Aminová vypírka

Tento proces je založen na nízkotlaké reverzní chemické absorpci CO2. V absorpční koloně dochází za pomocí kapaliny (rozpouštědla) na bázi aminů k absorpci CO2. Zachycené CO2 je odděleno a následně v oddělovací koloně a za použití tepla dochází ke zpětné regeneraci. Regenerace sorbentu se provádí párou při teplotě až přes 100 °C. Z meziproduktů jsou pak regenerovány původní rozpouštědla a reversní chemickou reakcí se CO2 vrátí zpět do plynné fáze.

Speciální kompozice aminů je základním prvkem tohoto procesu. Metan působí více než 21krát na globální oteplování než CO2, což tento systém pro úpravu bioplynu činí nejudržitelnějším vzhledem k jeho nejnižším emisím metanu.

Charakteristika procesu aminové vypírky

  • nejnižší emise metanu:  bez nutnosti úpravy odpadních plynů
  • nejnižší ztráty metanu (<0,1 %): nejvyšší prokázaná regenerace metanu
  • nejvyšší obsah metanu: nejnižší přídavek propanu
  • nejnižší spotřeba elektrické energie: žádná komprese CO2
  • nízké náklady na údržbu
  • možnost regenerace CO2 z odpadních plynů
  • vysoká dostupnost a spolehlivost díky ověřenému designu a zkušenostem
  • možnost rekuperace tepla
  • snadná úprava systému při změně průtoku vstupního bioplynu

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.