TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Vzhledem k tomu, že bodovací komise grémia pro odborné plynárenské vzdělávaní zasedá dvakrát v roce a hodnotí vzdělávací akce z pohledu možnosti přidělení bodů OPV , aktualizujeme tabulku vždy pro dané pololetí.

 

Aktuální termíny

Číslo Název Termín Body OPV Přihláška
1 Kurz svařování a lepení plastů dle TPG 927 05 – (Z-U/.... )

5.-9.2.2024
12.-16.2.2024
26.2-1.3.2024

jiný termín dle dohody

2
2 Kurz svářeče plynovodů z plastů dle TPG 927 04 - C-U

5.-9.2.2024
12.-16.2.2024
26.2-1.3.2024

jiný termín dle dohody

2
3 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 02

GasNet, s.r.o. :
1.1.-30.6.2024

Ostatní:
21.3.2024

jiný termín dle dohody

2
4 Kurz techniků kontroly izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 03

GasNet, s.r.o. :
1.1.-30.6.2024

Ostatní:
21.3.2024

jiný termín dle dohody

2
5 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - montáže, opravy PZ

19.-21.2.2024
25.-27.3.2024
1.-3.4.2024
13.-15.5.2024

jiný termín dle dohody

2
6 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - revize, zkoušky PZ

8.-10.4.2024

jiný termín dle dohody

2
8 Seminář: TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách

dle dohody

2
9 Seminář: Provozně technická dokumentace vybraných plynových zařízení

dle dohody

2
10 Seminář: Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz

dle dohody

2
11 Seminář: TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

5.3.2024
4.6.2024

2
12 Seminář: Stavební zákon a jeho realizace v praxi

3.6.2024

2
20 Seminář: Regulační zařízení - TPG 602 02, TPG 609 01 - revize

7.3.2024
6.6.2024

2
21 Seminář: Plynovody a přípojky z polyetylenu - 702 01 - revize +Z1,Z2

6.3.2024
5.6.2024

2
22 Seminář: Odorizace zemního plynu - TPG 918 01

dle dohody

2
23 Seminář: Připojování OPZ a jejich uvádění do provozu

dle dohody

2
24 Seminář: Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším - TPG 908 02- revize

dle dohody

0
25 Zákon 250/2021 - o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení + provádějící vyhlášky

dle dohody

2

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.