KURZ – ŠKOLENÍ PRO REVIZNÍ TECHNIKY VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme Vám přípravné školení (kurz) ke zkouškám TIČR z aktuálních obecně platných a závazných předpisů pro revize a zkoušky v oblasti vyhrazených plynových zařízení – tj. pro revizní techniky PZ. Časová a obsahová náročnost školení je  pro každého jednotlivce individuální a to především v závislosti na rozsahu požadovaného prověření odborné způsobilosti a rozsahu osvědčení.

Školení je hodnoceno 2 body OPV (odborného plynárenského vzdělávání)

Termíny kurzů: zde

cílová skupina: Osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
časová náročnost  kurzu: Dle požadovaného rozsahu požadovaného prověření odborné způsobilosti
zakončení kurzu: Zkouška:

 • písemná část ( testové otázky z vybraných skupin)
 • ústní přezkoušení
 • obhajoba vzorové revizní zprávy
doklad o získání kvalifikace: Osvědčení o odborné způsobilosti k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení
doba platnosti osvědčení: 5 let
kvalifikační nároky na účastníky kurzu: Nová kvalifikace:

 • SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru – doložit kopií dokladu o dosaženém vzdělání
 • 1 rok praxe VŠ, 3 roky praxe SŠ– doložit potvrzením vydaným organizací (OSVČ) vlastnící oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení
 •  Zdravotní způsobilost – doložit potvrzením lékaře
 • Svéprávnost žadatele – doložit výpisem z evidence obyvatel, případně výpisem z portálu eobčan

Prodloužení platnosti stávajícího osvědčení:

 • Osvědčení platné ke dni zkoušky TIČR
 • Zdravotní způsobilost
 • Svéprávnost žadatele

 

Vyučen v oboru + 10 let praxe na plynovém zařízení pod dohledem odborně způsobilé osoby – pouze pro zkoušky PZ- ne revize PZ

ostatní požadavky:
informace:
 •  tel. 775 643 151
 • e-mail: alesova@gascontrol.cz

5-letá perioda přezkoušení TIČR je poměrně dlouhá doba, během níž, vlivem sjednocení požadavků na plynová zařízení v rámci EU, dochází ke spoustě změn v závazných předpisech a obecně závazné legislativě.

Doporučujeme tedy, před každou zkouškou, absolvovat přípravný kurz, kde s Vámi budou probrána témata v blocích dle Vámi požadovaného rozsahu a následně vysvětleny testové otázky daného tématu. Budete si takto jisti, že znáte aktuální předpisy nejen při zkoušce, ale i v praxi.

Cena za kurz je stanovena individuálně – dle rozsahu skupin a podskupin uvedených v žádosti o prověření odborné způsobilosti.

Cena za zkoušku TIČR je  stanovena zákonem. V případě prodloužení platnosti Vašeho stávajícího osvědčení musí být Vaše žádost o prověření odborné způsobilosti na TIČR (v Praze) zaevidována nejpozději v den končící platnosti stávajícího Osvědčení, jinak je žadatel o prověření odborné způsobilosti považován za nového revizního technika PZ.  Cena za zkoušku je v tomto případě stanovena jako za zkoušku první, ne za zkoušku periodickou.

Testové otázky k odzkoušení: TIČR

Formulář žádosti TIČR o prověření odborné způsobilosti: žádost

Informace k souvislostem  platností  osvědčení/oprávnění vydaných před datem 1.7.2022 a nové skupiny vyhrazených plynových zařízení od 1.7.2022, tj. dle zákona č. 250/2021 Sb.

 

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.