Přechodové spoje LPE/OCEL

Přechodové spoje neboli přechodky slouží pro spojení ocelových trubek s trubkami polyetylénovými (100 SDR 11 a SDR 17,6) příslušné dimenze. Napojení přechodového spoje s potrubím se provádí svařováním. Používají se pro NTL a STL rozvody topných plynů do provozního přetlaku 400 kPa.

  • Přechodky LPE/OCEL pro rozvod topných plynů jsou podrobeny tlakové zkoušce přetlakem 800 kPa. Přechodku lze montovat pouze pro spojení ocelového potrubí s potrubím PE 100.
  • Manipulace s přechodkou a její montáž se musí provádět v souladu s TPG 702 01 – tj. teplota ovzduší, montážního prostoru, trubek a kompletačních prvků nesmí klesnout pod teplotu 0 °C.
  • Ocelová část přechodky je u výrobce opatřena nátěrem proti korozi. Tento nátěr je určen pro skladování a nesmí se porušit. Po montáži přechodového spoje na potrubí je podle korozních vlastností prostředí nutno provést izolaci ocelové části přechodového spoje. Izolaci smějí provádět pouze kvalifikované osoby.

Při delším skladování přechodových spojů je nutno dbát na to, aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu záření (UV záření), musí být skladovány v suchém a čistém prostředí za běžných teplot. Přechodové spoje lze skladovat 2 roky.

Technické parametry přechodového spoje GC II

Lisovaný - přivařovacíLisovaný - přivarovacíLisovaný - přivařovací
dn 110 dn 160dn 225

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.