KURZ SVAŘOVÁNÍ A LEPENÍ PLASTŮ DLE TPG 927 05 

Základní kurz

Je určen k získání všeobecných znalostí a praktických dovedností svářeče příslušné zvolené technologie svařování, materiálu, polotovaru, jeho rozměru a je ukončen závěrečnou zkouškou nezbytnou pro vydání „Osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče plastů“ a průkazu odborné kvalifikace. Při zkoušce žadatel prokáže přiměřené praktické zkušenosti, znalosti bezpečnostních předpisů a požadavků hygieny práce v oblasti svařování a lepení plastů.

Doškolovací kurz

Je určen k doplnění znalostí před periodickou zkouškou, která je určená k ověření znalostí a praktických dovedností nezbytných  pro prodloužení platnosti již vystavených kvalifikačních dokladů

Výstupem kurzu jsou kvalifikační doklady svářeče plastů v základním kurzu dle TPG 927 05 

Rozsah svářečského osvědčení je uveden ve tvaru:                                                                                                                                Z-U/ x(materiál).x(polotovar)x.(rozměr)xx(metoda svařování)

Označení kurzu dle TPG a TNV

Cílová skupina dle předpisu:

 

Vodárenství :

TNV 75 5517

·         již necertifikujeme –  1.1.2022 TNV 755517 zrušena
Plynárenství:

TPG 927 05

·         pomocníci svářeče plynovodů z plastů (TPG 927 04)
Typ kurzu
  • základní (první získání kvalifikace) – před základní zkouškou Z-U
  • doškolovací  – před periodickou zkouškou Z-U,
  • doškolovací  – před první zkouškou C-U dle TPG 927 04
Časová náročnost        2 – 7 dnů

(dle zvolených metod svařování, typu polotovaru a materiálu, dimenze)

Požadavky na žadatele
  • platná lékařská prohlídka – způsobilost k výkonu svařování plastů
  • věk minimálně 18 let
  • fotografie jako na OP – prvotní vystavení průkazu svářeče
Výstup –

Doklad o kvalifikaci

  • Osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče plastů
  • Průkaz odborné kvalifikace
Platnost dokladů       2 roky  (nová i periodická zkouška)

 

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.