GASCONTROL GROUP

GC GROUP patří k významným subjektům jak v České republice, tak v zahraničí. Sdružuje téměř desítku firem, přičemž klíčovými společnostmi skupiny jsou  GASCONTROL, společnost s r.o. a GASCONTROL POWER, s.r.o. Skupina se zaměřuje na výrobu, dodávky a servis technologií a komponentů pro energetiku a průmysl, a dále na výrobu plastů. Záměrem vytvoření skupiny GC GROUP bylo poskytovat zákazníkům kompletní nabídku služeb a produktů v energetice, a to od projektové dokumentace až po finální realizaci na klíč, vč. odborného poradenství a údržby.

 

Jsme tradičním českým výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků zejména pro plynárenství a energetiku. Specializujeme se na dodávky technických řešení – atypických technologií na míru zákazníka. Jsme odborníkem na projektování a výstavbu CNG plnicích stanic a bioplynových stanic. Rovněž zvládáme i speciální technologie, například jako jedna z mála firem v ČR provádíme uzavírání provozovaných potrubí pod plným tlakem bez nutností odstávky nebo omezení provozu. Navíc nejsme jen montážní organizací, ale máme i své vývojové centrum a vlastní výrobky, jako například odorizační jednotky nebo filtry plynných látek, tepelné výměníky, atd.

GASCONTROL, společnost s r.o.

GASCONTROL, společnost s r.o.

Děllnická 883/46, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

IČ: 465 78 021, DIČ: CZ46578021
Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3396.

web: https://www.gascontrol.cz/ telefon: + 420 596 496 411 e-mail: gascontrol@gascontrol.cz

Společnost GASCONTROL PLAST, a. s. je ryze českou společností založenou v roce 1999, kdy navazuje na tradici výroby plastových tlakových potrubních systémů v Havířově. Tyto PE systémy pro rozvod plynu a vody zde byly vyráběny již od roku 1989. Významná část kmenových zaměstnanců působila již v předchozí výrobě a dodnes jsou nositeli nenahraditelných zkušeností a znalostí z oblasti plynárenství, technologie výroby plastových potrubních systémů a výstavby inženýrských sítí.

Společnost GASCONTROL PLAST, a.s. má vybudován a certifikován komplexní systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, potvrzený certifikátem ITC – Zlín a zároveň je držitelem značky Česká kvalita a Ekologický šetrný výrobek.

GASCONTROL PLAST, a.s.

GASCONTROL PLAST, a.s.

Dělnická 883/46, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

IČ: 25835769, DIČ: CZ25835769
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2190

web: http://www.gascontrolplast.cz/ telefon: +420 596 496 841 e-mail: marketing@gascontrolplast.cz

Společnost poskytuje služby v oblasti plynárenství, zásobování vodou a v oblasti kanalizací, pozemního stavitelství na území Polska.
Je také odborníkem na mobilní náhradní zásobování formou LNG.

Gascontrol Polska Sp. Z o.o.

Gascontrol Polska Sp. Z o.o.

Pszczyńska 60, 43-267 Suszec, woj. śląskie

IČ: 206 0000 996, DIČ: 240831590
Společnost je zapsaná v KRS 0000297547 v Katovicích.

web: http://gascontrol-polska.pl telefon: +48 32 448 34 08 e-mail: biuro@gascontrol-polska.pl

Hlavním předmětem činnosti je výstavba dálkových produktovodů, převážně plynovodů nebo ropovodů, ale i vodovodů a kanalizací, a to prakticky všech dimenzí a tlaků z materiálu oceli i polyetylenu.

Moravský Plynostav, a.s.

Moravský Plynostav, a.s.

Zastávecká 371, 665 01 Rosice

IČ: 46345957, DIČ: CZ46345957
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl B, vložka 711

web: https://www.mopl.cz telefon: +420 546 411 078 e-mail: info@mopl.cz

Společnost se specializuje na provádění činností v oblasti protikorozní ochrany (antikoroze), jak aktivní katodické ochrany, tak pasivní ochrany a izolačních povlaků, včetně měření bludných proudů a kvality izolací. Další oblastí jsou instalace elektrických zařízení, elektrické rozvody, realizace hromosvodů, uzemnění včetně revizí elektro. To vše od projekce až po konečnou montáž.

V průmyslové oblasti společnost nabízí firmám komplexní servis a zajištění elektro a plynového hospodářství. Ve sféře pro obyvatelstvo zajišťujeme revize elektro, plynu a topení.

