Uzavírání potrubí pod tlakem

Speciální práce na VTL plynovodech

Provádíme komplexní dodavatelskou činnost v oblasti liniových propojů, propojů typu „T“, přerušení průtoků plynu,
vysazování nových odboček bez přerušení provozu na vysokotlakých (VTL) plynovodech a dalších produktovodech.

Jsme připraveni

 • nabídnout technickou pomoc projektantům
 • poskytnout nejlepší technické řešení použití speciální techniky
 • provést cenovou kalkulaci prací s použitím speciální techniky
 • realizovat veškeré propojovací práce na VTL a STL plynovodech a ostatních produktovodech
 • organizačně zajistit práce, kde je potřebný větší rozsah speciální techniky
 • zajistit veškeré speciální práce až do provozního tlaku 63 bar

Vlastní práce – vrtání, utěsňování, obtoky, montážní a svářečské práce realizuje skupina odborně vyškolených pracovníků.

Pro uzavírání potrubí používáme následující technologie

 • T.D.W. STEELSTOPP®
 • T.D.W. SHORTSTOPP II®
 • T.D.W. FOLDING PLUGGER®
 • T.D.W. SHORTSTOPP 500®
 • T.D.W. STOPPLE®

 Technické parametry technologie STEELSTOPP®

 • pro liniové propoje, jednostranné a dvoustranné uzavření potrubí
 • zařízení je univerzální pro dimenze DN 80 – DN 200
 • je vybaveno odbočkami pro obtok pracoviště v DN 50
 • maximální tlak na vnější stranu zařízení je 6 barů
 • zařízení používá speciální tvarovky /PN 40/

Technické parametry technologie SHORTSTOPP II®

 • pro liniové propoje, jednostranné a dvoustranné uzavření potrubí
 • zařízení je pro dimenzi DN 250, DN 300
 • je vybaveno odbočkami pro obtok pracoviště v DN 50
 • maximální tlak na vnější stranu zařízení je 6 – 10 barů
 • zařízení používá speciální tvarovky /PN 40/

 Technické parametry technologie FOLDING PLUGGER®

 • pro liniové propoje, jednostranné a dvoustranné uzavření potrubí
 • zařízení je pro dimenzi DN 350, DN 400 a DN 500
 • je vybaveno odbočkami pro obtok pracoviště v DN 50
 • maximální tlak na vnější stranu zařízení je v rozsahu od 6 do 10 barů
 • zařízení používá speciální tvarovky ANSI Class 300 / PN 50/

Technické parametry technologie SHORTSTOPP 500®

 • pro liniové propoje, jednostranné a dvoustranné uzavření potrubí
 • zařízení je pro jednotlivé dimenze DN 80 – DN 300
 • je vybaveno odbočkami pro obtok pracoviště od DN 50 do DN 150
 • maximální tlak na vnější stranu zařízení je do 35 barů
 • zařízení používá speciální tvarovky ANSI Class 300 / PN 50/

 Technické parametry technologie STOPPLE®

 • pro liniové propoje, jednostranné a dvoustranné uzavření potrubí
 • zařízení je pro jednotlivé dimenze DN 80 – DN 1400
 • maximální tlak na vnější stranu zařízení je do 75 bar
 • zařízení používá speciální tvarovky ANSI Class 600 / PN 100/

Dále nabízíme

Vysazování nových odboček bez přerušení provozu produktovodu v DN 50 – DN 300 a při provozním tlaku až do 100 barů. K tomuto účelu vlastníme vrtací zařízení T.D.W. T-101, T-203, T-760. Na obrázku vrtání vodovodu.

 

Použitím technologie T.D.Williamson Equipment nabízíme další možná technická řešení

Vysazení a odvrtání odboček z potrubí ve stejné dimenzi jako je hlavní produktovod, kdy není nutné vsazovat do potrubí T-kus; při napojování potrubí využívání třícestných tvarovek, které je možné utěsňovat.

Tímto originálním způsobem lze například řešit přeložky produktovodů. Jedná se samozřejmě o práce bez jakékoliv odstávky provozu a snižování provozního tlaku.

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.