V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění SARS-CoV-2 a mimořádnými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění, se školicí středisko firmy GASCONTROL, společnost s r.o.  rozhodlo, že až do odvolání ruší veškeré vzdělávací kurzy a odborné semináře. Přerušení bude trvat minimálně po dobu vyhlášení nouzového stavu. O nových termínech kurzů a seminářů budete informováni.

Děkujeme za pochopení.

 

TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Vzhledem k tomu, že bodovací komise grémia pro odborné plynárenské vzdělávaní zasedá dvakrát v roce a hodnotí vzdělávací akce z pohledu možnosti přidělení bodů OPV , aktualizujeme tabulku vždy pro dané pololetí.

 

Aktuální termíny

Číslo Název Termín Body OPV Přihláška
1 Kurz svařování a lepení plastů dle TPG 927 05, TNV 75 5517 – (Z-U/.... )

13.1.2020až17.1.2020 20.1.2020-24.1.2020 27.1.2020-31.1.2020 17.2.2020-21.2.2020 24.2.2020-28.2.2020 23.3.2020-27.3.2020

2
2 Kurz svářeče plynovodů z plastů dle TPG 927 04 - C-U

27.1.2020-31.1.2020 17.2.2020-21.2.2020 24.2.2020-28.2.2020

2
3 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 02

1.1.2020-30.6.2020- innogy

29.4.2020-ostatní

2
4 Kurz techniků kontroly izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 03

1.1.2020-30.6.2020- innogy

29.4.2020-ostatní

2
5 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - montáže, opravy PZ

7.1.2020-10.1.2020 3.2.2020-7.2.2020 2.3.2020-6.3.2020 14.4.2020-17.4.2020-Třebíč
1.6.2020-5.6.2020 –Prostějov
8.6.2020-11.6.2020

2
6 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - revize, zkoušky PZ

18.3.2020-20.3.2020 15.6.2020-17.6.2020

2
8 Seminář: TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách

6.2.2020
9.3.2020

2
9 Seminář: Provozně technická dokumentace vybraných plynových zařízení

13.3.2020

2
10 Seminář: Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz

12.3.2020

2
11 Seminář: TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

1.1.2020-30.6.2020
-termín bude upřesněn dle schválení revize TPG

2
12 Seminář: Stavební zákon a jeho realizace v praxi

5.2.2020

2
20 Seminář: Regulační zařízení - TPG 602 02, TPG 609 01 - revize

7.2.2020

2
21 Seminář: Plynovody a přípojky z polyetylenu - 702 01 - revize

30.1.2020
20.2.2020
27.2.2020

2
22 Seminář: Odorizace zemního plynu - TPG 918 01

4.2.2020

2
23 Seminář: Připojování OPZ a jejich uvádění do provozu

11.3.2020

2
24 Seminář: Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším - TPG 908 02- revize

3.2.2020

2

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.