TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Vzhledem k tomu, že bodovací komise grémia pro odborné plynárenské vzdělávaní zasedá dvakrát v roce a hodnotí vzdělávací akce z pohledu možnosti přidělení bodů OPV , aktualizujeme tabulku vždy pro dané pololetí.

 

Aktuální termíny

Číslo Název Termín Body OPV Přihláška
1 Kurz svařování a lepení plastů dle TPG 927 05, TNV 75 5517 – (Z-U/.... )

24.-26.7.2019
2.-4.10.2019
29.-31.10.2019

2
2 Kurz svářeče plynovodů z plastů dle TPG 927 04 - C-U

2.-6.9.2019
29.-31.10.2019

2
3 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 02

innogy: 1.1.-31.12.2019
ostatní:
11.7.2019
12.11.2019
14.11.2019

2
4 Kurz techniků kontroly izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 03

innogy: 1.1.-31.12.2019
ostatní:
11.7.2019
12.11.2019
14.11.2019

2
5 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - montáže, opravy PZ

16.-20.9.2019
14.-18.10.2019
4.-8.11.2019
9.-13.12.2019

2
6 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - revize, zkoušky PZ

21.-24.10.2019

2
8 Seminář: TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách

29.11.2019

2
9 Seminář: Provozně technická dokumentace vybraných plynových zařízení

26.11.2019

2
10 Seminář: Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz

25.11.2019

2
11 Seminář: TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

2.12.2019
Předpoklad -
-termín bude upřesněn dle schválení revize TPG

2
12 Seminář: Stavební zákon a jeho realizace v praxi

27.11.2019

2
20 Seminář: Regulační zařízení - TPG 602 02, TPG 609 01 - revize

3.12.2019

2
21 Seminář: Plynovody a přípojky z polyetylenu - 702 01 - revize

6.12.2019

2
22 Seminář: Odorizace zemního plynu - TPG 918 01

4.12.2019

2
23 Seminář: Připojování OPZ a jejich uvádění do provozu

28.11.2019

24 Seminář: Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším - TPG 908 02- revize

5.12.2019

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.