Přečerpávání zemního plyny pomocí mobilního kompresoru

Realizace přečerpání 40 tis. m3 zemního plynu z dostavěného úseku VTL plynovodu DN 500, pomocí našeho mobilního kompresoru výrobce FORNOVOGAS.

video/linkedin

video/linkedin