Úprava bioplynu na biometan

Bioplyn a biometan jako alternativní obnovitelné zdroje si nacházejí cestu ke koncovým uživatelům po mnoho desetiletí. Jejich rostoucí popularita v posledních letech je připisována možnosti všeobecného využití plynu jako zdroje energie a vynikající dlouhodobé skladovací kapacitě.

Široké spektrum uplatnění

  • vytápění prostorů
  • využití v průmyslových procesech
  • výroba elektřiny ve velkých elektrárnách
  • pohon motorových vozidel

Úprava (čištění) bioplynu

Bioplyn vzniká z organických materiálů a odpadů (biomasy) při procesu anaerobní digesce. Jedná se o přirozený proces, který se odehrává v prostředí bez přístupu kyslíku (viz. Bioplynové stanice). Běžné složení vyrobeného bioplynu je metan, oxid uhličitý a stopy složek jako je sirovodík, siloxany, amoniak a dusík. Během procesu úpravy bioplynu dochází k odstranění těchto nežádoucích inertních a žíravých látek.

Nejdůležitějším krokem však je odstranění CO2, což vede k procentuálnímu navýšení obsahu metanu. Tento proces zvyšuje energetický obsah bioplynu až na úroveň kvality ekvivalentní zemnímu plynu. Takto upravený bioplyn je nazýván biometan.

Zařízení na úpravu bioplynu je speciálně navrženo tak, aby se biometan v místě injektáže kvalitativně rovnal složení zemního plynu. V procesu úpravy nejde jen o snížení obsahu CO2. Je třeba se ujistit, že všechny parametry biometanu jsou vhodné pro další použití jako je jeho vstřikování do distribuční sítě zemního plynu nebo plnění CNG vozidel, což zpravidla zahrnuje vysušování biometanu, regulaci tlaku a kontrolu Wobbeho indexu.

Nabízíme tři základní technologie. Typ technologie je vždy navržen podle konkrétních požadavků zákazníka
s výkony od 60 do 3 500 Nm3/h.

Technologie úpravy

Technologie je vždy navržena podle konkrétních požadavků zákazníka. Nabízíme tyto typy:

Vstřikování do sítě

Upravený bioplyn – biometan, je připraven pro vstřikování do plynovodní distribuční sítě. Pro efektivní vtláčení biometanu do distribuční sítě je nutné využít kompresory, nebo kompresní stanice (viz. CNG technologie). Výstupní tlak z kompresní stanice je nastaven individuálně podle provozních podmínek plynovodu.

Blokové schéma – vstřikování do sítě

Plnicí stanice 

Biometan je rovněž možno používat jako palivo pro vozidla jezdící na zemní plyn. Naše kompresní technologie mohou dokonale plnit tento úkol (viz. CNG technologie). Biometan se skladuje v zásobních o tlaku 25 a 30 MPa a do vozidel je plněn pomocí standardního plnicího stojanu nebo výdejního zařízení.

Blokové schéma – přímé použití pro plnění vozidel

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.