TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Vzhledem k tomu, že bodovací komise grémia pro odborné plynárenské vzdělávaní zasedá dvakrát v roce a hodnotí vzdělávací akce z pohledu možnosti přidělení bodů OPV , aktualizujeme tabulku vždy pro dané pololetí.

 

Aktuální termíny

Číslo Název Termín Body OPV Přihláška
1 Kurz svařování a lepení plastů dle TPG 927 05, TNV 75 5517 – (Z-U/.... )

18.-22.1.2021
25.-29.1.2021
1.-5.2.2021
15.-19.2.2021
1.-5.3.2021
jiný termín dle dohody

2
2 Kurz svářeče plynovodů z plastů dle TPG 927 04 - C-U

25.-29.1.2021
1.-5.2.2021
15.-19.2.2021
jiný termín dle dohody

2
3 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 02

innogy:
1.1.-30.6.2021

Ostatní:
30.3.2021
31.3.2021

2
4 Kurz techniků kontroly izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 03

innogy:
1.1.-30.6.2021

Ostatní:
30.3.2021
31.3.2021

2
5 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - montáže, opravy PZ

11.-15.1.2021
22.-26.2.2021
26.-30.4.2021
10.-14.5.2021

2
6 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - revize, zkoušky PZ

15.-19.3.2021

2
8 Seminář: TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách

10.3.2021
21.4.2021

2
9 Seminář: Provozně technická dokumentace vybraných plynových zařízení

9.3.2021
20.4.2021

2
10 Seminář: Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz

8.3.2021
19.4.2021

2
11 Seminář: TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

19.3.2021
23.4.2021

2
12 Seminář: Stavební zákon a jeho realizace v praxi

26.3.2021
16.4.2021

2
20 Seminář: Regulační zařízení - TPG 602 02, TPG 609 01 - revize

18.3.2021
22.4.2021

2
21 Seminář: Plynovody a přípojky z polyetylenu - 702 01 - revize

22.3.2021
3.5.2021

2
22 Seminář: Odorizace zemního plynu - TPG 918 01

15.4.2021

2
23 Seminář: Připojování OPZ a jejich uvádění do provozu

23.3.2021
4.5.2021

2
24 Seminář: Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším - TPG 908 02- revize

14.4.2021

2

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.