Základní informace - Výstavba LNG terminálů v lokalitách Hranice, Holice a Jezernice

Datum realizace: 11/2022 - 05/2024

Zadavatel: ČEZ Energetické služby, s.r.o

Skupina GASCONTROL GROUP v čele s GASCONTROL, společnost s r.o. dokončila výstavbu LNG terminálů v lokalitách Hranice, Holice, Jezernice.

Celkem bylo instalováno 6 vertikálních a 1 horizontální zásobník o objemu 80 m³/každý, což představuje celkovou kapacitu přibližně 301 000 Nm³ zemního plynu v přirozeném stavu. Zásobníky byly doplněny odpařovacími zařízeními (výparníky) s garantovaným hodinovým výkonem až 1 500 Nm³ v Holicích, v lokalitách Hranice a Jezernice pak až 3 000 Nm3. Kromě toho byla instalována regulace tlaku zemního plynu na 3 bary = Hranice, 4 bary = Jezernice, 1 bar = Holice, odorizační stanice, propojovací potrubí a plnicí místo pro LNG z mobilní cisterny.

Stavební příprava obsahovala vybudování základů, zemnicí soustavy, bezpečnostní vany, manipulační plochy pro obsluhu a oplocení. Tato část byla nutná pro zajištění stabilního a spolehlivého prostředí pro instalaci a provoz LNG zásobníků.

Pro zajištění bezpečného provozu zajistila další dceřinka KPTECH, s.r.o. řídicí systém a odorizaci plynu, vybudovala elektro přípojku, včetně překopu komunikace, křížení a souběhu sítí, uzemňovací a bleskosvodná soustava, ohřev plynu a osvětlení technologie.

Instalace tlakových a teplotních čidel, bezpečnostních snímačů a okruhů byla zásadní pro monitorování a regulaci celého systému. K těmto systémům byl zajištěn vzdálený přístup pro efektivní správu a údržbu.