TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Vzhledem k tomu, že bodovací komise grémia pro odborné plynárenské vzdělávaní zasedá dvakrát v roce a hodnotí vzdělávací akce z pohledu možnosti přidělení bodů OPV , aktualizujeme tabulku vždy pro dané pololetí.

 

Aktuální termíny

Číslo Název Termín Body OPV Přihláška
1 Kurz svařování a lepení plastů dle TPG 927 05, TNV 75 5517 – (Z-U/.... )

17.-21.1.2022
31.1.2022-4.2.2022
14.2.2022-18.2.2022
21.2.2022-25.2.2022
jiný termín dle dohody

2
2 Kurz svářeče plynovodů z plastů dle TPG 927 04 - C-U

31.1.2022-4.2.2022
14.2.2022-18.2.2022
21.2.2022-25.2.2022
jiný termín dle dohody

2
3 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 02

GasNet, s.r.o. :
1.1.-30.6.2022
Ostatní:
10.3.2022
11.3.2022
28.4.2022
29.4.2022
jiný termín dle dohody

2
4 Kurz techniků kontroly izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 03

GasNet, s.r.o. :
1.1.-30.6.2022
Ostatní:
10.3.2022
11.3.2022
28.4.2022
29.4.2022
jiný termín dle dohody

2
5 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - montáže, opravy PZ

10.-14.1.2022
7.2.-11.2.2022
4.-8.4.2022
9.-13.5.2022
jiný termín dle požadavků

2
6 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - revize, zkoušky PZ

24.-28.1.2022
21.-25.3.2022
19.-22.4.2022
jiný termín dle požadavků

2
8 Seminář: TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách

17.3.2022

2
9 Seminář: Provozně technická dokumentace vybraných plynových zařízení

15.3.2022

2
10 Seminář: Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz

14.3.2022

2
11 Seminář: TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

18.3.2022

2
12 Seminář: Stavební zákon a jeho realizace v praxi

16.3.2022

2
20 Seminář: Regulační zařízení - TPG 602 02, TPG 609 01 - revize

7.3.2022

2
21 Seminář: Plynovody a přípojky z polyetylenu - 702 01 - revize

8.3.2022
2.5.2022

2
22 Seminář: Odorizace zemního plynu - TPG 918 01

4.3.2022

2
23 Seminář: Připojování OPZ a jejich uvádění do provozu

3.5.2022

2
24 Seminář: Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším - TPG 908 02- revize

17.5.2022

0
25 Zákon 250/2021 - o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení + provádějící vyhlášky

24.5.2022
25.5.2022
14.6.2022
15.6.2022

2
26 31.ročník semináře: Bezpečnost a spolehlivost provozu plynových zařízení

20.1.2022

2

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.