ORC technologie

Capstone Clean Cycle 125 kW

Capstone Clean Cycle je generátor využívající odpadního tepla pro výrobu elektřiny. Generátor používá organický Rankinův cyklus (ORC). Zachycuje obvykle zbytkové teplo z celé řady zdrojů. Je schopen převodu přebytečného tepla na čistou zelenou elektřinu a současně zvyšuje celkovou účinnost systému. Obsahuje pokročilou výkonovou elektroniku a sofistikovaný integrovaný Power modul, turbínu, generátor na jedné hřídeli.

Systém pracuje bez oleje, s nízkými nároky na údržbu. Díky magnetickému ložisku a ekologickému chladivu nemá dopad na ozónovou vrstvu. Dosahuje vysoce účinné přeměny zbytkové tepelné energie na elektrickou a zároveň je ohleduplný k životnímu prostředí.

Ve spolupráci s dceřinou společností GGC Energy zajistíme svým klientům dodávky tzv. na klíč, a to od zpracování projektu, přes dodávku technologie až po spuštění a následný servis a provádění údržby dodaného zařízení. Na základě zadaných vstupních požadavků plynu jsme schopni navrhnout individuální řešení.

Kompaktní, modulární systém obsahuje

 • výkonovou polovodičovou elektroniku konstruovanou pro změnu vysokofrekvenčního výstupu generátoru na výkon bez potřeby použití drahých kondenzátorů tzv. “utility friendly”
 • magnetická ložiska: bez maziva a s nízkými nároky na údržbu, výsledkem jsou minimální prostoje
 • integrovaný Power modul: vysokorychlostní turbína s vysoce efektivním alternátorem, která je uzavřena v jednom malém zařízení s jedinou pohyblivou částí
 • zodpovědnost k životnímu prostředí: bezpečné ozónu, neškodné chladivo

Horké plyny (teplota plynu a hmotnostní průtok potřebný pro výstupní výkon 125 kWel.)

204 °C260 °C316 °C 371 °C 427 °C
68 182 kg/hod 34 091 kg/hod 22 500 kg/hod 16 773 kg/hod 13 295 kg/hod

Tlaková horká voda

Vstupní teplotaVýstupní teplotaVstupní energieHmotnostní tok
143,3 °C126,7 °C980 kW54 343 kg/hod

Sytá pára

TeplotaTlakTok
124 °C220,6 kPa1 678 kg/hod

Charakteristika a výhody

 • osvědčená ORC technologie s nulovými emisemi
 • flexibilní teplotní vstup od 121°C
 • snadná synchronizace s místní sítí
 • připravenost k integraci a efektivnost návrhu s minimální zastavěnou plochou
 • vysoká spolehlivost zařízení s minimální údržbou a vedlejšími náklady
 • pouze jeden pohyblivý díl a žádná převodovka, vše v integrovaném Power modulu, zabraňující nákladné údržbě
 • magnetická ložiska bez potřeby oleje nebo maziva
 • využívání PLC řídicího systému pro snazší integraci se stávajícím systémem pro monitorování a řízení
 • vzdálený monitoring a diagnostika přes webové rozhraní
 • možnost místního i dálkového ovládání
 • schopnost zachytit teplo z mnoha systémů, včetně motorů, kotlů, solárních tepelných systémů, průmyslových zdrojů a mikroturbín

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.