Odorizace

Odorizace je proces přidávání ostře páchnoucích látek (odorantů – merkaptanů) do topných plynů k signalizaci úniku těchto plynů. Produkty z této oblasti patří mezi naše nejúspěšnější.

OSGC 03

Odorizační jednotky jsou významným bezpečnostním prvkem v oblasti distribuce plynu. Odorizační zařízení OSGC-03 A, B, C, D, I zajišťuje přesné a spolehlivé dávkování odorantu do topného plynu v rozvodném zařízení.

Toto zařízení pracuje injekčním způsobem. Impulsy z plynoměru nebo přepočitávače uvádějí v činnost čerpadlo přes elektroniku zařízení. Membránové dávkovací čerpadlo poháněné magnetem je řízené ovládací elektronikou UMARS. UMARS může také zajistit dálkovou komunikaci s nadřazeným systémem nebo PC.

Odvzdušnění systému se uskutečňuje přes filtr s aktivním uhlím. Veškeré použité komponenty odorizačních stanic OSGC jsou schváleny do zóny 2 s certifikátem ATEX z FTZÚ Radvanice.

Technické parametry zařízení: OSGC 03 A, B, C, D, I

Napětí 230V s tolerancí 10%, 50/60 Hz
Výkon 35W
Krytí IP65
Provedení Pro zónu 2 ATEX
Min. počet zdvihů 1 (min./při manuálním nastavení)
Max. počet zdvihů 10800/hod.
Provozní teplota -30 +60 °C
Dávkovací médium Odoranty (merkaptany)
Zdvihový objem čerpadla:
OSGC 03 A při 20 mg/Nm3= 36 500 Nm3, při 40 mg/Nm3 =18 250 Nm3 6,8-68 mg/zdvih (při průtoku 30 bar)
OSGC 03 B při 20 mg/Nm3= 55 000, Nm3 při 40 mg/Nm3= 27 500 Nm3 10,2-102 mg/zdvih (při průtoku 30 bar)
OSGC 03 C při 20 mg/Nm3=105 000 Nm3, při 40 mg/Nm3=52 500 Nm3 19,9-195 mg/zdvih (při průtoku 30 bar)
OSGC 03 D při 20 mg/Nm3=205 000 Nm3, při 40 mg/Nm3=102 500Nm3 38-380 mg/zdvih (při průtoku 30 bar)
OSGC 03 I - dle individuální nabídky dle zvolené konstrukce
Hmotnost zařízení 38 kg
Rozměry (V x Š x H) (mm) 950 x 900 x 300 (pouze typ A,B,C,D)

UMARS – MINI

je univerzální měřicí a regulační zařízení. Centrální jednotkou je řídicí PLC systém. Vstupním signálem je digitální či analogový signál z určeného zařízení. UMARS-MINI obsahuje 6 digitálních, uživatelsky programovatelných vstupů a 8 analogových vstupů. Komunikace může být zajištěna přes ethernet, protokolem DB-Net, nebo přes RS485, buď protokolem DB-Net nebo MODBUS. Programování volitelných vstupních signálu lze provádět v programu AMIT-DetStudio, který je volně stažitelný z internetu.

Zařízení je schváleno FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝM ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM, státním podnikem v Ostravě-Radvanicích schváleno pro použití do zóny 2 v prostředí s nebezpečím výbuchu plynné atmosféry. Zařízení splňuje požadavky norem ČSN EN 60079-0, ed.4, ČSN EN 60079-11, ed.2 a ČSN EN 60079-15, ed.3.

Zařízení může být instalováno a uvedeno do provozu pouze kvalifikovaným pracovníkem, který musí mít znalosti způsobů ochrany před výbuchem, předpisů a ustanovení pro přístroje v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje skříně

Rozměry [š/v/h]Hmotnost [cca]MateriálKrytí
310x400x110 mm9,5 kghliníkIP54

DAMEOD-MINI

DAMEOD-MINI je zařízení, které monitoruje koncentraci odorantu. Umístění DAMEODU-MINI může být přímo v ZÓNĚ 2 s nebezpečím výbuchu nebo ve venkovním „nerez“ provedení.

Výhody DAMEODU jsou takové, že provozovatelé nemusí kontrolovat na koncových větvích koncentraci odorantu ručními přístroji, ale mohou tyto hodnoty pohodlně sledovat z dispečinku. Tím mohou dálkově nastavovat požadované mg/Nm3 na odorizačních stanicích, což vede ke značné úspoře. Lze také provádět tisk ve formě protokolu či v tabulkovém formátu, kdy bude možno zpětně doložit množství koncentrace v daném dni a čase.

Zařízení je možné napájet přes UPS (umístěnou mimo ZÓNA 2).

Měření je prováděno snímači, které se standardně osazují do přenosných měřicích přístrojů používaných pro měření koncentrace odorantu.

Technické parametry DAMEOD-MINI

Vstupní napětí 230VAC
Max. odebíraný proud 0,9Ah
Snímač odorantu TBM, THT, Spotleak 0-50mg/Nm3
Komunikace MODBUS (RS485), DB-Net (RS232, ethernet)
Rozměry V 600* Š 600* H300

V případě „plného“ využití řídicího automatu je možnost osazení 3* analogových snímačů, dveřních kontaktů nebo jiných binárních signálů (například kapacitní snímače polohy bezpečnostních rychlouzávěrů apod.).

Nová odorizační stanice

Funkčnost odorizační stanice spočívá v efektivním propojení elektromagnetických ventilů. Řízení komponentů je provedeno pomocí elektroniky UMARS-MINI umístěné přímo na montážním panelu. Dávkování provozní kapaliny je prováděno vysokotlakým elektromagnetickým ventilem, který pro svou funkčnost využívá tlaku plynu z regulační stanice případně tlakové láhve. Jedná se o jednoduchý avšak velice efektivní systém odorizace.

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.