Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců GASCONTROL

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005230

Informace o projektu: Žadatelem projektu je firma GASCONTROL, společnost s.r.o.

Předmětem projektu je školení pro více jak 150 osob v oblastech:

  • obecné IT
  • technické a jiné odborné vzdělávání
  • účetní, ekonomické a právní kurzy

Realizace projektu je naplánována na 2 roky, od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. Školení budou probíhat převážně na území Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.