Rekonstrukce VTL plynovodu Kozmice-Opava I.etapa

Datum: kvetěn 2024

Pro společnost GasNet, s.r.o. realizujeme rekonstrukci VTL plynovodu Kozmice-Opava I.etapa, kdy starý plynovod DN 300 vyměňujeme za nový DN 500 a ukládáme jej převážně do stávající trasy.

https://www.linkedin.com/posts/gascontrol-spole%C4%8Dnost-s-r-o_rekonstrukce-plynovod-kozmice-activity-7205772440432455680-BW7B?utm_source=share&utm_medium=member_desktop