TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Vzhledem k tomu, že bodovací komise grémia pro odborné plynárenské vzdělávaní zasedá dvakrát v roce a hodnotí vzdělávací akce z pohledu možnosti přidělení bodů OPV , aktualizujeme tabulku vždy pro dané pololetí.

 

Aktuální termíny

Číslo Název Termín Body OPV Přihláška
1 Kurz svařování a lepení plastů dle TPG 927 05, TNV 75 5517 – (Z-U/.... )

4.10.-8.10.2021
1.-5.11.2021
jiný termín dle dohody

2
2 Kurz svářeče plynovodů z plastů dle TPG 927 04 - C-U

4.-8.10.2021
1.-5.11.2021 (Hodonín)
jiný termín dle dohody

2
3 Kurz izolatérů plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 02

GasNet, s.r.o. :
1.7.-31.12.2021

Ostatní:
26.11.2021
30.11.2021
10.12.2021

2
4 Kurz techniků kontroly izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi dle TPG 927 03

GasNet, s.r.o. :
1.7.-31.12.2021

Ostatní:
26.11.2021
30.11.2021
10.12.2021

2
5 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - montáže, opravy PZ

20.-24.9.2021
18.-22.10.2021
15.11.-19.11.2021
13.12.-17.12.2021

jiný termín dle požadavků

2
6 Kurz: Odborná příprava ke zkoušce TIČR - revize, zkoušky PZ

13.-17.9.2021

jiný termín dle požadavků

2
8 Seminář: TPG 704 01 - OPZ a spotřebiče na plynná paliva v budovách

22.11.2021

2
9 Seminář: Provozně technická dokumentace vybraných plynových zařízení

24.11.2021

2
10 Seminář: Plynové kotelny - navrhování, stavba, bezpečný provoz

25.11.2021

2
11 Seminář: TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně

8.11.2021
13.12.2021

2
12 Seminář: Stavební zákon a jeho realizace v praxi

23.11.2021

2
20 Seminář: Regulační zařízení - TPG 602 02, TPG 609 01 - revize

12.11.2021

2
21 Seminář: Plynovody a přípojky z polyetylenu - 702 01 - revize

10.11.2021

2
22 Seminář: Odorizace zemního plynu - TPG 918 01

dle poptávky

2
23 Seminář: Připojování OPZ a jejich uvádění do provozu

9.11.2021

2
24 Seminář: Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším - TPG 908 02- revize

11.11.2021

2
25 Seminář: Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 bar včetně - TPG 702 08

8.11.2021

2

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.