BPS s technologií „suchá fermentace“

Základ bioplynové stanice se suchou fermentací tvoří vyhnívací plynotěsné a vodotěsné komory, tzv. garážového typu, kdy provozní objem jedné komory je až 1000 m3 materiálu.

Vyprazdňování a plnění komory se provádí kolovým nakladačem. Naočkování vstupní suroviny je prováděno jednak smícháním čerstvého bioodpadu (cca 60 % vsázky) s již zfermentovanou biomasou (cca 40 % vsázky), a dále rozstřikováním procesní vody na fermentovanou hmotu, již v uzavřené komoře.

Typické složení BPS

  • fermentační komory
  • skladovací nádrž procesní vody
  • plynojem
  • úprava plynu a čištění
  • kogenerační jednotka
  • kolový nakladač

Ostatní zařízení BPS

  • hygienizace
  • sušárna fermentátu
  • sklad hnojiva

Organický materiál – je bez přístupu vzduchu rozkládán, čímž dochází ke vzniku biometanu.

Kogenerační jednotka zajišťuje výrobu elektrické energie a výrobu tepla. Elektrickou energii je možné distribuovat do sítě, malá část el. energie a tepla je zapotřebí pro provoz celého procesu. Zbývající část lze využít pro další potřebu (vytápění, ohřev, vysoušení).

V případě odstavení kogenerační jednotky je veškerý bioplyn spalován v hořáku náhradního zdroje tepla (kotli), případně na fléře.

Proces:

  • diskontinuální – přerušovaný provoz, celá dávka je navezena do fermentoru najednou

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.