Sdělení

Datum: leden 2021

Vážení obchodní partneři,

chceme vás ujistit, že i po odchodu pana M. Molendy budou veškeré aktivity firem skupiny GC Group zachovány a nadále rozvíjeny tak, aby byly v plném rozsahu naplňovány plánované záměry a cíle.

Nadále jsme tedy připraveni a budeme plnit přijaté závazky jak vůči financujícím bankám, tak vůči našim zákazníkům a všem obchodním partnerům. Samozřejmě rovněž vůči spolupracovníkům, jejich rodinám a dalším, kteří jsou na hospodářské výsledky skupiny GC Group nebo jejich jednotlivé firmy nějakým způsobem navázáni.

V tomto úsilí jsme plně a jednoznačně podpořeni i rodinou pana M. Molendy, která je naprosto stejného názoru a bude nás v tomto úsilí plně podporovat.

Za vedení skupiny GC Group

Ing. Denisa Macurová a Ing. Radim Vaško