Odorizace

Odorizace je proces přidávání ostře páchnoucích látek (odorantů – merkaptanů) do topných plynů k signalizaci úniku těchto plynů. Produkty z této oblasti patří mezi naše nejúspěšnější.

OSGC 03

Odorizační jednotky jsou významným bezpečnostním prvkem v oblasti distribuce plynu. Odorizační zařízení OSGC 03 A, B, C, D, I zajišťuje přesné a spolehlivé dávkování odorantu do topného plynu v rozvodném zařízení.

Toto zařízení pracuje injekčním způsobem. Impulsy z plynoměru nebo přepočitávače uvádějí v činnost čerpadlo přes elektroniku zařízení. Membránové dávkovací čerpadlo poháněné magnetem je řízené ovládací elektronikou UMARS. Odorizační zařízení může být vybaveno dvěma čerpadly a odorizovat tak nezávisle dva plynovodní výstupy. UMARS může také zajistit dálkovou komunikaci s nadřazeným systémem nebo PC.

Odvzdušnění systému se uskutečňuje přes filtr s aktivním uhlím. Veškeré použité komponenty odorizačních stanic OSGC jsou schváleny do zóny 2 s certifikátem ATEX z FTZÚ Radvanice.

Technické parametry zařízení: OSGC 03 A, B, C, D, I

Napětí 230V s tolerancí 10%, 50/60 Hz
Výkon 35W
Krytí IP65
Provedení Pro zónu 2 ATEX
Min. počet zdvihů 1 (min./při manuálním nastavení)
Max. počet zdvihů 10 800/hod.
Provozní teplota -30 +60 °C
Dávkovací médium Odoranty (merkaptany)
Zdvihový objem čerpadla:
OSGC 03 A při 40 mg/Nm3= 36 500 Nm3, při 20 mg/Nm3 =18 250 Nm3 6,8-68 mg/zdvih (při tlaku 30 bar)
OSGC 03 B při 40 mg/Nm3= 55 000, Nm3 při 20 mg/Nm3= 27 500 Nm3 10,2-102 mg/zdvih (při tlaku 30 bar)
OSGC 03 C při 40 mg/Nm3=105 000 Nm3, při 20 mg/Nm3=52 500 Nm3 19,9-195 mg/zdvih (při tlaku 30 bar)
OSGC 03 D při 40 mg/Nm3=205 000 Nm3, při 20 mg/Nm3=102 500Nm3 38-380 mg/zdvih (při tlaku 30 bar)
OSGC 03 I - dle individuální nabídky dle zvolené konstrukce
Hmotnost zařízení 38 kg
Rozměry (V x Š x H) (mm) 950 x 900 x 300 (pouze typ A,B,C,D)

OSGC ST

Funkčnost odorizační stanice spočívá v efektivním propojení elektromagnetických ventilů. Řízení komponentů je provedeno pomocí elektroniky UMARS-MINI umístěné přímo na montážním panelu. Dávkování provozní kapaliny je prováděno vysokotlakým elektromagnetickým ventilem, který pro svou funkčnost využívá tlaku plynu z regulační stanice případně tlakové láhve. Jedná se o jednoduchý avšak velice efektivní systém odorizace. Odorizační zařízení může dodávat odorant do dvou nezávislých plynovodních výstupů, kdy OSGC ST1 označuje jeden výstup, OSGC ST2 pak dva výstupy.

UMARS–MINI

je univerzální měřicí a regulační zařízení. Centrální jednotkou je řídicí PLC systém. Vstupním signálem je digitální či analogový signál z plynoměru nebo přepočítávače. UMARS-MINI obsahuje 6 digitálních, uživatelsky programovatelných vstupů a 8 analogových vstupů. Komunikace může být zajištěna přes ethernet, protokolem DB-Net, nebo přes RS485, buď protokolem DB-Net nebo MODBUS. Programování volitelných vstupních signálu lze provádět v programu AMIT-DetStudio, který je volně stažitelný z internetu.

Zařízení je schváleno FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM, s. p. v Ostravě-Radvanicích pro použití do zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu plynné atmosféry. Zařízení splňuje požadavky norem ČSN EN 60079-0, ed.4, ČSN EN 60079-11, ed.2 a ČSN EN 60079-15, ed.3.

Zařízení může být instalováno a uvedeno do provozu pouze kvalifikovaným pracovníkem, který musí mít znalosti způsobů ochrany před výbuchem, předpisů a ustanovení pro přístroje v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje skříně

Rozměry [š/v/h]Hmotnost [cca]MateriálKrytí
310x400x110 mm9,5 kghliníkIP54

DAMEOD-MINI

je zařízení, které monitoruje koncentraci odorantu v zemním plynu.  Umístění DAMEODU-MINI může být přímo v regulační stanici v ZÓNĚ 2 s nebezpečím výbuchu nebo ve venkovním nerezovém provedení. Společně s technologií dodáváme uzamykatelné skříně v nerezovém provedení nebo z pórobetonu.

Výhody DAMEODU jsou takové, že pomocí dálkových přenosů dat mohou provozovatelé pohodlně sledovat z dispečinku koncentraci odorantu a nemusí ji kontrolovat na koncových větvích ručními přístroji. Tím mohou také dálkově přesně nastavovat nebo korigovat požadované dávkování odorantu na odorizačních stanicích, což může znamenat značnou úsporu a zároveň vysokou bezpečnost provozu. Lze také provádět dokumentaci – tisk ve formě protokolu či v tabulkovém formátu, kdy bude možno zpětně doložit množství koncentrace v daném dni a čase.

Technické parametry DAMEOD-MINI

Vstupní napětí 230VAC
Max. odebíraný proud 0,9Ah
Snímač odorantu TBM, THT, Spotleak 0-50mg/Nm3
Komunikace MODBUS (RS485), DB-Net (RS232, ethernet)
Rozměry V 600* Š 600* H300

Zařízení je možné napájet přes UPS (umístěnou mimo prostředí ZÓNA 2). Měření je prováděno snímači, které se standardně osazují do přenosných měřicích přístrojů používaných pro měření koncentrace odorantu.

V případě „plného“ využití řídicího automatu je možnost osazení 3* analogových snímačů, dveřních kontaktů nebo jiných binárních signálů (například kapacitní snímače polohy bezpečnostních rychlouzávěrů apod.).

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.