KPTECH, s.r.o.

KPTECH, s.r.o.

Dělnická 883/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČ: 26786966, DIČ: CZ26786966
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 25356

web: http://www.kptech.cz telefon: +420 596 617 558 e-mail: kptech@kptech.cz

Naše společnost je zaměřena na zpracování studií, projektových dokumentací a provádění inženýrské činnosti v oborech GAS / ENERGY / AQUA.

IGEA s.r.o.

IGEA s.r.o.

Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava-Přívoz

IČ: 46580514, DIČ: CZ46580514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3601

web: https://www.igea.cz telefon: +420 606 700 978 e-mail: igea@igea.cz

PLYNSTAV, s.r.o. je moderní společnost zabývající se poskytováním služeb především v oblasti plynárenství. V tomto oboru máme mnohaleté zkušenosti díky nimž jsme schopni realizovat zakázky pro drobné zákazníky i velké investory. Disponujeme širokou škálou technického vybavení, kvalifikovanými pracovníky i nezbytnými certifikacemi a osvědčeními.

PLYNSTAV, s.r.o.

PLYNSTAV, s.r.o.

Beskydská 66, 741 01 Nový Jičín - Žilina

IČ: 46581774, DIČ: CZ46581774
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3660

web: https://www.plynstav.cz/ telefon: +420 556 711 447 e-mail: plynstav@plynstav.cz

Naša firma bola založená už v roku 1974 ako výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok (VÚSAPL). V súčasnosti je našim nosným programom
výroba vstrekovaných plastových výrobkov, výroba polymérnych kompozitov (compoundov) a LDPE fólií, konštrukcia a výroba foriem, testovanie, certifikácia, vzdelávanie a poradenstvo.

VÚSAPL, a.s.

VÚSAPL, a.s.

Novozámocká 179, 949 05 Nitra 5, SK

IČ: 34102230, DIČ: SK2020406641
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Nitře oddíl Sa, vložka 19/N

web: http://www.vusapl.sk telefon: +421 037 650 11 11 e-mail: dopyt@vusapl.sk

GAZMONT-PEZINOK je střediskem speciálních činností pro plynárenství na území Slovenské republiky. Speciální činnosti bez přerušení dodávky plynu zahrnují stoplování, balónování, uzavírání plynovodů, vysazování odboček technológií T.D.Williamson a GAWAPLAST.

GAZMONT-PEZINOK, s. r. o.

GAZMONT-PEZINOK, s. r. o.

Hviezdoslavova 47/B, 902 01 Pezinok, SK

IČ: 46451170, DIČ: SK2023380128
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě I oddíl Sro, vložka 77453/B

web: http://www.gazmont-pezinok.sk telefon: +421 033 640 1126 e-mail: gazmontp@gazmontpk.sk

Zabýváme se zejména náhradním zásobováním zemním plynem (NZZP) do VTL a STL rozvodů plynu, příp. zásobujeme průmyslová odběrná plynová zařízení. Jedná se o dočasné zajištění dodávky plynu z našich mobilních zásobníků po dobu odstávky přívodu plynu ze sítě.

Společnost vznikla v r. 1997 se zaměřením na velkoobchod s propan-butanem pro pohon vozidel i pro topné účely a byla vybavena technologií pro skladování. Přechodem společnosti do vlastnictví současných majitelů a jednatelů došlo ke změně orientace zejména na stlačený zemní plyn pro pohon autobusů. V r. 2001 bylo navýšeno základní jmění na 500 000 Kč a díky spolupráci se zahraničím změněn i název na AFP - CZ, spol. s r.o., s dalším obchodním označením "ALTERNATIVE FUELS PARTNER".

AFP - CZ, spol. s r.o.

AFP - CZ, spol. s r.o.

Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČ: 25370537, DIČ: CZ25370537
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 16025

web: http://www.afpcz.cz/ telefon: +420 608 806 161 e-mail: afpcz@afpcz.cz

výroba plastů

GASCONTROL PLAST, a.s.VÚSAPL, a.s.

plynárenství, energetika

GASCONTROL, společnost s r.o.Gascontrol Polska Sp. Z o.o.Moravský Plynostav, a.s.KPTECH, s.r.o.IGEA s.r.o.PLYNSTAV, s.r.o.GAZMONT-PEZINOK, s. r. o.AFP - CZ, spol. s r.o.