OSGC PD1

Jádrem odorizačního zařízení typu PD1 je pneumatický dávkovač WILLIAMS, viz obrázek.

Systém odorizace

Naše odorizační zařízení pracují injekčním způsobem. Standardně je informace o aktuálním průtoku plynu předávána z plynoměru, přepočítávače plynu či řídicího systému impulsy. Je také možné tuto informaci přenášet po komunikační sběrnici MODBUS.

Tuto informaci řídicí systém odorizační stanice vyhodnocuje a uvádí v činnost dávkovací zařízení (pumpa, pneumatický dávkovač). Dávkovací zařízení dopravuje nastavené množství odorantu přes vstřikovací ústrojí do toku plynu ze zásobní nádrže.

Elektronika UMARS-MINI slouží k ovládání jednotlivých komponentů stanice, řízení, dávkování, sběru a přenosu dat. Má certifikaci pro umístění do ZÓNY 2 s nebezpečím výbuchu.

Odorizační stanice je opatřena filtry pro zachycení nečistot v odorantu a  filtrem s aktivním uhlím na potrubí odvzdušnění. Na čelním panelu je umístěn stavoznak k viditelnému sledování množství odorantu v nádrži, ale také pro ověření funkčnosti dávkovacího zařízení.

Množství odorantu v zásobní nádrži zaznamenává ultrazvukový snímač hladiny informující o stavu hladiny a nastavených mezních hodnotách, tj. snížené a nízké hladině. Aby nedošlo k zavzdušnění odorizační stanice, je tato  v případě nízké hladiny odstavena z provozu.

Průtokoměr, který indikuje, zda byla provedena dávka je osazen za dávkovacím zařízením. Při provedení dávky se rozsvítí zelená LED dioda. Pokud v intervalu 10 dávek nejsou tyto dávky zachyceny průtokoměrem, tak řídicí elektronika odstaví odorizační stanici z provozu. Ventil by-passu slouží k odzkoušení dávkovaného množství odorantu a také pro prvotní odvzdušnění celého odorizačního zařízení.

Pneumatický dávkovač potřebuje ke své funkci stlačený vzduch. Toto médium může dodávat vzduchový kompresor nebo může být použit i plyn z plynovodu či bioplynové stanice.

Standardní provedení stanice

 • pneumatický dávkovač
 • řídicí elektronika
 • zásobní nádrž 50 dm3
 • záchytná vana 88 dm3
 • plnící rychlospojka
 • filtr s aktivním uhlím na odvětrávacím potrubí
 • filtr odorantu
 • optický stavoznak hladiny odorantu
 • vstřikovací zařízení do potrubí
 • bezúkapová rychlospojka plnění
 • pojišťovací ventil

Doplňkové vybavení

 • průtokoměr
 • vzduchový kompresor
 • ultrazvukový snímač hladiny odorantu
 • záložní dávkovací zařízení
 • nerezový kiosek
 • volitelné: parametry nádrže a velikosti OS dle specifikace zákazníka

Soubory ke stažení

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.