KURZ – ŠKOLENÍ PRO MONTÉRY, OPRAVÁŘE VYHRAZENÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Nabízíme Vám přípravné školení (kurz) ke zkouškám TIČR z aktuálních obecně platných a závazných předpisů pro montáže a opravy v oblasti vyhrazených plynových zařízení – tj. pro montéry a opraváře PZ. Časová a obsahová náročnost školení je  pro každého jednotlivce individuální a to především v závislosti na rozsahu požadovaného prověření odborné způsobilosti.

Na základě absolvování školení je účastníkovi vydán doklad o zaškolení montéra, opraváře PZ . Doklad o zaškolení je povinnou přílohou k žádosti o prověření odborné způsobilosti montéra, opraváře PZ, která se předkládá u prověření odborné způsobilosti.

Školení je hodnoceno 2 body  OPV (odborného plynárenského vzdělávání)

Termíny kurzů: zde

cílová skupina: Osoby provádějící montáže a opravy vyhrazených technických zařízení – plynových. Technici provádějící servis na plynových zařízeních
časová náročnost  kurzu: Dle požadovaného rozsahu požadovaného prověření odborné způsobilosti
zakončení kurzu: Zkouška: písemná část ( testové otázky z vybraných skupin + ústní přezkoušení)
doklad o získání kvalifikace: Osvědčení o odborné způsobilosti k montážím a opravím na vyhrazených plynových zařízeních – vydává TIČR – pověřená organizace
doba platnosti osvědčení: 5 let
kvalifikační nároky na účastníky: Nová kvalifikace:

  • Vyučen nebo SŠ vzdělání technického směru – předložení dokladu o dosaženém vzdělání
  • 1 rok praxe – doložit potvrzením vydaným organizací (OSVČ) vlastnící oprávnění k montážím, opravám vyhrazených plynových zařízení
  • Zdravotní způsobilost – předložení potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • Svéprávnost žadatele – vydává příslušná evidence obyvatel, popřípadě možno vytisknout z portálu eobčan

Prodloužení platnosti stávajícího osvědčení:

  • Osvědčení platné ke dni zkoušky TIČR
  • Zdravotní způsobilost
  • Svéprávnost žadatele
ostatní požadavky:
informace:
  • tel. 775 643 151
  • e-mail: alesova@gascontrol.cz

Cena za kurz je stanovena individuálně – dle rozsahu skupin a podskupin uvedených v žádosti o prověření odborné způsobilosti.

Cena za zkoušku TIČR je stanovena zákonem. V případě prodloužení platnosti Vašeho stávajícího osvědčení musí být Vaše žádost o prověření odborné způsobilosti na TIČR (v Praze) zaevidována nejpozději v den končící platnosti stávajícího Osvědčení, jinak je žadatel o prověření odborné způsobilosti považován za nového montéra, opraváře PZ. Cena za zkoušku je v tomto případě stanovena jako za zkoušku první, ne za zkoušku periodickou.

Testové otázky k odzkoušení: PZ testové otázky / TIČR (ticr.eu)

Formulář žádosti TIČR o prověření odborné způsobilosti: žádost

Přehled skupin vyhrazených plynových zařízení od 1.7.2022 a otázky a odpovědi TIČR k otázce srovnání platnosti osvědčení, oprávnění k činnostem na vyhrazených plynových zařízení vydaných před 1.7.2022: zde

 

Máte dotaz?

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám. Náš odborný pracovník Vám na dotaz odpoví do 1 týdne.