KURZ  SVÁŘEČE PLASTŮ DLE TPG 927 04 – „SVÁŘEČ PLYNOVODŮ Z PLASTŮ“

Příprava žadatelů k vykonání zkoušky k odborné způsobilosti „Svářeč plynovodů z plastů“. Při zkoušce musí svářeč prokázat, že má praktické zkušenosti s metodou svařování a materiálem, odborné znalosti z oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav plynovodů, bezpečnostních ustanovení v rozsahu příslušného svářečského oprávnění.

Zkouška se skládá z písemného testu, ústního přezkoušení a praktické části. Po úspěšném vykonání zkoušky jsou žadateli vystaveny doklady svářeče plynovodů z plastů s dobou platnosti 2 roky.

Žadatel o vykonání zkoušky C-U musí mít minimálně půl roku praktické zkušenosti se svařováním plastů na základě svařování dle TPG 927 05 a TNV 75 5517 , o čemž musí zaměstnavatel žadateli dodat potvrzení.

Před první zkouškou a každou následnou (periodickou a schvalovací) musí žadatel absolvovat základní (5-ti denní), popřípadě doškolovací (3-denní) kurz.

Rozsah Z-U zkoušky dle TPG 927 05 pro vykonání C-U zkoušky dle TPG 927 04: Metody ZU pro CU

Cílová skupina svářeči plynovodů z plastů
časová náročnost
 • nový svářeč – 5 dní + zkouška
 • prodloužení platnosti – 2 dny + zkouška
Požadavky na žadatele nový svářeč:

 • platné osvědčení o zkoušce v základním kurzu dle TPG 927 05 v odpovídajícím rozsahu
 • absolvoval přípravný kurz dle TPG 927 05
 • praxi alespoň 1/2 roku – pomocník svářeče plynovodů z plastů
 • platné lékařské osvědčení
 • fotografie – jako na OP
stávající svářeč plynovodů z plastů – zkouška periodická, schvalovací – prodloužení platnosti:

 • originál platného Osvědčení odborné způsobilosti vydané po 1. či schvalovací zkoušce potvrzený svářečským dozorem (technolog, technik svařování plastů) o tom, že:
  • svářeč vykonával svářečské práce v rozsahu platnosti své svářečské zkoušky  (přerušení prací je přípustné méně než 6 měsíců)
  • svářečské práce byly provedeny celkově v souladu s technickými podmínkami  (tabulka na rubové straně Osvědčení)
 • absolvoval doškolovací kurz dle TPG 927 05
 • platné lékařské osvědčení
 • originál průkazu odborné kvalifikace – svářečský průkaz
Doklad o kvalifikaci
 • Osvědčení odborné způsobilosti
 • Průkaz odborné kvalifikace s vyznačením data platnosti průkazu
Platnost dokladů 2 roky

Upozornění: Tato odborná způsobilost není dle TNV 75 5517- tj. neplatí pro svařování vodovodů-  viz. TPG 927 05

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.