LNG – zkapalněný zemní plyn

Technologii zkapalněného zemního plynu LNG (liquefied natural gas) potažmo LCNG považujeme za další perspektivní vývojovou fázi využití zemního plynu v dopravě a průmyslu.

Naším cílem v této oblasti je zajistit na klíč generální dodávku. Tzn. od zpracování projektu a inženýringu přes dodávku technologie samotné, její odzkoušení, spuštění, po následné provádění údržby a servisu po dobu životnosti. Samozřejmě nabízíme i dodání vlastní komodity LNG. V rámci naší skupiny jsme ve spolupráci s dceřinými společnostmi AFP CZGASCONTROL Polska schopni nabídnout dodávky LNG jako alternativu ke standardním zdrojům nebo v rámci náhradního zásobování zemním plynem.

Výhody využítí LNG

  • diverzifikovaný zdroj
  • vyšší hustota energie

Náhradní zásobování

Mobilní náhradní zásobování

Využívá se při poruchách, odstávkách, odběrových špičkách pro krátkodobé náhradní zásobování plynem. Klíčovými součástmi technologie jsou mobilní zásobník (trailer) + mobilní vypařovací jednotka (vaporizér).

Stacionární zdroj LNG

Slouží k dlouhodobému/permanentnímu zásobování plynem v místech bez připojení na distribuční síť zemního plynu, při dlouhých odstávkách nebo odběrových špičkách. Klíčovými součástmi jsou mobilní zásobník (trailer) nebo stacionární zásobník, čerpadlo a mobilní nebo stacionární vypařovací jednotka (vaporizer).

Plnění vozidel

LCNG stanice

Oproti CNG stanicím není nutná přípojka plynu. Vyžadují menší elektrický příkon zařízení, a tedy nižší náklady na elektrickou energii. Jednoduchost zařízení vede k nižším servisním nákladům. Mají využítí např. na čerpacích stanicích PHM nebo jiných místech s absencí přípojky plynu.

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.