Další krok k lepšímu životnímu prostředí s naší novou cisternu GOFA CSA 52,5 pro náhradní zásobování LNG

Datum: 2022

V rámci naší skupiny GASCONTROL GROUP jsme pořídili novou cisternu GOFA CSA 52,5, jež je určena k náhradnímu zásobování pomocí zkapalněného zemního plynu – LNG, který tak přepravujeme v izolovaných cisternách při teplotě cca -160° C. Cisterna je vybavena měřením FLOWCOM 3000 s malou tiskárnou. Kapacita cisterny je max. 52 500 litrů LNG. Cisterna slouží pro potřeby jak mateřské společnosti, tedy GC, tak především dceřiné společnosti AFP-CZ.  Ta je špičkou v oblasti náhradního zásobování zemním plynem (NZZP) nejen do VTL a STL rozvodů plynu, ale také nových průmyslových lokalit, které jsou ve výstavbě a čekají na připojení od distributora.