech a produktovodech.

Jsme připraveni

  • nabídnout technickou pomoc projektantům
  • poskytnout nejlepší technické řešení použití speciální techniky
  • provést cenovou kalkulaci prací s použitím speciální techniky
  • realizovat veškeré propojovací práce na VTL a STL plynovodech a ostatních produktovodech
  • organizačně zajistit práce, kde je potřebný větší rozsah speciální techniky
  • zajistit veškeré speciální práce až do provozního tlaku 63 bar
  • vlastní práce realizovat týmem zkušených a odborně vyškolených pracovníků

Pro uzavírání VTL a STL ocelových potrubí používáme ve skupině GC GROUP následující technologie.

Dále nabízíme:

  • vysazování nových odboček bez přerušení provozu v plynovodu/produktovodu v DN 50 – DN 500 a DN 700 při provozním tlaku až do 100 barů. K tomu vlastníme vrtací zařízení T.D.W. T-101, T-203, T-760 a PROPPIE;
  • dodávku hadicových bypassu z tlakových hadic DN 80 PN 35 a PN 63 (max. délka 60 m) a DN 50 PN 40 (max. délka 100 m).

Mobilní kompresor

Nabízíme služby v oblasti přečerpávání zemního plynu z odstavených úseků vysokotlakých plynovodů do provozované části plynárenského zařízení při plánovaných rekonstrukcích a opravách vysokotlakých plynovodů. Od konzultace po realizaci samotnou.

Disponujeme mobilním kompresorem pro přečerpávání zemního plynu.  Kompresor je napojen na plynárenské zařízení pomocí vysokotlakých hadic DN 80, kde je na výstupu z kompresoru rovněž osazena měřicí řada, která zaznamená tlak, teplotu a množství přečerpaného zemního plynu. Samotný způsob napojení na pracovišti je individuální. Nejčastější způsob je na odfuky obtoku TU. Další varianta je odfuk/samostatná tvarovka, nebo samostatná tvarovka/stoplovací věž. Tvarovka se instaluje na PZ, kde se provede její odvrtání za plného tlaku. Po ukončení přečerpávání je uzavřena zátkou a zaslepovací přírubou.

   

Zařízení se skládá z vysokotlakého kompresoru italského výrobce Fornovo Gas S.p.A. včetně mobilního chladiče, měřicí řady a elektrocentrály. Je přepravováno soupravou nákladního vozidla s přívěsem a dodávkou s přívěsem. Rozmístění technologie na místě přečerpávání je řešeno individuálně.

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.