OSGC EP1

Jádrem naší odorizační stanice typu EP1 je membránová pumpa LEWA.

Aplikace s jednou a dvěma membránovými pumpami LEWA.

Systém odorizace

Naše odorizační zařízení pracuje injekčním způsobem. Standardně je informace o aktuálním průtoku plynu předávána z plynoměru, přepočítávače plynu či řídicího systému impulsy. Je také možné tuto informaci přenášet po komunikační sběrnici MODBUS.

Tuto informaci řídicí systém odorizační stanice vyhodnocuje a uvádí v činnost dávkovací zařízení (pumpa, pneumatický dávkovač). Dávkovací zařízení dopravuje nastavené množství odorantu přes vstřikovací ústrojí do toku plynu ze zásobní nádrže.

Elektronika UMARS-MINI slouží k ovládání jednotlivých komponentů stanice, řízení, dávkování, sběru a přenosu dat. Má certifikaci pro umístění do ZÓNY 2 s nebezpečím výbuchu.

Odorizační stanice je opatřena filtry pro zachycení nečistot v odorantu a také filtrem s aktivním uhlím na potrubí odvzdušnění. Na čelním panelu je umístěn stavoznak k viditelnému sledování množství odorantu v nádrži, ale také pro ověření funkčnosti dávkovacího zařízení.

Množství odorantu v zásobní nádrži zaznamenává ultrazvukový snímač hladiny informující o stavu hladiny a nastavených mezních hodnotách, tj. snížené a nízké hladině. Aby nedošlo k zavzdušnění odorizační stanice, je tato v případě nízké hladiny odstavena z provozu.

Průtokoměr, který indikuje, zda byla dávka provedena, je osazen za dávkovacím zařízením. Při provedení dávky se rozsvítí zelená LED dioda. Pokud v intervalu 10 dávek nejsou tyto dávky průtokoměrem zachyceny, odstaví řídicí elektronika odorizační stanici z provozu. Ventil by-passu slouží nejen k odzkoušení dávkovaného množství odorantu, ale i k prvotnímu odvzdušnění celého odorizačního zařízení.

Standardní provedení stanice

 • dávkovací pumpa
 • řídicí elektronika
 • zásobní nádrž 50 dm3
 • záchytná vana 88 dm3
 • plnící rychlospojka
 • filtr s aktivním uhlím na odvětrávacím potrubí
 • filtr odorantu
 • optický stavoznak hladiny odorantu
 • vstřikovací zařízení do potrubí
 • bezúkapová rychlospojka plnění
 • pojišťovací ventil

Doplňkové  vybavení

 • průtokoměr
 • ultrazvukový snímač hladiny odorantu
 • záložní dávkovací zařízení
 • nerezový kiosek
 • volitelné parametry nádrže a velikosti OS dle specifikace zákazníka

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.