KURZ – ŠKOLENÍ PRO REVIZNÍ TECHNIKY VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme Vám přípravné školení (kurz) ke zkouškám TIČR z aktuálních obecně platných a závazných předpisů pro revize a zkoušky v oblasti vyhrazených plynových zařízení – tj. pro revizní techniky PZ. Časová a obsahová náročnost školení je  pro každého jednotlivce individuální a to především v závislosti na rozsahu požadovaného prověření odborné způsobilosti a rozsahu osvědčení.

Školení je hodnoceno 2 body OPV (odborného plynárenského vzdělávání)

Termíny kurzů: zde

cílová skupina: Osoby provádějící revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
časová náročnost  kurzu: Dle požadovaného prověření odborné způsobilosti – dle rozsahu skupin a podskupin vyhrazených plynových zařízení
zakončení kurzu: Zkouška:

 • písemná část ( testové otázky z vybraných skupin)
 • ústní přezkoušení
 • obhajoba vzorové revizní zprávy
doklad o získání kvalifikace: Osvědčení o odborné způsobilosti k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení
doba platnosti osvědčení: 5 let
kvalifikační nároky na účastníky kurzu:
 1. Nová kvalifikace k činnosti revize a zkoušky nebo jen k činnosti zkoušky:
 • Vzdělání + odborná praxe k činnosti revize a zkoušky:

– Úplné střední odborné s maturitní zkouškou směru: strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutního z oborů – 2 roky praxe:

 • 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 • 23 Strojírenství a strojírenská výroba
 • 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • 28 Technická chemie a chemie silikátů
 • 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 • 37 Doprava a spoje
 • 39 Speciální a interdisciplinární obory

-Vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru – 1 rok odborné praxe

 • Vzdělání + odborná praxe k činnosti (jen) zkoušky:

-vyučen – osvědčení pro montáže a opravy příslušné podskupiny – 3 roky odborné praxe          -úplné střední odborné vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutního směru – 1 rok odborné praxe                                                                                                                -vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního, chemického nebo hutnického směru – 0,5 roku odborné praxe

 • Zdravotní způsobilost – doložit potvrzením lékaře
 • Svéprávnost žadatele – doložit výpisem z evidence obyvatel, případně výpisem z portálu eobčan

2. Prodloužení platnosti stávajícího osvědčení:

 • Osvědčení platné ke dni zkoušky TIČR
 • Zdravotní způsobilost
 • Svéprávnost žadatele
ostatní požadavky:
informace:
 •  tel. 775 643 151
 • e-mail: alesova@gascontrol.cz

5-letá perioda přezkoušení TIČR je poměrně dlouhá doba, během níž, vlivem sjednocení požadavků na plynová zařízení v rámci EU, dochází ke spoustě změn v závazných předpisech a obecně závazné legislativě.

Doporučujeme tedy, před každou zkouškou, absolvovat přípravný kurz, kde s Vámi budou probrána témata v blocích dle Vámi požadovaného rozsahu a následně vysvětleny testové otázky daného tématu. Budete si takto jisti, že znáte aktuální předpisy nejen při zkoušce, ale i v praxi.

Cena za kurz je stanovena individuálně – dle rozsahu skupin a podskupin uvedených v žádosti o prověření odborné způsobilosti.

Cena za zkoušku TIČR je  stanovena zákonem. V případě prodloužení platnosti Vašeho stávajícího osvědčení musí být Vaše žádost o prověření odborné způsobilosti na TIČR (v Praze) zaevidována nejpozději v den končící platnosti stávajícího Osvědčení, jinak je žadatel o prověření odborné způsobilosti považován za nového revizního technika PZ.  Cena za zkoušku je v tomto případě stanovena jako za zkoušku první, ne za zkoušku periodickou.

Testové otázky k odzkoušení: TIČR

Formulář žádosti TIČR o prověření odborné způsobilosti: žádost

Informace k souvislostem  platností  osvědčení/oprávnění vydaných před datem 1.7.2022 a nové skupiny vyhrazených plynových zařízení od 1.7.2022, tj. dle zákona č. 250/2021 Sb.

 

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.