Modernizace a ekologizace provozů

Zvýšené legislativní požadavky na provozovaná energetická zařízení z pohledu účinnosti zdrojů a plnění emisních limitů jsou důvodem, proč také v této oblasti realizujeme dodávky a rekonstrukce velkých energetických celků, zdrojů tepla, elektrické energie a rozvodů potřebných médií.

Svým zákazníkům nabízíme komplexní řešení – od studií a projektových dokumentací, přes realizace a uvedení do provozu, až po provozování zařízení. V realizovaných projektech vždy zvažujeme možnost použití efektivních a ekologických technologií. Např. nízkoemisní spalovací turbíny (viz kogenerace) nebo využití bioodpadů pro výrobu elektrické energie (viz BPS).

Naše komplexní služby zahrnují

  • poradenskou službu (návrh řešení, ekonomika, studie)
  • zpracování projektů, inženýring
  • dodávky a montáže technologií, zařízení
  • dodávky a realizace stavebních částí, vč. ocelových konstrukcí
  • uvedení zařízení do provozu vč. dokladování splnění garantovaných parametrů
  • servisní prohlídky a opravy zařízení
  • revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Jako příklad uvádíme realizaci projektu Ekologizace kotle K14 v závodě Arcelor Mittal v Ostravě. Zde jsme pro investora dodali a zprovoznili technologickou část teplárny v rámci instalace kotle K14 („BOP – Balance of Plant“). Předmětem bylo dodání technologií a potrubních systémů pro dodávky energií a médií vč. tlakovzdušné stanice, popílkového sila, regulační stanice zemního plynu, kouřovodů atd. Součástí kontraktu bylo také provedení inženýringu, testování, uvedení do provozu vč. plnění garantovaných parametrů.

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.