ODSTRAŇENÍ DŮLNÍCH ŠKOD NA VTL PLYNOVODU STONAVA-DĚTMAROVICE

Datum: červenec 2019

Pro společnost HOMOLA a.s. pokračujeme v pracích na stavbě „Odstranění důlních škod na VTL plynovodu Stonava-Dětmarovice“, jejímž předmětem je samotný VTL plynovod DN 300 PN 40 Stonava – Dětmarovice. Vlastníkem plynovodu je GasNet, s.r.o. a investorem celé stavby pak OKD a.s. Jedná se o havarijní opravu, jelikož vlivem hornické činnosti byl popisovaný plynovod poškozen. Trasa plynovodu je dána umístěním stávajícího plynovodu, kdy na místo stávajícího potrubí bude položeno nové, které bude demontováno a zlikvidováno. Potrubí bude uloženo na nové ocelové podpěry včetně nového uložení. Plynovod bude v celé své délce opatřen třívrstvým nátěrovým systémem. Takto bude proveden celý úsek od počátku až po konec trasy v délce cca 5 832 m (dohromady I. a II. etapa). Součástí realizovaného projektu je odbočka VTL plynovodu DN150 PN40, který je následně redukován na dimenzi DN100. Plynovod je osazen uzavíracími kulovými kohouty a končí v regulační stanici RS č. 32102. Sušička kalu v celkové délce cca 280m.

Základní technické údaje VTL plynovodu DN 300:

– dimenze potrubí, materiál DN 300, Ø323,9 x 12,5 ocel L 360 NE

– dimenze potrubí, materiál DN 150, Ø168,3 x 8 ocel L 360 NE

– dimenze potrubí, materiál DN 100, Ø100,3 x 8 ocel L 360 NE

– dopravované médium zemní plyn

– max. dov. přetlak plynu 4,0 MPa