Hlavní komponenty LCNG stanice

  • zařízení pro čerpání LNG z trailerů zajišťující bezpečné přečerpání ze zásobovacích vozů do stacionární nádrže stanice
  • LNG zásobník – vertikální nebo horizontální LNG zásobník o objemu 20 až 120 m3, vakuově izolovaný – max. tlak11 nebo 18 bar
  • vaporizér (saturační) pro zajištění zvýšení teploty a tlaku v zásobníku na požadované hodnoty (na tlak nasycených par)
  • vysokotlaké čerpadlo – zpravidla pístové čerpadlo k zajištění dodávky LNG do vysokotlakého výparníku
  • vysokotlaký výparník zajištující změny skupenství z kapalného na plynné a ohřev plynu (CNG) na teplotu vhodnou pro použití v následných CNG technologiích
  • odorizační jednotka sloužící k odorizaci plynu (LNG není odorizován)
  • zásobník CNG rozdělen na 2 až 3 sekce, vybaven priority panelem pro řízení plnění
  • plnicí zařízení – výdejní stojan CNG pro plnění nádrží vozidel stlačeným zemním plynem
  • řídicí a monitorovací systém pro zajištění řízení provozu a kontrolu parametrů stanice

Blokové schéma LCNG stanice

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.