Výstavba plynovodů a produktovodů

Provádíme výstavby a rekonstrukce VTL plynovodů všech kategorií (bez omezení DN a PN) a také STL a NTL plynovodů (podskupiny B2, B1, A3, A2).

Naše společnost se rovněž zabývá výstavbou průmyslových plynovodů, produktovodů, tepelných systémů, vodovodů a tlakových kanalizací. Součástí činnosti jsou zemní a stavební práce spojené s výstavbou.

Zhotovíme

 • rozpočet
 • projektovou dokumentace
 • plynovody a produktovody
 • plynové přípojky
 • tlakové zkoušky
 • revize

Rehabilitace vysokotlakých plynovodů

Rehabilitace představuje hloubkovou revizi potrubí, opírající se o konkrétní zkoušky technických parametrů oceli i potrubí samotného, především:

 • oddělení potrubí od systému a zabezpečení jeho zprůchodnění výměnou částí potrubí s nepřípustnou geometrií; souběžně probíhá oprava nebo výměna nefunkčních armatur a výměna nebo odstranění nefunkčních prvků
 • čištění potrubí a případná vnitřní inspekce geometrickým a inteligentním ježkem, oprava vad nalezených při inspekci
 • oprava vad izolace ve vazbě na výsledky korozního průzkumu Pearsonovou metodou a výsledky korozní aktivity okolí
 • rozdělení potrubí na jednotlivé pracovní úseky, naplnění těchto úseků vodou a provedení dvou cyklů napěťové reparace
 • oprava nadkritických vad, které se otevřou při tlakové reparaci
 • provedení tlakové zkoušky na tlakové úrovni definované na základě předchozích zkoušek a chování potrubí při vlastní tlakové reparaci (nová hladina provozního tlaku může být stejná, nebo dokonce i vyšší než původní tlaková hladina, v naprosto výjimečných případech však může být i nižší)
 • odstranění volné vody z potrubí a jeho vysušení na zbytkovou hodnotu teploty rosného bodu vody ve vzduchu v potrubí pod −20 °C

Je nutno zdůraznit, že pro zachování požadavků provozu jednotlivých úseků je ve velké míře používáno speciálních technologií od T.D.Williamson, Inc., které naše firma vlastní. Předností takto realizované opravy VTL plynovodu je velká úspora finančních prostředků oproti klasické rekonstrukci formou výměny potrubí.

Dále provádíme

Výřezy

 • nepotřebných součástí plynovodu jako jsou odvodňovací armatury
 • nefunkční odbočky vč. trasových uzávěrů
 • nepotřebná propojení s jinými plynovody

Opravy

 • chrániček a zařízení protikorozní ochrany
 • izolace potrubí na základě provedených měření
 • opravy uzemnění a příslušenství plynovodu
 • případných vad potrubí po tlakové zkoušce

Výměny

 • poškozených částí potrubí
 • nefunkčních trasových uzávěrů
 • ohybů potrubí pro umožnění čištění pomocí čistícího pístu

A dále

 • tlaková reparace
 • provedení tlakových zkoušek
 • sušení potrubí
 • napojení opraveného plynovodu zpět na VTL systém
 • zpracování a předání dokumentace skutečného provedení a geodetické dokumentace

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.