TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Vzhledem k tomu, že bodovací komise grémia pro odborné plynárenské vzdělávaní zasedá dvakrát v roce a hodnotí vzdělávací akce z pohledu možnosti přidělení bodů OPV , aktualizujeme tabulku vždy pro dané pololetí.

 

Aktuální termíny

Číslo Název Termín Body OPV Přihláška
1 Kurz svařování a lepení plastů dle TPG 927 05, TNV 75 5517 – (Z-U/.... )

21.-23.9.2020
5.-7.10.2020
jiný termín dle dohody

2
2 Kurz svářeče plynovodů z plastů dle TPG 927 04 - C-U

dle aktuální poptávky - termín dle dohody

2
3 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 02

innogy:
1.7.-31.12.2020

Ostatní:
29.5.2020
30.9.2020
24.11.2020

2
4 Kurz techniků kontroly izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 03

innogy:
1.7.-31.12.2020

Ostatní:
29.5.2020
30.9.2020
24.11.2020

2
5 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - montáže, opravy PZ

1.-3.6.2020-Třebíč
9.-11.6.2020-Prostějov
29.6.-3.7.2020
17.-21.8.2020
7.-11.9.2020
12.-16.10.2020
9.-10.11.2020
7.-11.12.2020

2
6 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - revize, zkoušky PZ

15.-17.6.2020
11.-13.11.2020

2
8 Seminář: TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách

2.11.2020

2
9 Seminář: Provozně technická dokumentace vybraných plynových zařízení

26.11.2020

2
10 Seminář: Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz

25.11.2020

2
11 Seminář: TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

3.11.2020
2.12.2020

2
12 Seminář: Stavební zákon a jeho realizace v praxi

27.11.2020

2
20 Seminář: Regulační zařízení - TPG 602 02, TPG 609 01 - revize

30.11.2020

2
21 Seminář: Plynovody a přípojky z polyetylenu - 702 01 - revize

1.12.2020

2
22 Seminář: Odorizace zemního plynu - TPG 918 01

dle poptávky

2
23 Seminář: Připojování OPZ a jejich uvádění do provozu

4.12.2020

2
24 Seminář: Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším - TPG 908 02- revize

2.12.2020

2

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.